Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1200/V

Business name: 
Ekologické služby a. s.
  (from: 01/26/2018)
Registered seat: 
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 12/10/2001)
Identification number (IČO): 
36 210 871
  (from: 12/10/2001)
Date of entry: 
12/10/2001
  (from: 12/10/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/10/2001)
Objects of the company: 
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 06/27/2014)
inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 01/07/2004)
projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 01/07/2004)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 01/07/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom zber, zhromažďovanie a preprava odpadov
  (from: 01/07/2004)
záhradnícke služby
  (from: 01/07/2004)
úprava priestorov
  (from: 01/07/2004)
služby špeciálnymi motorovými vozidlami
  (from: 01/07/2004)
údržba ciest
  (from: 01/07/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
upratovacie práce
  (from: 01/07/2004)
čistenie budov
  (from: 01/07/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 01/07/2004)
výroba zámkovej dlažby
  (from: 01/07/2004)
leasingová činnosť
  (from: 01/07/2004)
oprava súčiastok strojov, prístrojov a strojových zariadení
  (from: 01/07/2004)
technik požiarnej ochrany
  (from: 01/07/2004)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 01/07/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - zber, zhromažďovanie a preprava odpadov
  (from: 01/07/2004)
správa registratúry
  (from: 01/07/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/07/2004)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 08/03/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/14/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/09/2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/09/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/09/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/09/2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/09/2018)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 01/09/2018)
diagnostika kanalizačných potrubí a nádrží - defektoskopia
  (from: 01/09/2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/09/2018)
informatívne chemické, fyzikálne a mikrobiologické analýzy
  (from: 01/09/2018)
činnosť vodohospodárstva
  (from: 01/09/2018)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
  (from: 01/09/2018)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 02/14/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/14/2003)
Ing. Michal Bočko - predseda
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
From: 07/31/2019
  (from: 08/08/2019)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
From: 07/31/2019
  (from: 08/08/2019)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/06/2014)
Capital: 
1 140 180 EUR Paid up: 1 140 180 EUR
  (from: 10/24/2017)
Shares: 
Number of shares: 22000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 05/21/2009)
Number of shares: 41
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 10/24/2017)
Stockholder: 
ENERGOCHEMICA SE
Janáčkovo nábřeží 478/39
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
  (from: 10/12/2017)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Kačur
Laborecká 45
Humenné 066 01
From: 09/21/2018
  (from: 10/05/2018)
Ing. Boris Kreheľ
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - Ružinov 821 03
From: 07/31/2019
  (from: 08/08/2019)
RNDr. Igor Chomča , PhD. - predseda
Partizánska 2504/15
Humenné 066 01
From: 07/16/2021
  (from: 07/28/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.9.2001 a rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.9.2001 č. N 390/2001, Nz 399/2001 doplnenými notárskou zápisnicou č. N 532/2001, Nz 538/2001 zo dňa 16.11.2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Zmena stanov zo dňa 16.11.2001.
  (from: 12/10/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v ustanovení zápisnice č. N 466/2002 Nz 472/2002 zo dňa 7.8.2002.
  (from: 10/14/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 30.12.2002.
  (from: 01/07/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 881/2017, Nz 59988/20/17, NCR1s 60776/2017 zo dňa 23.12.2017. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 885/2017, Nz 59992/2017, NCR1s 60778/2017 zo dňa 23.12.2017 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Ekologické služby, s.r.o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 45 410 534 a nástupníckou spoločnosťou Prvá hasičská, a.s. Strážske, so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 210 871, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení spoločností stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 01/09/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/09/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Ekologické služby, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 01/09/2018)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person