Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1200/V

Business name: 
Ekologické služby a. s.
  (from: 01/26/2018)
Prvá hasičská, a.s. Strážske
  (from: 03/03/2005 until: 01/25/2018)
Priemyselný park, a.s. Strážske
  (from: 12/10/2001 until: 03/02/2005)
Registered seat: 
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 12/10/2001)
Identification number (IČO): 
36 210 871
  (from: 12/10/2001)
Date of entry: 
12/10/2001
  (from: 12/10/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/10/2001)
Objects of the company: 
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 06/27/2014)
inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 01/07/2004)
projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 01/07/2004)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 01/07/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom zber, zhromažďovanie a preprava odpadov
  (from: 01/07/2004)
záhradnícke služby
  (from: 01/07/2004)
úprava priestorov
  (from: 01/07/2004)
služby špeciálnymi motorovými vozidlami
  (from: 01/07/2004)
údržba ciest
  (from: 01/07/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/07/2004)
upratovacie práce
  (from: 01/07/2004)
čistenie budov
  (from: 01/07/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 01/07/2004)
výroba zámkovej dlažby
  (from: 01/07/2004)
leasingová činnosť
  (from: 01/07/2004)
oprava súčiastok strojov, prístrojov a strojových zariadení
  (from: 01/07/2004)
technik požiarnej ochrany
  (from: 01/07/2004)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 01/07/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom - zber, zhromažďovanie a preprava odpadov
  (from: 01/07/2004)
správa registratúry
  (from: 01/07/2004)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 01/07/2004)
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
  (from: 08/03/2004)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/14/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/09/2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 04/09/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 01/09/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 01/09/2018)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/09/2018)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 01/09/2018)
diagnostika kanalizačných potrubí a nádrží - defektoskopia
  (from: 01/09/2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/09/2018)
informatívne chemické, fyzikálne a mikrobiologické analýzy
  (from: 01/09/2018)
činnosť vodohospodárstva
  (from: 01/09/2018)
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
  (from: 01/09/2018)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 02/14/2018)
poskytovanie poštových služieb
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení vrátane organizačného, odborného zabezpečovania
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
výroba pracovných odevov, krajčírstvo
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
pranie a chemické čistenie
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
výroba, inštalácia a opravy vetrania
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
prenájom vozidiel
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych výrobkov, koktailov, vína, piva, destilátov
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentáty a mrazené krémy
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapaciotu do 10 lôžok
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
montáž, oprava a údržba telekomunikačných zariadení
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
výroba drôteného pletiva
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
prenájom bytových priestorov
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
ťažba dreva
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
služby v rámci lesníctva ťažby dreva
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
marketingová činnosť
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
spracovanie údajov
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
služby v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 01/07/2004 until: 08/02/2004)
obchodná činnosť: veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papiernickými, hutníckymi, železiarskymi, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, chemickými /priemyselné chemikálie, agrochemikálie, hnojivá, spotrebná chémia, plasty/, automobilovými výrobkymi, poľnohospodárskymi produktami, rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel a dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami, kŕmnymi zmesami a premixami, autodoplnkami a autopríslušenstvom
  (from: 12/10/2001 until: 01/06/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy
  (from: 12/10/2001 until: 01/06/2004)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 12/10/2001 until: 01/06/2004)
obstarávanie služieb spojených so správou nebytového fondu
  (from: 12/10/2001 until: 01/06/2004)
prenájom strojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/10/2001 until: 01/06/2004)
úprava priestorov /terénne, sadovnícke a parkové úpravy/
  (from: 12/10/2001 until: 01/06/2004)
údržba ciest
  (from: 12/10/2001 until: 01/06/2004)
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení vrátane organizovaného, odborného zabezpečovania vzdelávania dospelých
  (from: 12/10/2001 until: 01/06/2004)
opravy, pílenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 01/07/2004 until: 06/26/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/14/2003)
Managing board
  (from: 12/10/2001 until: 10/13/2003)
Ing. Michal Bočko - predseda
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
From: 07/31/2019
  (from: 08/08/2019)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
From: 07/31/2019
  (from: 08/08/2019)
Marek Barláš - člen
Osloboditeľov 627
Strážske
From: 01/01/2004
  (from: 03/09/2004 until: 03/09/2005)
Marek Barláš - člen
Osloboditeľov 627
Strážske
From: 01/01/2004 Until: 12/31/2004
  (from: 03/10/2005 until: 03/09/2005)
Ing. Milan Bavolár - predseda
Košická 2503/2
Humenné 066 01
From: 08/07/2002
  (from: 10/14/2003 until: 01/06/2004)
Ing. Milan Bavoľár - predseda
Košická 2503/2
Humenné 066 01
From: 08/07/2002 Until: 12/31/2003
  (from: 01/07/2004 until: 03/08/2004)
Ing. Ivan Bednář - člen predstavenstva
Dolná 54/31
Kremnica 967 01
From: 12/01/2009
  (from: 12/12/2009 until: 08/05/2014)
Ing. Ivan Bednář - člen predstavenstva
Dolná 54/31
Kremnica 967 01
From: 12/01/2009 Until: 07/30/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/05/2014)
Ing. Michal Bočko - predseda
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
From: 07/30/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/07/2019)
Ing. Michal Bočko - predseda
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
From: 07/30/2014 Until: 07/30/2019
  (from: 08/08/2019 until: 08/07/2019)
Vladimír Fiľakovský - predseda
Tatranská 3
Košice 040 01
From: 08/07/2002
  (from: 12/10/2001 until: 10/13/2003)
Ing. Dušan Jeleň - člen
Svätoplukova 242
Vranov nad Topľou 093 03
Until: 12/31/2003
  (from: 12/10/2001 until: 03/08/2004)
Ing. Andrej Ješka - člen
K.Čulena 8
Trnava
From: 07/12/2004
  (from: 08/03/2004 until: 11/21/2005)
Ing. Andrej Ješka - člen
K.Čulena 8
Trnava
From: 07/12/2004 Until: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Peter Laca - člen
Margaretova 1
Michalovce 071 01
From: 01/01/2005
  (from: 03/10/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Peter Laca - člen
Margaretova 1
Michalovce 071 01
From: 01/01/2005 Until: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Ondrej Múdry - člen
369
Udavské 067 31
From: 08/07/2002 Until: 12/31/2003
  (from: 10/14/2003 until: 03/08/2004)
Ing. Ján Partila - predseda
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 07/02/2009)
Ing. Ján Partila - predseda
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 10/07/2005 Until: 06/25/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
From: 01/01/2004
  (from: 03/09/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
From: 01/01/2004 Until: 07/12/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Ivana Piňosová - predseda
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
From: 07/12/2004
  (from: 08/03/2004 until: 11/21/2005)
Ing. Ivana Piňosová - predseda
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
From: 07/12/2004 Until: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
From: 07/30/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/07/2019)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
From: 07/30/2014 Until: 07/30/2019
  (from: 08/08/2019 until: 08/07/2019)
Ing. Marta Tomčíková - podpredseda
Veterná 1
Holíč 908 51
From: 08/07/2002
  (from: 12/10/2001 until: 10/13/2003)
Mgr. Milan Urbanovský - člen
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
From: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 07/02/2009)
Mgr. Milan Urbanovský - člen
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
From: 10/07/2005 Until: 06/25/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Sergej Zápotocký - predseda
Riznerova 8
Košice
From: 01/01/2004
  (from: 03/09/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Sergej Zápotocký - predseda
Riznerova 8
Košice
From: 01/01/2004 Until: 07/12/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Miroslav Zlatohlávek - člen
Kríkova 18
Bratislava 821 07
From: 06/25/2009
  (from: 07/03/2009 until: 12/11/2009)
Ing. Miroslav Zlatohlávek - člen
Kríkova 18
Bratislava 821 07
From: 06/25/2009 Until: 12/01/2009
  (from: 12/12/2009 until: 12/11/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/06/2014)
V mene spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje jeden člen predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/06/2006 until: 08/05/2014)
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám pripoja svoje podpisy.
  (from: 10/14/2003 until: 09/05/2006)
Za spoločnosť podpisujú spoločne predseda a podpredseda predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoje podpisy.
  (from: 12/10/2001 until: 10/13/2003)
Capital: 
1 140 180 EUR Paid up: 1 140 180 EUR
  (from: 10/24/2017)
930 180 EUR Paid up: 930 180 EUR
  (from: 11/23/2016 until: 10/23/2017)
730 180 EUR Paid up: 730 180 EUR
  (from: 05/21/2009 until: 11/22/2016)
22 000 000 Sk Paid up: 22 000 000 Sk
  (from: 03/10/2005 until: 05/20/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/02/2003 until: 03/09/2005)
1 000 000 Sk
  (from: 12/10/2001 until: 12/01/2003)
Shares: 
Number of shares: 22000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 05/21/2009)
Number of shares: 41
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 10/24/2017)
Number of shares: 20
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 11/23/2016 until: 10/23/2017)
Number of shares: 22000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/10/2005 until: 05/20/2009)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/10/2001 until: 03/09/2005)
Stockholder: 
ENERGOCHEMICA SE
Janáčkovo nábřeží 478/39
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
  (from: 10/12/2017)
Chemko, a.s. Strážske
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 12/02/2003 until: 11/16/2010)
Chemko, a.s. Strážske v likvidácii
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 11/17/2010 until: 08/13/2013)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 08/14/2013 until: 10/11/2017)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Kačur
Laborecká 45
Humenné 066 01
From: 09/21/2018
  (from: 10/05/2018)
Ing. Boris Kreheľ
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava - Ružinov 821 03
From: 07/31/2019
  (from: 08/08/2019)
RNDr. Igor Chomča , PhD. - predseda
Partizánska 2504/15
Humenné 066 01
From: 07/16/2021
  (from: 07/28/2021)
Ing. Martin Babiar - podpredseda
Narcisová 7
Michalovce 071 01
From: 08/07/2002
  (from: 12/10/2001 until: 10/13/2003)
Marek Barláš - člen
Osloboditeľov 627
Strážske 072 22
Until: 12/31/2003
  (from: 12/10/2001 until: 03/08/2004)
RNDr. Ján Bartók
Okružná 12
Trnava 917 01
From: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 12/11/2006)
RNDr. Ján Bartók
Okružná 12
Trnava 917 01
From: 10/07/2005 Until: 11/12/2006
  (from: 12/12/2006 until: 12/11/2006)
Eleonóra Bartóková
Okružná 12
Trnava 917 01
From: 11/13/2006
  (from: 12/12/2006 until: 07/02/2009)
Eleonóra Bartóková
Okružná 12
Trnava 917 01
From: 11/13/2006 Until: 06/25/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Martin Bartoš
Rozvodná 2959/1
Bratislava 831 01
From: 07/30/2014
  (from: 08/06/2014 until: 10/04/2018)
Ing. Martin Bartoš
Rozvodná 2959/1
Bratislava 831 01
From: 07/30/2014 Until: 09/21/2018
  (from: 10/05/2018 until: 10/04/2018)
Ing. Ivan Bednář
Dolná 54/31
Kremnica 967 01
From: 08/21/2009
  (from: 09/30/2009 until: 12/11/2009)
Ing. Ivan Bednář
Dolná 54/31
Kremnica 967 01
From: 08/21/2009 Until: 12/01/2009
  (from: 12/12/2009 until: 12/11/2009)
Ing. Michal Bočko
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
From: 08/21/2009
  (from: 09/30/2009 until: 08/05/2014)
Ing. Michal Bočko
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
From: 08/21/2009 Until: 07/30/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/05/2014)
Ing. Dušan Hordoš - predseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
  (from: 12/10/2001 until: 07/08/2002)
Ing. Dušan Hordoš , PhD. - predseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
  (from: 07/09/2002 until: 11/21/2005)
Ing. Dušan Hordoš , PhD. - predseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
Until: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Peter Hrinko - člen
Moldavská 7
Košice 040 11
From: 08/07/2002
  (from: 10/14/2003 until: 08/02/2004)
Ing. Peter Hrinko - člen
Moldavská 7
Košice 040 11
From: 08/07/2002 Until: 07/12/2004
  (from: 08/03/2004 until: 08/02/2004)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K.Čulena 8
Trnava 917 01
From: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 07/02/2009)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K.Čulena 8
Trnava 917 01
From: 10/07/2005 Until: 06/25/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD.
Handlovská 27
Bratislava
From: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 07/02/2009)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD.
Handlovská 27
Bratislava
From: 10/07/2005 Until: 06/25/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD. - člen
Handlovská 27
Bratislava
From: 01/01/2004
  (from: 03/09/2004 until: 11/21/2005)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD. - člen
Handlovská 27
Bratislava
From: 01/01/2004 Until: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Boris Kreheľ
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 07/30/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/07/2019)
Ing. Boris Kreheľ
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 07/30/2014 Until: 07/30/2019
  (from: 08/08/2019 until: 08/07/2019)
Ing. Peter Laca
Margarétová 1
Michalovce 071 01
From: 10/27/2010
  (from: 11/17/2010 until: 08/05/2014)
Ing. Peter Laca
Margarétová 1
Michalovce 071 01
From: 10/27/2010 Until: 07/30/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/05/2014)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 07/30/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/07/2019)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 07/30/2014 Until: 07/30/2019
  (from: 08/08/2019 until: 08/07/2019)
Ing. Roman Teťák
Štúrova 436
Nižná
From: 07/12/2004
  (from: 08/03/2004 until: 11/21/2005)
Ing. Roman Teťák
Štúrova 436
Nižná
From: 07/12/2004 Until: 10/07/2005
  (from: 11/22/2005 until: 11/21/2005)
Ing. Jozef Tirpák
Soľ 349
Soľ 094 35
From: 08/21/2009
  (from: 09/30/2009 until: 08/05/2014)
Ing. Jozef Tirpák
Soľ 349
Soľ 094 35
From: 08/21/2009 Until: 07/30/2014
  (from: 08/06/2014 until: 08/05/2014)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 238/4
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 07/31/2019 Until: 07/16/2021
  (from: 07/28/2021 until: 07/27/2021)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 238/4
Bratislava - Ružinov 821 08
From: 07/31/2019
  (from: 08/08/2019 until: 07/27/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 3.9.2001 a rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.9.2001 č. N 390/2001, Nz 399/2001 doplnenými notárskou zápisnicou č. N 532/2001, Nz 538/2001 zo dňa 16.11.2001 podľa zák. č. 513/1991 Zb. v platnom znení. Zmena stanov zo dňa 16.11.2001.
  (from: 12/10/2001)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v ustanovení zápisnice č. N 466/2002 Nz 472/2002 zo dňa 7.8.2002.
  (from: 10/14/2003)
Zmena stanov a.s. zo dňa 30.12.2002.
  (from: 01/07/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 881/2017, Nz 59988/20/17, NCR1s 60776/2017 zo dňa 23.12.2017. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 885/2017, Nz 59992/2017, NCR1s 60778/2017 zo dňa 23.12.2017 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Ekologické služby, s.r.o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 45 410 534 a nástupníckou spoločnosťou Prvá hasičská, a.s. Strážske, so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 210 871, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení spoločností stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 01/09/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/09/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Ekologické služby, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 01/09/2018)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person