Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1537/R

Business name: 
EAST s. r. o.
  (from: 09/14/1992 until: 10/21/2003)
Registered seat: 
Liptovská 4
Trenčín 911 01
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
Kyjevská 4
Trenčín 911 01
  (from: 09/14/1992 until: 05/18/1998)
Identification number (IČO): 
31 420 591
  (from: 09/14/1992)
Date of entry: 
09/14/1992
  (from: 09/14/1992)
Person dissolved from: 
22.10.2003
  (from: 10/22/2003)
Date of deletion: 
10/22/2003
  (from: 10/22/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/14/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod v rámci ohlasovacej živnosti
  (from: 09/14/1992 until: 10/21/2003)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/14/1992 until: 10/21/2003)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/14/1992 until: 10/21/2003)
výskum trhu
  (from: 09/14/1992 until: 10/21/2003)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 09/14/1992 until: 10/21/2003)
reklamné činnosti
  (from: 09/14/1992 until: 10/21/2003)
pomocné stavebné práce
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
búracie práce
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
leasing spojený s financovaním
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
skladovanie
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
databanky
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
Partners: 
Milan Pacas
Kyjevská 4
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 09/14/1992 until: 05/18/1998)
Miroslav Pacas
Dibrova 7
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 09/14/1992 until: 05/18/1998)
Jozef Prikryl
Liptovská 4
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
Contribution of each member: 
Miroslav Pacas
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/14/1992 until: 05/18/1998)
Milan Pacas
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/14/1992 until: 05/18/1998)
Jozef Prikryl
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
konatelia
  (from: 09/14/1992 until: 05/18/1998)
Milan Pacas
  (from: 09/14/1992 until: 05/18/1998)
Miroslav Pacas
  (from: 09/14/1992 until: 05/18/1998)
Jozef Prikryl
Liptovská 4
Trenčín
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
Spoločnosť zastupujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/14/1992 until: 05/18/1998)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
100 000 Sk
  (from: 09/14/1992 until: 05/18/1998)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 31.07.2003 č.k. 6 K 345/01-63 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EAST s.r.o., Liptovská 4, Trenčín, IČO 31 420 591 pre nedostatok majetku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2003. Podľa § 68 ods.1, 2, 3 písm. d), 4 Obchodného zákonníka sa obchodná spoločnosť EAST s.r.o., Liptovská 4, Trenčín, IČO 31 420 591 dňom 22.10.2003 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 10/22/2003)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená na Valnom zhromaždení dňa 27.4.1998 - Zakladateľská listina vo forme notárskej zápisnice N 214/98, NZ 204/98 zo dňa 4.5.1998. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 4.5.1998.
  (from: 05/19/1998 until: 10/21/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person