Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4694/B

Business name: 
Chemko, a. s. Slovakia
  (from: 04/02/2009)
CHEMZA, a.s. Strážske
  (from: 11/22/2001 until: 04/01/2009)
Registered seat: 
Mlynské nivy 10
Bratislava 821 09
  (from: 12/19/2018)
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 12/16/2014 until: 12/18/2018)
Panenská 24
Bratislava 811 03
  (from: 12/19/2008 until: 12/15/2014)
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 11/22/2001 until: 12/18/2008)
Identification number (IČO): 
36 210 625
  (from: 11/22/2001)
Date of entry: 
11/22/2001
  (from: 11/22/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/22/2001)
Objects of the company: 
výroba formalínu, formalínových kondenzátov, výrobkov formalínovej chémie, gumárenských chemikálií, Novokolu, základných výrobkov organickej a anorganickej chémie, základných anorganických kyselín, látok organickej chémie na báze acetónu, špavku, organických kyselín a alkoholov, ekoolejov
  (from: 11/22/2001)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a ich zavádzanie do praxe
  (from: 11/22/2001)
obchodná činnosť: veľkoobchod a maloobchod s potravinami, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papiernickými, hutníckymi, železiarskymi, sklárskymi, keramickými, drevospracujúcimi, stavebnými, chemickými (priemyselné chemikálie, agrochemikálie, hnojivá, spotrebná chémia, plasty), automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi pre obchod, služby, priemysel a dopravu, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nerastnými produktami, ovocím, zeleninou, nápojmi, mäsom, mäsovými výrobkami, drogériou, kozmetikou, nábytkom, hračkami, domácimi potrebami, kŕmnymi zmesami a premixami, autodoplnkami a autopríslušenstvom
  (from: 11/22/2001)
obchodný servis
  (from: 11/22/2001)
colný deklarant
  (from: 11/22/2001)
poskytovanie colno-deklaračných služieb
  (from: 11/22/2001)
vystavovanie dokladov v režime tranzitu
  (from: 11/22/2001)
leasingová činnosť
  (from: 11/22/2001)
prenájom vozidiel, cisterien a ich čistenie
  (from: 11/22/2001)
poradenstvo v oblasti životného prostredia a enviromentálnej politiky
  (from: 11/22/2001)
dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
  (from: 11/22/2001)
výroba čistiacich, lešťiacich a kozmetických prípravkov
  (from: 04/02/2002)
nákup a predaj výrobkov aldehydovej chémie, malotonážnej chémie, hnojív, strojárskych výrobkov, vyhradených technických zariadení, meracej a regulačnej techniky
  (from: 04/02/2002)
marketingová činnosť
  (from: 04/02/2002)
spracovanie dát a súvisiacich činností
  (from: 04/02/2002)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 04/02/2002)
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporadúvanie kurzov, seminárov a školení vrátane organizačného, odborného zabezpečovania vzdelávania dospelých
  (from: 04/02/2002)
zber, zhromažďovanie a preprava odpadov
  (from: 04/02/2002)
uvádzanie výbušnín do obehu
  (from: 04/02/2002)
výskum, vývoj, výroba, spracovanie výbušnín
  (from: 04/02/2002)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 04/02/2002)
spracovanie údajov - poskytovanie služieb a prác v oblasti spracovania personálnej a mzdovej agendy na výpočtovej technike
  (from: 05/13/2004)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/13/2004)
účtovnícke, ekonomické, organizačné a finančné poradenstvo a služby s tým spojené
  (from: 05/13/2004)
sklárske práce (fúkanie skla, zhotovovanie sklenných aparatúr, oprava laboratórnych sklenných aparatúr)
  (from: 05/13/2004)
poskytovanie služieb aplikačného manažéra
  (from: 05/13/2004)
poradenstvo v oblasti systému kvality, výkon auditov systému kvality
  (from: 05/13/2004)
výkon analýz a poradenstvo v oblasti špeciálnej analytickej chémie
  (from: 05/13/2004)
analýza odpadov, vôd
  (from: 05/13/2004)
výkon metrologických činností
  (from: 05/13/2004)
výroba a predaj jedov s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 05/13/2004)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/13/2004)
inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 09/06/2004)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 09/06/2004)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 09/06/2004)
činnosť bezpečnostného poradcu pri manipulácii s nákladmi
  (from: 10/06/2004)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/28/2013)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 12/28/2013)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 12/28/2013)
výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
  (from: 12/28/2013)
výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr
  (from: 12/28/2013)
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  (from: 12/28/2013)
výroba elektromerov, rozvádzačov, káblov a batérií
  (from: 12/28/2013)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 12/28/2013)
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  (from: 12/28/2013)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 12/28/2013)
počítačové služby
  (from: 12/28/2013)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 12/28/2013)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/28/2013)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/28/2013)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/28/2013)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 02/25/2014)
opravy vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 02/25/2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 02/25/2014)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 02/25/2014)
zámočníctvo
  (from: 02/25/2014)
kovoobrábanie
  (from: 02/25/2014)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 02/25/2014)
klampiarstvo
  (from: 02/25/2014)
murárstvo
  (from: 02/25/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  (from: 02/25/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 02/25/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 02/25/2014)
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 02/25/2014)
reklamná a a propagačná činnosť
  (from: 01/24/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/16/2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/16/2014)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/16/2014)
administratívne a sekretárske práce
  (from: 12/16/2014)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/2014)
zasielateľstvo
  (from: 12/16/2014)
prevádzkovanie dráhy, železničnej vlečky
  (from: 12/16/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 12/16/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 12/16/2014)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 12/16/2014)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 01/10/2018)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2018)
výroba organických chemikálií: výroba organických zlúčenín s dusíkatou funkčnou skupinou
  (from: 01/10/2018)
maloobchod a veľkoobchod s chemickými výrobkami, ktoré nezahŕňajú prípravky na ochranu rastlín alebo iných prípravkov registrovaných alebo povolených UKSUP-om
  (from: 01/10/2018)
skladovanie
  (from: 01/10/2018)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 01/10/2018)
výskum a experimentálny vývoj špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum
  (from: 01/10/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 01/10/2018)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/10/2018)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/06/2004 until: 12/15/2014)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 11/22/2001 until: 04/01/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/16/2014 until: 01/23/2015)
technik požiarnej ochrany
  (from: 05/13/2004 until: 04/01/2009)
technicko-priemyselná ochrana
  (from: 05/13/2004 until: 04/01/2009)
poradenstvo v oblasti technicko-priemyselnej ochrany
  (from: 05/13/2004 until: 04/01/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/22/2001)
Ing. Michal Bočko - člen
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
From: 04/04/2019
  (from: 04/10/2019)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
From: 04/04/2019
  (from: 04/10/2019)
Ing. Rudolf Balažovič - člen
Ľadová 3
Biely Kostol 919 34
From: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 04/01/2009)
Ing. Rudolf Balažovič - člen
Ľadová 3
Biely Kostol 919 34
From: 10/07/2005 Until: 03/27/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Ing. Rudolf Balažovič - člen
Ľadová 3
Biely Kostol 919 34
From: 03/27/2009
  (from: 04/02/2009 until: 06/26/2009)
Ing. Rudolf Balažovič - člen
Ľadová 3
Biely Kostol 919 34
From: 03/27/2009 Until: 06/03/2009
  (from: 06/27/2009 until: 06/26/2009)
Ing. Ivan Bednář - člen
Dolná 54/31
Kremnica 967 01
From: 12/01/2009
  (from: 03/23/2010 until: 04/10/2014)
Ing. Ivan Bednář - člen
Dolná 54/31
Kremnica 967 01
From: 12/01/2009 Until: 04/04/2014
  (from: 04/11/2014 until: 04/10/2014)
Ing. Oľga Bereznaninová - člen
210
Staré
From: 01/15/2005
  (from: 01/20/2005 until: 10/28/2005)
Ing. Oľga Bereznaninová - člen
210
Staré
From: 01/15/2005 Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Ing. Michal Bočko - člen
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
From: 04/04/2014
  (from: 04/11/2014 until: 04/09/2019)
Ing. Michal Bočko - člen
Kudlovská 6216/179
Humenné 066 01
From: 04/04/2014 Until: 04/04/2019
  (from: 04/10/2019 until: 04/09/2019)
Ing. Michal Bočko - člen
Třebíčska 1844/19
Humenné 066 01
From: 09/23/2003
  (from: 10/23/2004 until: 10/28/2005)
Ing. Michal Bočko - člen
Třebíčska 1844/19
Humenné 066 01
From: 09/23/2003 Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Ing. Alena Cehulová
Vihorlatská 623
Strážske 072 22
From: 04/16/2003
  (from: 09/06/2004 until: 01/19/2005)
Ing. Alena Cehulová
Vihorlatská 623
Strážske 072 22
From: 04/16/2003 Until: 01/14/2005
  (from: 01/20/2005 until: 01/19/2005)
Vladimír Fiľakovský - podpredseda
Tatranská 3
Košice
  (from: 11/22/2001 until: 11/11/2002)
Vladimír Fiľakovský - podpredseda
Tatranská 3
Košice
Until: 08/07/2002
  (from: 11/12/2002 until: 04/20/2004)
Vladimír Fiľakovský - podpredseda
Tatranská 3
Košice
Until: 08/07/2002
  (from: 04/21/2004 until: 04/20/2004)
Ing. Jozef Foltín - člen
1. mája 60/39
Vranov nad Topľou
  (from: 11/22/2001 until: 03/03/2002)
Ing. Jozef Foltín - predseda
1. mája 60/39
Vranov nad Topľou 093 01
From: 08/07/2002
  (from: 04/21/2004 until: 10/22/2004)
Ing. Jozef Foltín - predseda
1. mája 60/39
Vranov nad Topľou 093 01
From: 08/07/2002 Until: 08/21/2003
  (from: 10/23/2004 until: 10/22/2004)
Ing. Jozef Horochonič - člen
Štúrova 563
Strážske 072 22
From: 08/07/2002 Until: 04/16/2003
  (from: 04/21/2004 until: 09/05/2004)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K. Čulena 8
Trnava 917 01
From: 03/27/2009
  (from: 04/02/2009 until: 06/26/2009)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K. Čulena 8
Trnava 917 01
From: 03/27/2009 Until: 06/03/2009
  (from: 06/27/2009 until: 06/26/2009)
Ing. Luděk Klč - člen
SNP 42
Humenné 066 01
From: 08/07/2002 Until: 04/16/2003
  (from: 04/21/2004 until: 09/05/2004)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 04/04/2014
  (from: 04/11/2014 until: 04/09/2019)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 04/04/2014 Until: 04/04/2019
  (from: 04/10/2019 until: 04/09/2019)
Ing. Pavol Mencák
Murgaša 16
Michalovce 071 01
From: 04/16/2003
  (from: 09/06/2004 until: 10/05/2004)
Ing. Pavol Mencák - predseda
J. Murgaša 1317/16
Michalovce 071 01
From: 09/01/2003
  (from: 10/06/2004 until: 10/28/2005)
Ing. Pavol Mencák - predseda
J. Murgaša 1317/16
Michalovce 071 01
From: 09/01/2003 Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
From: 04/04/2014
  (from: 04/11/2014 until: 04/09/2019)
Ing. Igor Plitko - člen
Krivošťanská 377
Strážske 072 22
From: 04/04/2014 Until: 04/04/2019
  (from: 04/10/2019 until: 04/09/2019)
Ing. Milan Sedlák - člen
Štítnicka 15
Rožňava
  (from: 03/04/2002 until: 11/11/2002)
Ing. Milan Sedlák - člen
Štítnicka 15
Rožňava
Until: 08/07/2002
  (from: 11/12/2002 until: 04/20/2004)
Ing. Milan Sedlák - člen
Štítnicka 15
Rožňava
Until: 08/07/2002
  (from: 04/21/2004 until: 04/20/2004)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
  (from: 11/22/2001 until: 11/11/2002)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
Until: 08/07/2002
  (from: 11/12/2002 until: 04/20/2004)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
Until: 08/07/2002
  (from: 04/21/2004 until: 04/20/2004)
Mgr. Milan Urbanovský - člen
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
From: 03/27/2009
  (from: 04/02/2009 until: 06/26/2009)
Mgr. Milan Urbanovský - člen
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
From: 03/27/2009 Until: 06/03/2009
  (from: 06/27/2009 until: 06/26/2009)
Mgr. Milan Urbanovský - predseda
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
From: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 04/01/2009)
Mgr. Milan Urbanovský - predseda
Špačinská cesta 34
Trnava 917 01
From: 10/07/2005 Until: 03/27/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Miroslav Zlatohlávek
Kríková 18
Bratislava 821 07
From: 06/03/2009
  (from: 06/27/2009 until: 03/22/2010)
Miroslav Zlatohlávek
Kríková 18
Bratislava 821 07
From: 06/03/2009 Until: 12/01/2009
  (from: 03/23/2010 until: 03/22/2010)
Ing. Ondrej Macko - Chairman of the Board of Directors
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 04/04/2019 Until: 07/16/2021
  (from: 07/31/2021 until: 07/30/2021)
Ing. Ondrej Macko - predseda
Líščie Nivy 4
Bratislava 821 08
From: 04/04/2019
  (from: 04/10/2019 until: 07/30/2021)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú vždy minimálne dvaja členovania predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu podpisujúci člen predstavenstva pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/11/2014)
V mene spoločnosti koná a podpisuje jediný člen predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 06/27/2009 until: 04/10/2014)
V mene spoločnosti konajú a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 04/02/2009 until: 06/26/2009)
V mene spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisuje jeden člen predstavenstva a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/22/2006 until: 04/01/2009)
Za spoločnosť konajú a podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 11/22/2001 until: 09/21/2006)
Capital: 
21 334 000 EUR Paid up: 21 334 000 EUR
  (from: 05/04/2021)
19 334 000 EUR Paid up: 19 334 000 EUR
  (from: 11/07/2017 until: 05/03/2021)
17 134 000 EUR Paid up: 17 134 000 EUR
  (from: 08/11/2017 until: 11/06/2017)
16 834 000 EUR Paid up: 16 834 000 EUR
  (from: 12/13/2016 until: 08/10/2017)
16 834 000 EUR Paid up: 16 134 000 EUR
  (from: 12/19/2015 until: 12/12/2016)
15 834 000 EUR Paid up: 15 834 000 EUR
  (from: 06/25/2015 until: 12/18/2015)
15 834 000 EUR Paid up: 12 034 000 EUR
  (from: 12/16/2014 until: 06/24/2015)
10 334 000 EUR Paid up: 10 334 000 EUR
  (from: 05/24/2013 until: 12/15/2014)
1 934 000 EUR Paid up: 1 934 000 EUR
  (from: 04/22/2011 until: 05/23/2013)
1 034 000 EUR Paid up: 1 034 000 EUR
  (from: 10/09/2010 until: 04/21/2011)
1 034 000 EUR Paid up: 334 000 EUR
  (from: 04/23/2009 until: 10/08/2010)
34 000 EUR Paid up: 34 000 EUR
  (from: 03/05/2009 until: 04/22/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 05/13/2004 until: 03/04/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 11/22/2001 until: 05/12/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 03/05/2009)
Number of shares: 213
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 05/04/2021)
Number of shares: 193
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 11/07/2017 until: 05/03/2021)
Number of shares: 171
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 08/11/2017 until: 11/06/2017)
Number of shares: 168
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
  (from: 12/19/2015 until: 08/10/2017)
Number of shares: 158
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 12/16/2014 until: 12/18/2015)
Number of shares: 103
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 05/24/2013 until: 12/15/2014)
Number of shares: 19
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 04/22/2011 until: 05/23/2013)
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 04/23/2009 until: 04/21/2011)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/22/2001 until: 03/04/2009)
Stockholder: 
ENERGOCHEMICA SE
Janáčkovo nábřeží 478/39
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
  (from: 10/26/2017)
Chemko, a.s. Strážske
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 04/02/2009 until: 10/08/2010)
Chemko, a.s. Strážske
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 05/13/2004 until: 04/01/2009)
Chemko, a.s. Strážske v likvidácii
Moskovská 13
Bratislava 811 08
  (from: 10/09/2010 until: 08/21/2012)
TP 2, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 08/22/2012 until: 10/25/2017)
Supervisory board: 
Ing. Boris Kreheľ - predseda
Sv. Vincenta 5849/2
Bratislava 821 03
From: 04/04/2014
  (from: 04/11/2014)
RNDr. Igor Chomča , PhD.
Partizánska 2504/15
Humenné 066 01
From: 09/21/2018
  (from: 10/03/2018)
Tatiana Krochmalová
Okružná 476/7
Strážske 072 22
From: 10/26/2018
  (from: 05/03/2019)
JUDr. Ing. Michal Bartók
Sienkiewiczova 4
Bratislava 811 09
From: 03/27/2009
  (from: 04/02/2009 until: 06/26/2009)
JUDr. Ing. Michal Bartók
Sienkiewiczova 4
Bratislava 811 09
From: 03/27/2009 Until: 06/03/2009
  (from: 06/27/2009 until: 06/26/2009)
RNDr. Ján Bartók
Okružná 11
Trnava 917 01
From: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 12/07/2006)
RNDr. Ján Bartók
Okružná 11
Trnava 917 01
From: 10/07/2005 Until: 11/12/2006
  (from: 12/08/2006 until: 12/07/2006)
Eleonóra Bartóková
Okružná 12
Trnava 917 01
From: 11/13/2006
  (from: 12/08/2006 until: 04/01/2009)
Eleonóra Bartóková
Okružná 12
Trnava 917 01
From: 11/13/2006 Until: 03/27/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Ing. Martin Bartoš
Rozvodná 2959/1
Bratislava 831 01
From: 04/04/2014
  (from: 04/11/2014 until: 10/02/2018)
Ing. Martin Bartoš
Rozvodná 2959/1
Bratislava 831 01
From: 04/04/2014 Until: 09/21/2018
  (from: 10/03/2018 until: 10/02/2018)
Ing. Michal Bočko
Třebíčska 19
Humenné 066 01
From: 09/29/2010
  (from: 10/09/2010 until: 04/10/2014)
Ing. Michal Bočko
Třebíčska 19
Humenné 066 01
From: 09/29/2010 Until: 04/04/2014
  (from: 04/11/2014 until: 04/10/2014)
Ing. Dušan Hordoš - podpredseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
  (from: 11/22/2001 until: 11/11/2002)
Ing. Dušan Hordoš, PhD. - podpredseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
Until: 08/07/2002
  (from: 11/12/2002 until: 04/20/2004)
Ing. Dušan Hordoš, PhD. - podpredseda
Duklianskych hrdinov 2473/7A
Vranov nad Topľou
Until: 08/07/2002
  (from: 04/21/2004 until: 04/20/2004)
Ing. Peter Hrinko - člen
Moldavská 7
Košice
  (from: 04/21/2004 until: 09/13/2004)
Ing. Peter Hrinko - člen
Moldavská 7
Košice
Until: 07/12/2004
  (from: 09/14/2004 until: 09/13/2004)
RNDr. Igor Chomča , PhD.
Partizánska 2504/15
Humenné 066 01
From: 09/29/2010
  (from: 10/09/2010 until: 04/10/2014)
RNDr. Igor Chomča , PhD.
Partizánska 2504/15
Humenné 066 01
From: 09/29/2010 Until: 04/04/2014
  (from: 04/11/2014 until: 04/10/2014)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K.Čulena 8
Trnava 917 01
From: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 04/01/2009)
Ing. Andrej Ješka - predseda
K.Čulena 8
Trnava 917 01
From: 10/07/2005 Until: 03/27/2009
  (from: 04/02/2009 until: 04/01/2009)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD.
Handlovská 27
Bratislava
From: 07/12/2004
  (from: 09/14/2004 until: 10/28/2005)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD.
Handlovská 27
Bratislava
From: 07/12/2004 Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - predseda
Cottbuská 2
Košice
  (from: 11/22/2001 until: 11/11/2002)
RNDr. Daniel Macko , CSc. - predseda
Cottbuská 2
Košice
Until: 08/07/2002
  (from: 11/12/2002 until: 04/20/2004)
Ing. Ján Partila
K Amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 03/27/2009
  (from: 04/02/2009 until: 06/26/2009)
Ing. Ján Partila
K Amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 03/27/2009 Until: 06/03/2009
  (from: 06/27/2009 until: 06/26/2009)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
  (from: 11/22/2001 until: 11/11/2002)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
Until: 08/07/2002
  (from: 11/12/2002 until: 04/20/2004)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
Until: 08/07/2002
  (from: 04/21/2004 until: 04/20/2004)
RNDr. Peter Stefányi , CSc. - člen
Pekinská 11
Košice
  (from: 11/22/2001 until: 11/11/2002)
RNDr. Peter Stefányi , CSc. - člen
Pekinská 11
Košice
Until: 08/07/2002
  (from: 11/12/2002 until: 04/20/2004)
RNDr. Peter Stefányi , CSc. - člen
Pekinská 11
Košice
Until: 08/07/2002
  (from: 04/21/2004 until: 04/20/2004)
RNDr. Mária Špiváková - člen
Štefánikova 1413/70
Michalovce
  (from: 03/04/2002 until: 02/10/2006)
RNDr. Mária Špiváková - člen
Štefánikova 1413/70
Michalovce
Until: 01/09/2006
  (from: 02/11/2006 until: 02/10/2006)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
  (from: 04/21/2004 until: 10/28/2005)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
Until: 10/07/2005
  (from: 10/29/2005 until: 10/28/2005)
Ján Hrinko - člen
Vihorlatská 623
Strážske
Until: 10/26/2018
  (from: 05/03/2019 until: 05/02/2019)
Ján Hrinko - člen
Vihorlatská 623
Strážske
  (from: 03/04/2002 until: 05/02/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená Zakladateľskou listinou zo dňa 3.9.2001 v zmysle ust. § 172 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 11/22/2001)
Zmena stanov zo dňa 7.8.2002.
  (from: 04/21/2004)
Zmena stanov prijatá na valnom zhromaždení konanom dňa 10.6.2002 - priebeh osvedčený notárskou zápisniciou č. N 316/2002 Nz 319/2002 zo dňa 10.6.2002. Doplnok č.1 k Osvedčeniu o rozhodnutí jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. Nz 522/2002 zo dňa 17.9.2002.
  (from: 05/13/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v notárskej zápisnici N 340/2003, Nz 78471/2003 zo dňa 8.9.2003. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené v notárskej zápisnici N 366/2003, Nz 84218/2003 zo dňa 24.9.2003.
  (from: 10/23/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.03.2009. forma not. zápisnice N 1141/2009 Nz 9888/2009 zmena obchodného mena z CHEMZA, a.s. Strážske na Chemko, a.s. Slovakia
  (from: 04/02/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 103/2009, Nz 10704/2009 zo dňa 2.4.2009.
  (from: 04/23/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 47/2009, Nz 18487/2009 zo dňa 3.6.2009 a N 58/2009, Nz 18927/2009 zo dňa 5.6.2009.
  (from: 06/27/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.12.2009.
  (from: 03/23/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.09.2010.
  (from: 10/09/2010)
Notárska zápisnica N 43/2011, Nz 9440/2011 zo dňa 16.3.2011 - zvýšenie základného imania.
  (from: 04/22/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 462/2013, Nz 15683/2013 NCRls 16006/2013 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou zo dňa 13.05.2013.
  (from: 05/24/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.12.2013.
  (from: 12/28/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.12.2013.
  (from: 02/25/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.04.2014 vo forme notárskej zápisncie N 286/2014, Nz 13148/2014, NCRIs 13384/2014.
  (from: 04/11/2014)
Notárska zápisnica - N 879/2014, Nz 45340/2014, NCRls 46165/2014 - Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.11.2014.
  (from: 12/16/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.12.2015
  (from: 12/19/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 518/2017, Nz 26342/2017, NCRls 26887/2017 zo dňa 31.07.2017.
  (from: 08/11/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 882/2017, Nz 59989/2017, NCRIs 60774/2017 zo dňa 23.12.2017 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou Light Stabilizers, s.r.o., so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 43 852 670 a nástupníckou spoločnosťou Chemko, a.s. Slovakia, so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 210 625, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení spoločností stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 01/10/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 981/2018, Nz 52474/2018, NCRls 53128/2018 zo dňa 11.12.2018.
  (from: 12/19/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.10.2018. Oznámenie o výsledku volieb členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti konaných v dňoch 25.10.2018 - 26.10.2018.
  (from: 05/03/2019)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/10/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Light Stabilizers, s.r.o.
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 01/10/2018)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 23.06.2010 (podpisy osvedčené dňa 30.06.2010) uzatvorená medzi predávajúcim: Chemko, a. s. Slovakia, IČO: 36 210 625 a kupujúcim: Ekologické služby, s.r.o., IČO: 36 205 443.
  (from: 10/09/2010)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person