Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  176/B

Business name: 
Plánografia, družstvo
  (from: 08/13/1991 until: 09/28/2011)
PLANOGRAFIA, výrobné družstvo
  (from: 09/26/1990 until: 08/12/1991)
Registered seat: 
Sládkovičova 2
Bratislava 814 99
  (from: 09/26/1990 until: 09/28/2011)
Identification number (IČO): 
00 677 701
  (from: 09/26/1990)
Date of entry: 
10/01/1990
  (from: 09/26/1990)
Date of deletion: 
09/29/2011
  (from: 09/29/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/29/2011)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/26/1990)
Objects of the company: 
Oblasť výroby:
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
výrobky planografické a polygrafické
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
výrobky sieťotlačové a knihárske
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
výrobky spotrebnej a priemyslovej elektroniky
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
výroba stavebná
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
výroba pre ekologiu
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
aranžérske práce
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
obchodná činnosť (sprostredkovanie LEASINGOM)
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
Oblasť prác a služieb:
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
služby kopirácie
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
práce vo výške (oprava elektroinštalácie, náterov konštrukcií, umeleckých pamiatok a pod.)
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
oprava hračiek, počítačov, rybárskych potrieb, kancelárskych strojov, plniacich pier a po dobných drobných spotrebných výrobkov
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
zapožičiavanie predmetov a zariadení
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
turistická a rekreačná činnosť
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
Oblasť výroby:
  (from: 08/13/1991 until: 11/06/1994)
výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 08/13/1991 until: 11/06/1994)
Oblasť prác a služieb:
  (from: 08/13/1991 until: 11/06/1994)
brúsenie priemyselných nožov
  (from: 08/13/1991 until: 11/06/1994)
zahraničná obchodná činnosť
  (from: 08/13/1991 until: 11/06/1994)
obchodná činnosť
  (from: 08/13/1991 until: 11/06/1994)
polygrafická výroba - ofsetová tlač, sieťotlač
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
plánografická výroba
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
knihárske práce
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
Managing board
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
Vincent Bednárik - člen
Gottwaldovo nám. 2419
Malacky
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
Jozef Gerthofer - člen
Kvetná 35
Zohor
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
Ing. Ernest Chren - člen
Fedinova 6
Bratislava
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
Ing. Mikuláš Jung - podpredseda
Klenova 4
Bratislava
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
Ing. Gabriela Kollárová - člen
Engelsova 21
Palárikovo
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
Andrej Kulifaj - člen
Koceľova 25
Bratislava
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
Štefan Lehuta - predseda
Šándorova 7
Bratislava
  (from: 09/26/1990 until: 09/28/2011)
Ing. Gabriela Kollárová - podpredseda
Orechova 21
Palárikovo
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
Vincent Bednárik - člen
Mierové nám. 2419/18
Malacky
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
Helena Masarykova
1. mája 100
Malacky
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
Peter Holčák - člen
Budyšínska 4
Bratislava
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
Acting: 
Za družstvo sa podpisujú tak, že k nadpísanému alebo vytlačenému názvu pripoja svoj podpis aspoňdvaja členovia predstavenstva.
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 09/26/1990 until: 11/06/1994)
Registered capital: 
68 000 Sk
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
Basic member contribution: 
3 000 Sk
  (from: 11/07/1994 until: 09/28/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 26.8.2003 č.k. 7K 91/97, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2003 súd zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Plánografia, družstvo, so sídlom Sládkovičova 2, Bratislava, IČO 00 677 701 vyhlásený uznesením zo dňa 12.1.1998 pod č.k. 7K 91/97 po splnení rozvrhového uznesenia. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 3.8.2011, č.k. 33Exre/1198/2010, právoplatné dňa 5.9.2011.
  (from: 09/29/2011)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 30. 8. 1990 podľa Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 2002
  (from: 09/26/1990 until: 09/28/2011)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 91/97-26 zo dňa 12.1.1998 bol vyhlásený konateľ na majetok dlžníka Plánografia družstvo, Sládkovičova 2, 814 99 Bratislava IČO: 00677701 Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr Štefan Dedák, advokát so sídlom Továrenská 12, 811 09 Bratislava
  (from: 03/08/1998 until: 09/28/2011)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person