Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12874/B

Business name: 
TRADEPETROL spol. s r.o.
  (from: 01/14/1997 until: 02/17/2009)
Registered seat: 
Šumavská 38
Bratislava 821 08
  (from: 01/14/1997 until: 02/17/2009)
Identification number (IČO): 
35 706 431
  (from: 01/14/1997)
Date of entry: 
01/14/1997
  (from: 01/14/1997)
Date of deletion: 
07/31/1998
  (from: 02/18/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/18/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/14/1997)
Capital: 
600 000 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Other legal facts: 
Z a p i s u j e s a : Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.1998, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej premene na akciovú spoločnosť TRADEPETROL a.s.. Všetky práva, závôzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti prechádzajú na spoločnosť TRADEPETROL a.s. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava. Na základe uvedenej skutočnosti sa obchodná spoločnosť TRADEPETROL s.r.o. vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť TRADEPETROL s.r.o. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. s.r.o. vo vložke č. 12874/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 07/31/1998)
Z a p i s u j e s a : Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.1998, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej premene na akciovú spoločnosť TRADEPETROL a.s.. Všetky práva, závôzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti prechádzajú na spoločnosť TRADEPETROL a.s. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava. Na základe uvedenej skutočnosti sa obchodná spoločnosť TRADEPETROL s.r.o. vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť TRADEPETROL s.r.o. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. s.r.o. vo vložke č. 12874/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 02/18/2009)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person