Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12874/B

Business name: 
TRADEPETROL spol. s r.o.
  (from: 01/14/1997 until: 02/17/2009)
Registered seat: 
Šumavská 38
Bratislava 821 08
  (from: 01/14/1997 until: 02/17/2009)
Identification number (IČO): 
35 706 431
  (from: 01/14/1997)
Date of entry: 
01/14/1997
  (from: 01/14/1997)
Date of deletion: 
07/31/1998
  (from: 02/18/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/18/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/14/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 01/14/1997 until: 02/17/2009)
sprostredkovanie obchodnej činnosti
  (from: 01/14/1997 until: 02/17/2009)
Partners: 
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Milan Hrnčírik
61
Dudince
Slovak Republic
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Milan Hrnčírik
61
Dudince
Slovak Republic
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Peter Koreň
Babušková 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Peter Koreň
Babušková 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Jozef Macko
Hanácka 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Jozef Macko
Hanácka 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Ján Marônek
Orechová 2
Bernolákovo
Slovak Republic
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Ján Marônek
Orechová 2
Bernolákovo
Slovak Republic
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Jozef Mračna
Znievska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Jozef Mračna
Znievska 21
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Mikuláš Rakovský
Klemensová 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Mikuláš Rakovský
Klemensová 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Ján Marônek
Amount of investment: 188 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 188 000 Sk
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Michal Duranko
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Mikuláš Rakovský
Amount of investment: 32 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 32 000 Sk
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Jozef Mračna
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Milan Hrnčírik
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Jozef Macko
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Peter Koreň
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Ján Marônek
Amount of investment: 420 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 220 000 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Michal Duranko
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Mikuláš Rakovský
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Jozef Mračna
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Milan Hrnčírik
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Jozef Macko
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Peter Koreň
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
konatelia
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Jozef Macko
Hanácka 15
Bratislava
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Ing. Ján Marônek
Orechová 2
Bernolákovo
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Ing. Mikuláš Rakovský
Klemensová 17
Bratislava
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú spoloč- ne dvaja konatelia. Podpisovanie za spoloč- nosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis obaja konatelia spoločnosti.
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Konatelia konajú za spoločnosť samostatne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis konateľ spoločnosti.
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Capital: 
600 000 Sk
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
400 000 Sk
  (from: 01/14/1997 until: 02/04/1998)
Other legal facts: 
Z a p i s u j e s a : Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.1998, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej premene na akciovú spoločnosť TRADEPETROL a.s.. Všetky práva, závôzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti prechádzajú na spoločnosť TRADEPETROL a.s. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava. Na základe uvedenej skutočnosti sa obchodná spoločnosť TRADEPETROL s.r.o. vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť TRADEPETROL s.r.o. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. s.r.o. vo vložke č. 12874/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 07/31/1998)
Z a p i s u j e s a : Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.1998, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie a jej premene na akciovú spoločnosť TRADEPETROL a.s.. Všetky práva, závôzky, pohľadávky a majetok zrušenej spoločnosti prechádzajú na spoločnosť TRADEPETROL a.s. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava. Na základe uvedenej skutočnosti sa obchodná spoločnosť TRADEPETROL s.r.o. vymazuje z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť TRADEPETROL s.r.o. so sídlom Šumavská 38, 821 08 Bratislava zapísaná v obchodnom registri v odd. s.r.o. vo vložke č. 12874/B sa z obchodného registra vymazuje v celom rozsahu.
  (from: 02/18/2009)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.8.1996 v súlade s §§ 105 až 153 Zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 19849
  (from: 01/14/1997 until: 02/17/2009)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.1.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.1.1998. Stary spis: S.r.o. 19849
  (from: 02/05/1998 until: 02/17/2009)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person