Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  124/P

Business name: 
OPTIMAL a.s.
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Registered seat: 
Budovateľská 55
Prešov 081 77
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Identification number (IČO): 
31 660 673
  (from: 10/29/1992)
Date of entry: 
10/29/1992
  (from: 10/29/1992)
Date of deletion: 
04/14/2005
  (from: 04/14/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/14/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/29/1992)
Objects of the company: 
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
opravy motorových vozidiel
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
prevíjanie el.motorov
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
opravy a montáže chladiacích zariadení
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
opravy a servis obchodnej, kuchynskej a reštauračnej techniky, elektrickej a elektronickej
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
výroba reklamných a propagačných prostriedkov
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Ing. Marián Novák
Letná 27
Stará Ľubovňa
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Ing. Miroslav Šimko
260
Pozdišovce
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Ing. Miroslav Pribilovič
Októbrová 15
Prešov
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Ing. Marcel Drusa
Vavilova 26
Bratislava
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Ing. Marián Čabala
Strážnická 27
Nižná Šebastová
  (from: 08/07/1995 until: 04/13/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú aspoň dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastno ručný podpis.
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Capital: 
13 466 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Shares: 
Number of shares: 1281
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Number of shares: 656
Type: zamestnanecké
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Supervisory board: 
Ing. Marián Mamroš
Lomné 15
Turany nad Ondavou
  (from: 10/29/1992 until: 08/06/1995)
Magdaléna Zacharová
Pavlovičovo nám. 27
Prešov
  (from: 10/29/1992 until: 08/06/1995)
Ing. Ján Partila
Sládkovičova 7
Veľký Šariš
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Anna Fabríciová
Mestisko
  (from: 08/07/1995 until: 04/13/2005)
Mária Ruňáková
Volgogradská 26
Prešov
  (from: 08/07/1995 until: 04/13/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou zakladateľom Slovenským zväzom spotrebných družstiev v zmysle § 154 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb. a § 766 ods.1 zák.č. 513/91 Zb. na akciovú spoločnosť prešiel majetok, práva a záväzky OPTIMAL družstevný podnik Prešov v zmysle § 766 ods. 1 zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 351
  (from: 10/29/1992 until: 04/13/2005)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 5.5.1994. Stary spis: Sa 351 Uznesenie Krajského súdu v Košiciach č. 1K 87/98-18 zo dňa 29.1.2002 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka OPTIMAL a.s. so sídlom v Prešove, Budovateľská 55, IČO: 31 660 673, podľa zák.č. 328/91 Zb. Správca podstaty: JUDr. Stela Wildeová, Prešov, Palárikova 3.
  (from: 08/07/1995 until: 04/13/2005)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person