Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10554/R

Business name: 
SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a. s.
  (from: 04/21/1992 until: 03/25/2010)
Registered seat: 
kpt. M. Uhra 57/3
Myjava 907 16
  (from: 04/21/1992 until: 03/25/2010)
Identification number (IČO): 
31 411 321
  (from: 04/21/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/21/1992)
Date of deletion: 
08/24/2007
  (from: 08/24/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/24/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/21/1992)
Objects of the company: 
1. Vývoj, výroba a predaj
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
armatúr inštalačných, bytových a ostatných drobných armatúr
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
príslušenstva cestných motorových vozidiel
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
súčastí a výrobkov tvarovaných z plastov pre výrobnú spotrebu
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
odliatkov z ľahkých a ťažkých kovov
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
výkovkov a výliskov z kovov
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
obalov, nádob a prepravných prostriedkov pre paletizáciu tvarovaných z plastov
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
riadu a náčinia stolného, príborov a pomôcok z plastov pre domácnosť
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
spojovacích súčastí
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
nástrojov upínacích, rezných a ručných, meradiel a nástrojov nenormalizovaných
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
2. projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
3. Zahranično-obchodná činnosť
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
výroba, opravy a montáž meradiel
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
kovoobrábanie
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
výroba nástrojov
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
zámočníctvo
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
výroba ventilov a armatúr
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
výroba príslušenstva cestných motorových vozidiel
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
výroba strojov a strojných zariadení
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
zlievanie železných a neželezných kovov
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
sprostredkovanie obchodu /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
veľkoobchod /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
maloobchod /okrem zbraní a streliva, výbušnín, jedov, žieravín a odpadov/
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
cestná motorová doprava /vnútrošt. verej. cestná náklad. doprava/
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
práce žeriavom
  (from: 01/20/1995 until: 08/23/2007)
práce stavebnými strojmi (praconá plošina, vysokozdvižný vozík)
  (from: 01/20/1995 until: 08/23/2007)
zemné práce strojom
  (from: 01/20/1995 until: 08/23/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 08/30/1995 until: 08/23/2007)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (prevádzkovanie železničnej vlečky)
  (from: 08/30/1995 until: 08/23/2007)
vydávanie periodických publikácií
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
technik požiarnej ochrany
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
revízie hasiacich prístrojov
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
bufety
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
závodné jedálne
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
prenájom nehnuteľností, strojov a zariadení
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/03/1996 until: 08/23/2007)
Managing board
  (from: 04/21/1992 until: 05/02/1996)
Ing. Jaroslav Duga - člen
Štefánika 600/80
Myjava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Stanislav Filan
SNP 402/4
Myjava
  (from: 05/03/1996 until: 11/16/1998)
Ing. Stanislav Filan
SNP 402/4
Myjava
  (from: 11/17/1998 until: 08/23/2007)
Ing. Stanislav Filan - člen
SNP 402/4
Myjava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Stanislav Filan - člen
SNP 402/4
Myjava
  (from: 01/20/1995 until: 05/02/1996)
Ing. Günther Furin - člen
Komárnická 22
Bratislava
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Ján Gálik - podpredseda
Hurbanova 1
Myjava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Jaroslav Horňák - člen
Hurbanova 1
Myjava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Vladimír Kozánek - člen
Pažického 4
Myjava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Milan Kubovčiak - člen
881
Turá Lúka
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. .Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 05/03/1996 until: 08/23/2007)
Ing. Alfonz Lukačin - predseda
Bauerova 20
Košice
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Gabriel Orávik - člen
Štefánika 589/66
Myjava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Vladimír Pačai
Magurská 2
Košice
  (from: 11/17/1998 until: 08/23/2007)
Ing. Ján Pánik
Hurbanova 5
Myjava
  (from: 05/03/1996 until: 08/23/2007)
Ing. Ján Pánik - člen
Hurbanova 5
Myjava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Ján Pánik - člen
Hurbanova 5
Myjava
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc.
Hlinická 1185/42
Myjava
  (from: 05/03/1996 until: 08/23/2007)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - podpredseda
Hlinická 42/1185
Myjava
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Ladislav Pavlíček , CSc. - predseda
Pred Poľom 12
Trenčín
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Dušan Pavlík - podpredseda
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Pavol Pecník - člen
Ružičková 11
Bratislava
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Pavel Varga - člen
Žilinská 2
Trenčín
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. .Miroslav Zachar
Sokolíková 15
Bratislava
  (from: 05/03/1996 until: 11/16/1998)
JUDr .Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
  (from: 05/03/1996 until: 08/23/2007)
Ing. .Rastislav Zbořil
Hoštáky 688/14
Myjava
  (from: 05/03/1996 until: 11/16/1998)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/03/1996 until: 08/23/2007)
Predstavenstvo je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Konať meno spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/21/1992 until: 05/02/1996)
Capital: 
1 152 658 000 Sk
  (from: 01/20/1995 until: 08/23/2007)
1 002 658 000 Sk
  (from: 09/03/1993 until: 01/19/1995)
833 260 Sk
  (from: 04/21/1992 until: 09/02/1993)
Shares: 
Number of shares: 1152658
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/21/2000 until: 08/23/2007)
Number of shares: 1152658
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/20/1995 until: 08/20/2000)
Number of shares: 1002658
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/03/1993 until: 01/19/1995)
Number of shares: 808262
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/21/1992 until: 09/02/1993)
Number of shares: 24998
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/21/1992 until: 09/02/1993)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Pavol Malich
Dostojevského rad 28
Bratislava 811 09
  (from: 10/30/2000 until: 03/25/2010)
JUDr. Pavol Malich
Dostojevského rad 28
Bratislava 811 09
Until: 11/03/2006
  (from: 03/26/2010 until: 03/25/2010)
Supervisory board: 
Ing. Gabriel Beďatš - člen
Pred Poľom 4
Trenčín
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Stanislav Filan - člen
SNP 402/4
Myjava
  (from: 01/21/1994 until: 01/19/1995)
Ing. Ján Gálik - člen
Hurbanova 1
Myjava
  (from: 01/21/1994 until: 01/19/1995)
Ing. Ján Gálik - podpredseda
Hurbanova 1
Myjava
  (from: 01/20/1995 until: 05/02/1996)
Ing. Ján Klocok - člen
Vyšný Kubín 90
Dolný Kubín
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Vladimír Maco - člen
Krmanova 12
Myjava
  (from: 01/20/1995 until: 05/02/1996)
Ing. Vladimír Maco - predseda
Krmanova 12
Myjava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Prof.Ing. Mikuláš Sedlák , CSc. - člen
Odbojárov 10
Bratislava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Dušan Svoboda - člen
Kuklovská 3
Bratislava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Emil Ščepko - podpredseda
Štefánika 698
Senica
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Ing. Ján Štubniak - člen
Horná Mičiná 26
Banská Bystrica
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
Mgr. Ján Šurin - člen
Viestova 6
Myjava
  (from: 04/21/1992 until: 01/20/1994)
JUDr. Alexander Zápotocký - člen
Moldavská 3
Košice
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Zita Zemková - predseda
Gorkého 7
Bratislava
  (from: 01/21/1994 until: 05/02/1996)
Ing. Jozef Staroň
Vígľašská 8
Bratislava
  (from: 05/03/1996 until: 11/16/1998)
Ing. .Vladimír Pačai
Magurská 2
Košice
  (from: 05/03/1996 until: 11/16/1998)
Ing. Emil Ščepko
M.R.Štefánika 6
Senica
  (from: 05/03/1996 until: 11/16/1998)
Ing. Pavel Varga
Žilinská 2
Trenčín
  (from: 05/03/1996 until: 11/16/1998)
Ing. Vladimír Maco
Krmanova 12
Myjava
  (from: 05/03/1996 until: 11/16/1998)
Ing. Ján Gálik
Hurbanova 1
Myjava
  (from: 05/03/1996 until: 11/16/1998)
Ing. Pavol Tkáčik
Volgogradská 46
Prešov
  (from: 11/17/1998 until: 08/23/2007)
Ing. Jozef Tóth
Sadmelijská 3
Bratislava
  (from: 11/17/1998 until: 08/23/2007)
Miroslav Kulíšek
Komenského 854/38
Myjava
  (from: 11/17/1998 until: 08/23/2007)
Other legal facts: 
Uznesením KS BA zo dňa 22.09.2006, č.k. 4K79/99-638, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.11.2006, súd zrušil konkurz vyhlásený uznesením zo dňa 15.12.1999, č.k. 4K79/99 a správcu JUDr. Pavla Malicha, advokáta, Dunajská 25, 811 08 Bratislava, zbavil funkcie.
  (from: 03/26/2010)
Dňa 14.12.1992 mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (from: 09/03/1993 until: 08/23/2007)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.6.1993 boli schválené nové stanovy a.s. Stary spis: Sa 221
  (from: 01/21/1994 until: 08/23/2007)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.05.1994 boli zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (from: 01/20/1995 until: 08/23/2007)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.05.1995, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 199/95, Nz 170/95 Stary spis: Sa 221
  (from: 08/30/1995 until: 08/23/2007)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.12.1995 boli zmenené stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 221
  (from: 05/03/1996 until: 08/23/2007)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 371/97, NZ 371/97 zo dňa 23.06.1997/ rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 02/03/1998 until: 08/23/2007)
Valné zhromaždenie dňa 29.6.1998 /notárska zápisnica N 557/98, Nz 553/98/ - zmena štatutárneho orgánu. Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 8.9.1998 /notárska zápisnica N 880/98, Nz 671/98/ - zmena stanov
  (from: 11/17/1998 until: 08/23/2007)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 899/99, NZ 664/99 zo dňa 26.11.1999) schválilo zmeny stanov.
  (from: 08/21/2000 until: 08/23/2007)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 4K 79/99-21 zo dňa 15.12.1999, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.1.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka SLOVENSKÁ ARMATÚRKA MYJAVA, a.s. so sídlom kpt. M. Uhra 57/3, Myjava, IČO 31411321. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Pavol Malich, Dostojevského rad 28, 811 09 Bratislava.
  (from: 10/30/2000 until: 08/23/2007)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person