Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  21351/P

Business name: 
mArchus Plus, s. r. o.
  (from: 03/07/2009)
Registered seat: 
Chmeľová 3
Prešov 080 05
  (from: 10/11/2016)
Identification number (IČO): 
44 652 101
  (from: 03/07/2009)
Date of entry: 
03/07/2009
  (from: 03/07/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/07/2009)
Objects of the company: 
vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov
  (from: 03/07/2009)
vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok
  (from: 03/07/2009)
spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  (from: 03/07/2009)
vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru
  (from: 03/07/2009)
grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela, vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie
  (from: 03/07/2009)
poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb
  (from: 03/07/2009)
vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 03/07/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 03/07/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/07/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 03/07/2009)
polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
  (from: 03/07/2009)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/07/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/07/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 03/07/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 03/07/2009)
skladovanie
  (from: 03/07/2009)
počítačové služby
  (from: 03/07/2009)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 03/07/2009)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/07/2009)
administratívne služby
  (from: 03/07/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/07/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 03/07/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 03/07/2009)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 03/07/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/07/2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 03/07/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/07/2009)
poradenská činnosť pri spracovaní projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 10/11/2016)
Spracovanie ekonomických projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 10/11/2016)
Technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 10/11/2016)
Verejné obstarávanie
  (from: 10/11/2016)
Partners: 
Ing. Marek Gmitro
Chmeľová 3
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 03/07/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Marek Gmitro
Amount of investment: 7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 03/07/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/07/2009)
Ing. Marek Gmitro
Chmeľová 3
Prešov 080 05
From: 03/07/2009
  (from: 10/11/2016)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 03/07/2009)
Capital: 
7 000 EUR Paid up: 7 000 EUR
  (from: 03/07/2009)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person