Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13057/B

Business name: 
Grendel stavby, s.r.o. v likvidácii
  (from: 12/13/2007 until: 11/23/2021)
Grendel stavby, s.r.o.
  (from: 08/13/1993 until: 12/12/2007)
Registered seat: 
282
Kostolište 900 62
  (from: 08/13/1993 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 441 033
  (from: 08/13/1993)
Date of entry: 
08/13/1993
  (from: 08/13/1993)
Person dissolved from: 
2.7.2007
  (from: 12/13/2007)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/13/1993)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane technickej vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 08/13/1993 until: 11/23/2021)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 08/13/1993 until: 11/23/2021)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/13/1993 until: 11/23/2021)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 08/13/1993 until: 11/23/2021)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/13/1993 until: 11/23/2021)
inžiniering /inžinierske činnosti v príprave a realizácii stavieb/
  (from: 08/13/1993 until: 11/23/2021)
Partners: 
Ing. Stanislav Baláž
361
Gajary
Slovak Republic
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Zdenko Belanský
Wolkrova 23
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Ing. Ján Mikulášovič
Wolkrova 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Ľubomír Prelec
282
Kostolište
Slovak Republic
  (from: 08/18/1994 until: 11/23/2021)
Ľubomír Prelec
282
Kostolište
Slovak Republic
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Contribution of each member: 
Ľubomír Prelec
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Ing. Stanislav Baláž
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Ing. Ján Mikulášovič
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Zdenko Belanský
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Ľubomír Prelec
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/18/1994 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/18/1994 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Zdenko Belanský
Wolkrova 23
Bratislava
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Ľubomír Prelec
282
Kostolište
  (from: 08/13/1993 until: 06/14/2017)
Ľubomír Prelec
282
Kostolište
  (from: 06/15/2017 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
  (from: 08/18/1994 until: 11/23/2021)
Menom spoločnosti konajú konatelia spoločne.
  (from: 08/13/1993 until: 08/17/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 08/13/1993 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/02/2007
  (from: 12/13/2007)
 Liquidators:
Ľubomír Prelec
282
Kostolište 900 62
From: 07/02/2007
  (from: 12/13/2007 until: 06/14/2017)
 Liquidators:
Ľubomír Prelec
282
Kostolište 900 62
From: 07/02/2007
  (from: 06/15/2017 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 12/13/2007 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.5.1993 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 1446 Stary spis: S.r.o. 20035
  (from: 08/13/1993 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.09.2006 č. k. 36Exre/762/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2. 7. 2007 bola obchodná spoločnosť Grendel stavby, s.r.o. zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 12/13/2007 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person