Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  57471/B

Business name: 
Euro-Sino International Foodstuff Trading Co., Ltd. s. r. o.
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Registered seat: 
Bajkalská 29/C
Bratislava 821 01
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Identification number (IČO): 
44 683 570
  (from: 03/20/2009)
Date of entry: 
03/20/2009
  (from: 03/20/2009)
Person dissolved from: 
19.12.2014
  (from: 01/14/2015)
Date of deletion: 
01/14/2015
  (from: 01/14/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/14/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/20/2009)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti potravinárskej výroby
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
skladovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb - výskumu, vývoja, prírodných, technických a spoločenských vied
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
administratívne služby
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Partners: 
Min Hu
Haifang Rd Rm202, No3, Lane387
Šanghaj
Čínska ľudová republika
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Shuxian Zhang
Yezhong Rd No21
Wuniu Town, Yongjia Country, Zhejiang Province
Čínska ľudová republika
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Linmei Xu
Yichuan No6 Village Rm503, No76
Šanghaj
Čínska ľudová republika
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Yueying Zhu
Jiangxi Rd(M) No6, Lane14
Šanghaj
Čínska ľudová republika
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Contribution of each member: 
Min Hu
Amount of investment: 1 550 EUR Paid up: 1 550 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Shuxian Zhang
Amount of investment: 1 050 EUR Paid up: 1 050 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Linmei Xu
Amount of investment: 1 400 EUR Paid up: 1 400 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Yueying Zhu
Amount of investment: 1 000 EUR Paid up: 1 000 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Ján Drienko
Pribišova 3173/6
Bratislava 841 05
From: 03/20/2009
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne; písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 24.11.2014, právoplatné dňom 19.12.2014, č. k.: 33CbR/85/2013, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť Euro-Sino International Foodstuff Trading Co., Ltd. s. r. o., so sídlom Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava, IČO: 44 683 570 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť Euro-Sino International Foodstuff Trading Co., Ltd. s. r. o., so sídlom Bajkalská 29/C, 821 01 Bratislava, IČO: 44 683 570, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 57471/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 01/14/2015)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 5.3.2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
  (from: 03/20/2009 until: 01/13/2015)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person