Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  156/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Veličná
  (from: 02/15/1973)
Registered seat: 
Veličná 027 54
  (from: 02/15/1973)
Identification number (IČO): 
00 191 205
  (from: 02/15/1973)
Date of entry: 
02/15/1973
  (from: 02/15/1973)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/15/1973)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 11/24/1993)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (from: 11/24/1993)
prípravné práce pre stavbu - práce so žeriavom
  (from: 11/24/1993)
poskytovanie služieb v poľnohospodárskej prvovýrobe
  (from: 02/01/2006)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/24/1993 until: 02/16/2021)
výroba píliarska - porez dreva
  (from: 11/24/1993 until: 02/16/2021)
výroba mäsa a mäsových výrobkov - mäsiarstvo
  (from: 11/24/1993 until: 02/16/2021)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 02/15/1973 until: 11/23/1993)
poskytovanie prác a služieb pre občanov
  (from: 02/15/1973 until: 11/23/1993)
obchodná činnosť - nákup a sprostredkovanie výrobkov rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 02/15/1973 until: 11/23/1993)
iná hospodárska činnosť: * drevovýroba - pílenie dreva, výroba pa- liet, drevených obalov a stolárskych výrobkov * stavebná činnosť - práce hlavnej a pomoc- nej stavebnej výroby, opravy a údržby, demolácie * doprava - vykonávanie nákladnej a osobnej dopravy, prác a služieb mechanizačnými prostriedkami * opravárenská činnosť - opravy a údržby elektrických zariadení, zdvíhacích zariadení, regulačnej techniky * ostatná činnosť - elektroinštalačné prá- ce, revízie, elektroinštalačných zariadení a bleskozvodov * projektová činnosť
  (from: 02/15/1973 until: 11/23/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/20/1997)
Managing board
  (from: 11/24/1993 until: 05/19/1997)
Managing board
  (from: 02/15/1973 until: 11/23/1993)
Ondrej Zaťko - člen
82
Istebné
  (from: 05/20/1997)
Slavomír Gregúška - člen
66
Istebné
  (from: 06/01/1998)
Ing. Martina Jurigová - predseda
143
Medzibrodie nad Oravou
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006)
Ondrej Lavrík - člen
127
Veličná
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006)
Anna Kršková - člen
278
Veličná
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006)
Ing. Ľudovít Bazela - podpredseda
Veličná
  (from: 02/15/1973 until: 05/19/1997)
Ing. Ľudovít Bazela - podpredseda
192
Veličná
  (from: 05/20/1997 until: 05/31/1998)
Jaroslav Drapáč - člen
Dukelských Hrdinov 2039/7
Dolný Kubín
  (from: 05/20/1997 until: 02/07/2006)
Jaroslav Drapáč - člen
Dukelských Hrdinov 2039/7
Dolný Kubín
Until: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006 until: 02/07/2006)
Dušan Dubovec - člen
Veličná
  (from: 11/25/1993 until: 05/19/1997)
Elena Gaššová - člen
Veličná
  (from: 11/25/1993 until: 05/19/1997)
Zuzana Hajdúchová - člen
Veličná
  (from: 11/25/1993 until: 05/19/1997)
Jozef Hlinický - člen
283
Veličná
  (from: 05/20/1997 until: 05/31/1998)
Michal Huba - člen
36
Veličná
  (from: 05/20/1997 until: 05/31/1998)
Ing. Martina Jurigová - podpredseda
143
Medzibrodie nad Oravou
From: 04/17/2003
  (from: 02/04/2006 until: 02/07/2006)
Ing. Martina Jurigová - podpredseda
143
Medzibrodie nad Oravou
From: 04/17/2003 Until: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006 until: 02/07/2006)
Ing. Ján Kuchár - predseda
Nemocničná 1950/61
Dolný Kubín
  (from: 02/15/1973 until: 05/19/1997)
Ing. Ján Kuchár - predseda
Nemocničná 1950/61
Dolný Kubín
  (from: 05/20/1997 until: 01/10/2001)
Ján Lavrík - člen
205
Veličná
  (from: 05/20/1997 until: 02/07/2006)
Ján Lavrík - člen
205
Veličná
Until: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006 until: 02/07/2006)
Ján Lehotský - člen
Dolný Kubín
  (from: 11/25/1993 until: 05/19/1997)
Eduard Macko - člen
Veličná
  (from: 11/25/1993 until: 05/19/1997)
Pavol Prílepok - člen
Veličná
  (from: 11/25/1993 until: 05/19/1997)
Ladislav Putera - podpredseda
Bysterecká 2066/11
Dolný Kubín
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006 until: 06/04/2019)
Ladislav Putera - podpredseda
Bysterecká 2066/11
Dolný Kubín
From: 06/10/2005 Until: 06/30/2016
  (from: 06/05/2019 until: 06/04/2019)
Ing. Ľuboš Štítik - podpredseda
191
Veličná
  (from: 06/01/1998 until: 01/10/2001)
Ing. Ľuboš Štítik - predseda
191
Veličná
  (from: 01/11/2001 until: 02/07/2006)
Ing. Ľuboš Štítik - predseda
191
Veličná
Until: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006 until: 02/07/2006)
Ing. Albín Štyrák - podpredseda
50
Zázrivá - Dolina
  (from: 01/11/2001 until: 02/03/2006)
Ing. Albín Štyrák - podpredseda
50
Zázrivá - Dolina
Until: 04/17/2003
  (from: 02/04/2006 until: 02/03/2006)
Ľudmila Zaťková - člen
Istebné
  (from: 11/25/1993 until: 05/19/1997)
Vladimír Mäsiar - člen
Okružná 2060/5
Dolný Kubín
Until: 06/10/2010
  (from: 02/19/2021 until: 02/18/2021)
Vladimír Mäsiar - člen
Okružná 2060/5
Dolný Kubín
  (from: 06/01/1998 until: 02/18/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo jedná navonok predseda družstva, ktorý je oprávnený konať v mene družstva v hodnote do 1.000.000,- Sk. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon predstavenstva zákonom predpísaná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 05/20/1997)
Za predstavenstvo jedná navonok predseda alebo podpredseda družstva, prípadne iný člen predstavenstva družstva, ktyrý je k tomu predstavenstvom výslovne splnomocnený. Ak je pre právny úkon predstavenstva zákonom predpísaná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/24/1993 until: 05/19/1997)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 02/15/1973 until: 11/23/1993)
Supervisory board: 
Eva Seňková
Dukelských hrdinov 2039/7
Dolný Kubín
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006)
Ondrej Zelina
Okružná 2060/5
Dolný Kubín
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006)
Vladimír Mriška
255
Veličná
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006)
Zuzana Šuvadová
120
Istebné
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006)
Dana Labdová
200
Veličná
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006)
Anna Bôriková
190
Veličná
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006)
Ľudmila Zaťková
97
Istebné
From: 06/10/2005
  (from: 02/08/2006)
Registered capital: 
3 450 000 Sk
  (from: 11/24/1993)
Basic member contribution: 
25 000 Sk
  (from: 05/20/1997)
10 000 Sk
  (from: 11/24/1993 until: 05/19/1997)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zluč. čl. schôdzi konanej dňa 15. 2.1973 zlúčením JRD Veličná, Istebné, Dolný Kubín-Bysterecká do jedného celku s názvom JRD Veličná prijatím vlast. stanov, schválených R ONV v Dolnom Kubíne. Výročná členská schôdza konaná dňa 22.2.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1104 Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 11.1.1993 po transformácii v zmysle zák. č. 42/92 Zb. prijalo zmenu stanov družstva v súlade so zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1104
  (from: 11/24/1993)
Na členskej schôdzi konanej dňa 21. 3. 1997 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/20/1997)
Družstvo vzniklo na zluč. čl. schôdzi konanej dňa 15.2.1973 zlúčením JRDVeličná, Istebné, Dolný Kubín-Bysterecká do jedného celku s názvom JRD Veličná prijatím vlastných stanov, schválených R ONV v Dolnom Kubíne. Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom alebo členským vkladom, a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov a členských vkladov, ručia jednotliví členovia rovnakým podielom /%/ svojho členského podielu a členského vkladu. Výročná členská schôdza konaná dňa 22.2.1991 schválila novéstanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1104
  (from: 02/15/1973 until: 11/23/1993)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person