Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4760/B

Business name: 
M&M reality holding, a. s.
  (from: 05/07/2009)
Registered seat: 
Gessayova 20
Bratislava 851 03
  (from: 05/07/2009)
Identification number (IČO): 
44 598 181
  (from: 05/07/2009)
Date of entry: 
05/07/2009
  (from: 05/07/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/07/2009)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/07/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 05/07/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/07/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/07/2009)
poskytovanie pôžičiek z neverejných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/07/2009)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/07/2009)
administratívne práce a služby
  (from: 05/07/2009)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/07/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 11/05/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/07/2009)
Capital: 
25 000 EUR Paid up: 25 000 EUR
  (from: 05/07/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
  (from: 05/07/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 02/27/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.2.2014, sp.zn.: 3K /61/2013-124 ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 27.2.2014, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka : M&M reality holding, a.s., Gessayova 20, Bratislava, IČO: 44 598 181 a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená Ing. Anett Pirohár so sídlom kancelárie Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava.
  (from: 04/24/2014)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Anett Pirohár
Jaskový rad 189
Bratislava 831 01
From: 02/27/2014
  (from: 04/24/2014)
Supervisory board: 
JUDr. Mária Mareková
Záblatská 28
Trenčín 911 06
From: 10/11/2010
  (from: 11/05/2010)
Michaela Mašková - Sýkorová
U Lesa 802/32
Karviná - Raj 734 01
Česká republika
From: 05/07/2009
  (from: 05/07/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice N 171/2009, Nz 10971/2009 dňa 06.04.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/07/2009)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 106/2010 Nz 15219/2010 zo dňa 03.05.2010.
  (from: 05/12/2010)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.3.2014 č.k. 33Exre/97/2014 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.4.2014.
  (from: 04/24/2014)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.11.2015 č.k. 33Exre/484/2015 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.1.2016.
  (from: 02/09/2016)
Date of updating data in databases:  06/10/2021
Date of extract :  06/14/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person