Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13458/B

Business name: 
MÄSO - MOSPOL spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 10/19/2001 until: 01/16/2007)
Registered seat: 
Dolná 132
Modra 900 01
  (from: 08/09/1996 until: 01/16/2007)
Identification number (IČO): 
30 997 461
  (from: 10/17/1991)
Date of entry: 
10/17/1991
  (from: 10/17/1991)
Person dissolved from: 
18.12.2006
  (from: 01/17/2007)
Date of deletion: 
01/17/2007
  (from: 01/17/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10.11.2006 pod č.k. 3K 24/2003-51, ktorým súd návrh o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MÄSO - MOSPOL spol. s r.o. v likvidácii zamietol pre jeho nemajetnosť. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2006. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť MÄSO - MOSPOL spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Dolná 132, 900 01 Modra, IČO : 30 997 461, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 13458/B.
  (from: 01/17/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/17/1991)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
Date of updating data in databases:  09/22/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person