Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13458/B

Business name: 
MÄSO - MOSPOL spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 10/19/2001 until: 01/16/2007)
MÄSO - MOSPOL spol. s r.o.
  (from: 10/17/1991 until: 10/18/2001)
Registered seat: 
Dolná 132
Modra 900 01
  (from: 08/09/1996 until: 01/16/2007)
Dolná 132
Modra
  (from: 10/17/1991 until: 08/08/1996)
Identification number (IČO): 
30 997 461
  (from: 10/17/1991)
Date of entry: 
10/17/1991
  (from: 10/17/1991)
Person dissolved from: 
18.12.2006
  (from: 01/17/2007)
Date of deletion: 
01/17/2007
  (from: 01/17/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 10.11.2006 pod č.k. 3K 24/2003-51, ktorým súd návrh o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka MÄSO - MOSPOL spol. s r.o. v likvidácii zamietol pre jeho nemajetnosť. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 18.12.2006. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť MÄSO - MOSPOL spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Dolná 132, 900 01 Modra, IČO : 30 997 461, zapísaná v odd. Sro, vo vložke č. 13458/B.
  (from: 01/17/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/17/1991)
Objects of the company: 
nákup a porážka hospodárskych zvierat
  (from: 10/17/1991 until: 03/28/1993)
sprostredkovanie, obchod s poľnohospodárskymi produktami a potravinami, obchod so spotrebným tovarom, sprostredkovanie služieb
  (from: 10/17/1991 until: 03/28/1993)
výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 10/17/1991 until: 03/28/1993)
zabezpečenie nákladnej dopravy a sprostredkovanie dopravných služieb
  (from: 10/17/1991 until: 03/28/1993)
zahranično-obchodná činnosť, export-import, okrem komodít na ktoré sa vzťahuje osobitné povolenie
  (from: 10/17/1991 until: 03/28/1993)
obchodná činnosť s hospodárskymi zvieratami, poľnohosp. produktami a potravinami
  (from: 03/29/1993 until: 01/16/2007)
výroba mäsa a mäsových výrobkov /mäsiarstvo a údenárstvo/
  (from: 03/29/1993 until: 01/16/2007)
sprostredkovanfie obchodu
  (from: 03/29/1993 until: 01/16/2007)
obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 03/29/1993 until: 01/16/2007)
porážka jatočných zvierat
  (from: 06/18/1999 until: 01/16/2007)
predaj na priamu konzumáciu rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál do osem miest
  (from: 11/03/2000 until: 01/16/2007)
Partners: 
Ing. Augustín Hudec
Jungmanova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/09/1996 until: 11/29/1998)
Ing. Augustín Hudec
Jungmanova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/17/1991 until: 08/08/1996)
Ján Kalinovský
Hlavná 210
Dubová
Slovak Republic
  (from: 08/09/1996 until: 11/29/1998)
Ján Kalinovský
Hlavná 210
Dubová
Slovak Republic
  (from: 10/17/1991 until: 08/08/1996)
Ing. Štefan Noskovič
Svätoplukova 14
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 08/09/1996 until: 11/29/1998)
Ing. Štefan Noskovič
Šmidkého 14
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 10/17/1991 until: 08/08/1996)
Ing. Ján Sandtner
Drobičova 31
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 12/05/1997 until: 11/29/1998)
Ján Sandtner
Drobišova 31
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 08/09/1996 until: 12/04/1997)
Ing. Ján Sandtner
Drobišova 31
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 03/29/1993 until: 08/08/1996)
Ján Sandtner
Drobišova 31
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 10/17/1991 until: 03/28/1993)
Ing. Augustín Hudec
Dolná 108/A
Modra
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
Ing. Štefan Noskovič
Svätoplukova 14
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
Ján Kalinovský
Hlavná 210
Dubová
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
Ing. Ján Sandtner
Drobičova 31
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
Contribution of each member: 
Ing. Augustín Hudec
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/17/1991 until: 08/08/1996)
Ing. Štefan Noskovič
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/17/1991 until: 08/08/1996)
Ján Kalinovský
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/17/1991 until: 08/08/1996)
Ján Sandtner
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/17/1991 until: 03/28/1993)
Ing. Ján Sandtner
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/29/1993 until: 08/08/1996)
Ing. Augustín Hudec
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/09/1996 until: 11/29/1998)
Ing. Štefan Noskovič
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/09/1996 until: 11/29/1998)
Ján Kalinovský
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/09/1996 until: 11/29/1998)
Ján Sandtner
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 08/09/1996 until: 12/04/1997)
Ing. Ján Sandtner
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 12/05/1997 until: 11/29/1998)
Ing. Augustín Hudec
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
Ing. Štefan Noskovič
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
Ján Kalinovský
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
Ing. Ján Sandtner
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/08/2002 until: 01/16/2007)
konatelia
  (from: 10/19/2001 until: 02/07/2002)
konatelia
  (from: 03/29/1993 until: 10/18/2001)
konatelia
  (from: 10/17/1991 until: 03/28/1993)
Ing. Augustín Hudec
Jungmanova 10
Bratislava
  (from: 03/29/1993 until: 08/08/1996)
Ing. Augustín Hudec
Jungmanova 10
Bratislava
  (from: 08/09/1996 until: 02/07/2002)
Ján Kalinovský
Hlavná 210
Dubová
  (from: 03/29/1993 until: 08/08/1996)
Ján Kalinovský
Hlavná 210
Dubová
  (from: 08/09/1996 until: 02/07/2002)
Ing. Štefan Noskovič
Svätoplukova 14
Pezinok
  (from: 08/09/1996 until: 02/07/2002)
Ing. Štefan Noskovič
Šmidkého 14
Pezinok
  (from: 03/29/1993 until: 08/08/1996)
Ján Sandtner
Drobišova 31
Pezinok
  (from: 08/09/1996 until: 12/04/1997)
Ing. Ján Sandtner
Drobičova 31
Pezinok
  (from: 12/05/1997 until: 02/07/2002)
Ing. Ján Sandtner
Drobišova 31
Pezinok
  (from: 03/29/1993 until: 08/08/1996)
Ing. Jarmila Juricová - likvidátor
Pionierske námestie 5483/26
Biely Kostol
  (from: 10/19/2001 until: 01/16/2007)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná likvidátor, ktorý vykonáva iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 02/08/2002 until: 01/16/2007)
Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia. Menom spoločnosti koná likvidátor, ktorý vykonáva iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 10/19/2001 until: 02/07/2002)
Menom spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia.
  (from: 03/29/1993 until: 10/18/2001)
Spoločnosť zastupujú a podpisujú všetci spoločníci.
  (from: 10/17/1991 until: 03/28/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
100 000 Sk
  (from: 10/17/1991 until: 11/29/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.10.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a doplňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 6812 Stary spis: S.r.o. 20445
  (from: 10/17/1991 until: 01/16/2007)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 28.12.1992 podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 04.12.1995. Stary spis: S.r.o. 6812 Stary spis: S.r.o. 20445
  (from: 08/09/1996 until: 01/16/2007)
Dodatkom č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.7.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/30/1998 until: 01/16/2007)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.8.1998.
  (from: 06/18/1999 until: 01/16/2007)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 18.9.2000.
  (from: 11/03/2000 until: 01/16/2007)
- Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20. 9. 2001, na ktorom spoločnosť vstúpila do likvidácie.
  (from: 10/19/2001 until: 01/16/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.11.2001 na ktorom bolo rozhodnuté o odvolaní konateľov.
  (from: 02/08/2002 until: 01/16/2007)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person