Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1287/S

Business name: 
SINO - U.S. spol. s r.o.
  (from: 01/18/1994 until: 01/28/2002)
Registered seat: 
Národná 7
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/18/1994 until: 01/28/2002)
Identification number (IČO): 
31 587 968
  (from: 06/23/1993)
Date of entry: 
06/23/1993
  (from: 06/23/1993)
Person dissolved from: 
29.1.2002
  (from: 01/29/2002)
Date of deletion: 
01/29/2002
  (from: 01/29/2002)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 01/29/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/23/1993)
Capital: 
12 000 000 Sk
  (from: 08/27/1993 until: 01/28/2002)
Other legal facts: 
. Po doručení uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24K 423/97-50, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ktoré sa stalo právoplatným dňa 21.11.2000 ako aj na návrh spoločnosti, po predložení súhlasu správcu dane v zmysle § 33, odst. 2 zák. č. 511/92 Zb. sa spoločnosť SINO - U.S. spol. s r.o., IČO: 31587968 so sídlom Banská Bystrica, Národná 7 z obchodného registra dňom 29.01.2002 v y m a z á v a .
  (from: 01/29/2002)
Date of updating data in databases:  09/26/2022
Date of extract :  09/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person