Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13567/B

Business name: 
JOJAS, spol. s r. o.
  (from: 11/07/1991)
Registered seat: 
Vinohradská 128
Šenkvice 900 81
  (from: 11/07/1991)
Identification number (IČO): 
18 048 196
  (from: 11/07/1991)
Date of entry: 
11/07/1991
  (from: 11/07/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/07/1991)
Objects of the company: 
Obchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné osobitné štátne povolenie.
  (from: 10/21/1992)
Stavebná činnosť dodávateľských spôsobom.
  (from: 10/21/1992)
Výroba stavebno - stolárska a tesárska - stolárstvo.
  (from: 10/21/1992)
Výroba tovaru z plastov.
  (from: 10/21/1992)
Výroba kovového tovaru.
  (from: 10/21/1992)
Obchodná činnosť s tovarom, na ktorý nie je potrebné rozhodnutie štátnych orgánov podľa osobitných predpisov Realizačná činnosť vo výstavbe, vrátane pomocných a iných prác Realizácia odborných remeselných prác /murárske, tesárske, obkladačské, maliarske, natieračské, inštalatérske a podobné práce/ Výroba tovaru z dreva, kovov a plastických látok Obstarávateľské a servisné služby pre hospodárske subjekty, vrátane administratívneho, technického a ekonomického zabezpečenia
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
Partners: 
Jozef Loj
Vinohradská 128
Šenkvice
Slovak Republic
  (from: 10/21/1992)
Ján Mišových
Družstevná 11
Modra
Slovak Republic
  (from: 10/21/1992)
PhDr. Jozef Petrík
Družstevná 6
Šenkvice
Slovak Republic
  (from: 10/21/1992)
Ondrej Sandtner
Kukučínova 16
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 10/21/1992)
Jozef Loj
Vinohradská 128
Šenkvice
Slovak Republic
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
Ján Mišových
Družstevná 11
Modra
Slovak Republic
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
PhDr. Jozef Petrík
Družstevná 6
Šenkvice
Slovak Republic
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
Ondrej Sandtner
Kukučínova 16
Pezinok
Slovak Republic
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
Contribution of each member: 
Jozef Loj
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 10/21/1992)
Ján Mišových
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 10/21/1992)
PhDr. Jozef Petrík
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 10/21/1992)
Ondrej Sandtner
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 10/21/1992)
Jozef Loj
Amount of investment: 159 920 Sk Paid up: 159 920 Sk
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
Ján Mišových
Amount of investment: 159 920 Sk Paid up: 159 920 Sk
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
PhDr. Jozef Petrík
Amount of investment: 159 920 Sk Paid up: 159 920 Sk
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
Ondrej Sandtner
Amount of investment: 159 920 Sk Paid up: 159 920 Sk
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/21/1992)
konatelia
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
Jozef Loj
Vinohradská 128
Šenkvice
  (from: 04/20/2017)
Jozef Loj
Vinohradská 128
Šenkvice
  (from: 10/21/1992 until: 04/19/2017)
Acting in the name of the company: 
Konateľ samostatne.
  (from: 10/21/1992)
Spoločnosť navonok zastupuje predseda samostatne a v plnom rozsahu, alebo ktoríkoľvek dvaja spoločníci spolu. Podpisovanie sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti sa podpíše spoločník.
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
Capital: 
640 000 Sk
  (from: 10/21/1992)
639 680 Sk
  (from: 11/07/1991 until: 10/20/1992)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 19. 8. 1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 3195 Stary spis: S.r.o. 20557
  (from: 11/07/1991)
Dodatok č. 1 k spol. zmluve zo dňa 15.10. 1992 podľa § 105-153 Zák. č. 513/91 Zb., živnostenský list č.j. ŽO 749/1992/P zo dňa 3.6.1992 vydaný Obvodným úradom Pezinok Živ. ref. Stary spis: S.r.o. 3195 Stary spis: S.r.o. 20557
  (from: 10/21/1992)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person