Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1223/V

Business name: 
AMOS, a.s. v likvidácii
  (from: 12/23/2003 until: 06/30/2004)
AMOS, a.s.
  (from: 08/05/2002 until: 12/22/2003)
Registered seat: 
Podskala 1
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
Identification number (IČO): 
36 215 643
  (from: 08/05/2002)
Date of entry: 
08/05/2002
  (from: 08/05/2002)
Date of deletion: 
07/01/2004
  (from: 07/01/2004)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/01/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/05/2002)
Objects of the company: 
veľkoobchodný a maloobchodný nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v sortimente: obchodu živých zvierat /okrem chránených/, dreva a výrobkov z dreva, živočíšnych výrobkov, rastlín /okrem chránených/ a rastlinných výrobkov, vrátane zeleniny, ovocia, kávy, čaju, šelaku, gúm a živíc, živočíšnych a rastlinných tukov a olejov a výrobkov z nich, výrobkov potravinárskeho priemyslu, nápojov, liehovín v spotrebiteľskom balení, octov, tabaku a tabakových výrobkov, nerastných surovín a výrobkov z nich, výrobkov chemického priemyslu, hnojív, farieb, lakov, farbív, pigmentov, tmelov, kozmetických a drogérijných prípravkov, zápaliek, fotografických a kinematografických výrobkov, plastov a výrobkov z nich, kaučuku a výrobkov z neho, surových koží, usní, kožušín a výrobkov z nich, korku, korkových výrobkov, výrobky zo slamy, esparty a textilných výrobkov, košikárske výrobky, buničiny, papiera, lepenky, obuvi, výrobkov z kameňa, sádry, cementu, skla a sklenených výrobkov, klenotov, perál, drahokamov, bižutérie, polodrahokamov, drahých kovov, zlata a výrobkov z nich, zariadení a prístrojov a ich časti a súčasti, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, ich častí - súčasti a príslušenstvo k týmto prístrojom, vozidiel, plavidiel, lietadiel, meracích, kontrolných prístrojov, presných nástrojov a prístrojov, hodinárskych výrobkov, hudobných nástrojov, nábytku, svietidiel, montovaných stavieb, textilný tovar, odevov
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
prieskum trhu, väzbový, kompenzačný a výmenný obchod
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
výroba, predaj a montáž plastových a hliníkových dverí a okien a ich rámov, okeníc a brán
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
výroba, predaj a montáž roliet a žalúzií
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
demolácia, zemné a výkopové práce
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
poľnohospodárska prvovýroba
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/23/2003 until: 06/30/2004)
Managing board
  (from: 08/05/2002 until: 12/22/2003)
Ing. Roland Bušša
Mengusovská 6
Košice
From: 07/22/2002 Until: 12/10/2003
  (from: 08/05/2002 until: 12/22/2003)
Štefan Janičina
32
Lazisko
From: 07/22/2002 Until: 12/10/2003
  (from: 08/05/2002 until: 12/22/2003)
Ing. Marián Užák
Laborecká 26
Spišská Nová Ves
From: 07/22/2002 Until: 12/10/2003
  (from: 08/05/2002 until: 12/22/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/23/2003 until: 06/30/2004)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti sú oprávnení podpisovať a v mene spoločnosti konať vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k vypísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/05/2002 until: 12/22/2003)
Capital: 
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
Shares: 
Number of shares: 120
Druh: na meno kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
Supervisory board: 
Ing. Ján Cehlár
ČSA 188/1
Kremnica
From: 07/22/2002
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
MVDr. Andrej Imrich
Jilemnického 9
Spišská Nová Ves
From: 07/22/2002
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
Milan Šooš
Jefremovská 623/10
Liptovský Mikuláš
From: 07/22/2002
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ján Dunčko
č. 131
Odorín 053 22
From: 05/28/2003
  (from: 12/23/2003 until: 06/30/2004)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 1223/V pri: Obchodné meno: AMOS, a.s. v likvidácii Sídlo: Podskala 1, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 36 215 643 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke na základe ukončenej likvidácie podľa ust. §§ 70-75 zák. č. 513/91 Zb. v znení neskoršch predpisov. Deň výmazu: 1.7.2004.
  (from: 07/01/2004)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou formou notárskej zápisnice č. N 299/2002, Nz 296/2002 zo dňa 22. 7. 2002 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Prevod akcií je možný len so súhlasom predstavenstva spoločnosti.
  (from: 08/05/2002 until: 06/30/2004)
Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.5.2003 o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 28.5.2003 - priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia osvedčený notárskou zápisnicou č. N 66/2003, Nz 41443/2003 zo dňa 28.5.2003. Zmena stanov prijatá na Mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 10.12.2003 - priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 121/2003, Nz 117785/2003 zo dňa 10.12.2003.
  (from: 12/23/2003 until: 06/30/2004)
Date of updating data in databases:  05/06/2021
Date of extract :  05/08/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person