Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10026/N

Business name: 
VÚEZ, a.s.
  (from: 08/15/1997)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 35
Levice 934 39
  (from: 09/20/2002)
Identification number (IČO): 
36 522 457
  (from: 08/15/1997)
Date of entry: 
08/15/1997
  (from: 08/15/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/15/1997)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 08/15/1997)
výroba nástrojov
  (from: 08/15/1997)
brúsenie a leštenie kovov
  (from: 08/15/1997)
kovoobrábanie
  (from: 08/15/1997)
výroba strojov pre potravinársky priemysel
  (from: 08/15/1997)
výroba ostatných strojov pre všeobecné účely
  (from: 08/15/1997)
inštalácia a opravy systémov vykurovania a klimatizácie objektov
  (from: 08/15/1997)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (meracie, kontrolné, navigačné a ostatné prístroje, zariadenia pre riadenie priemyselných procesov)
  (from: 08/15/1997)
projektová činnosť v oblasti klasickej a jadrovej energetiky zameraná na projekty rekonštrukcií a modernizácií technologických zariadení, projekty stavebných úprav vyvolaných rekonštrukčnými a modernizačnými prácami na technologických zariadeniach, jednoduché stavby pre zabezpečenia spoľahlivého a funkčného umiestnenia technologických zariadení, výroba, montáž, opravy, rekonštrukcie a potvrdzovanie sprievodnej technickej dokumentácie zariadení zabezpečujúcich utesnenie hermetickej zóny
  (from: 08/15/1997)
výskum, vývoj, poradenstvo, inžinierska činnosť v oblasti priemyselných kotlov, ich pomocných systémov a procesov prebiehajúcich v týchto zariadeniach, nereaktorových častí jadrových elektrární a systémov technickej bezpečnosti jadrových elektrární, vplyvu prevádzky energetických zariadení na životné prostredie a technológií na potlačenie týchto vplyvov, systémov a technológií premeny, transportu a skladovania energie, netradičných zdrojov energie a zariadení na ich využitie, systém diagnostiky, kontroly a riadenia technologických parametrov a ekologických dôsledkov prevádzky technologických zariadení a navrhovanie opatrení pre ich zlepšenie
  (from: 08/15/1997)
výroba kovových výrobkov a kovových stavebných materiálov
  (from: 12/15/1999)
veľkoobchod, mallobchod, sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/15/1999)
vypracovávanie projektovej a konštrukčnej dokumentácie vybraných strojnotechnologických systémov a zariadení, vrátane výrobnej a montážnej dokumentácie týchto zariadení zaradených do 2. a 3. bezpečnostnej triedy
  (from: 12/15/1999)
vypracovávanie projekčnej a konštrukčnej dokumentácie stavebných častí dodávok vybraných zariadení do 2. a 3. bezpečnostnej triedy v rozsahu stavebných úprav, kotvenia technologických zariadení a úprav hermetickej zóny jadrových zariadení
  (from: 12/15/1999)
výroba strojnotechnologických a stavebných častí vybraných zariadení a systémov zaradených do 2. a 3. bezpečnostnej triedy vyrábaných z ocelí 11, 12 a 17 do maximálneho prevádzkového tlaku 14 MPa
  (from: 12/15/1999)
montáž vybraných zariadení
  (from: 12/15/1999)
údržba opravy a rekonštrukcie vybraných zariadení
  (from: 12/15/1999)
dovoz polotovarov, strojov a zariadení, komponentov potrubných trás, armatúr a prídavných materiálov pre zváranie
  (from: 12/15/1999)
výskum nereaktorových častí jadrových elektrární s príslušenstvom
  (from: 12/15/1999)
výskum a overovanie životnosti prevádzkovej spoľahlivosti, účinnosti a diagnostiky energetických zariadení
  (from: 12/15/1999)
výskum priemyselných kotlov a ich príslušenstva
  (from: 12/15/1999)
výskum nových zdrojov energie
  (from: 12/15/1999)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 02/17/2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/17/2016)
Odborné činnosti vo výstavbe s rozsahom oprávnenia „Komplexné priemyselné stavby“.
  (from: 04/19/2016)
Projektovanie alebo konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických.
  (from: 04/19/2016)
Skúšanie v rozsahu nedeštruktívnych skúšok, kontrolných skúšok, tlakových skúšok, pevnostných, tesnostných a integrálnych skúšok hermetickej zóny jadrových zariadení vrátane vyhodnocovania veľkosti úniku z jej priestoru.
  (from: 04/19/2016)
Vykonávanie výskumu a vývoja.
  (from: 04/19/2016)
Výroba technických zariadení tlakových, označovanie technických zariadení tlakových.
  (from: 04/19/2016)
Výroba technických zariadení elektrických.
  (from: 04/19/2016)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových
  (from: 04/19/2016)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických.
  (from: 04/19/2016)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.
  (from: 04/19/2016)
Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií.
  (from: 04/19/2016)
Výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúr.
  (from: 04/19/2016)
Prípravné práce k realizácii stavby.
  (from: 04/19/2016)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 04/19/2016)
Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických.
  (from: 04/19/2016)
Výkon činnosti stavebného dozoru.
  (from: 04/19/2016)
Výkon činnosti stavbyvedúceho.
  (from: 04/19/2016)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/19/2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/19/2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/19/2018)
Administratívne služby
  (from: 07/19/2018)
Verejné obstarávanie
  (from: 07/19/2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/19/2018)
Prekladateľské a tlmočnícke služby: anglický a ruský jazyk
  (from: 07/19/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/15/1999)
Ing. Juraj Kubica - člen
Ulica svätej Anny 917/6
Rybník 935 23
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Ivan Vicena - člen
284
Hronské Kosihy 935 27
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Cyril Švolík - Chairman of the Board of Directors
710
Kozárovce 935 22
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Viera Jágerová - Vice-chairman of the Board of Directors
Lipová 11
Tlmače 935 21
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Milan Michalko - Member of the Board of Directors
Slnečná 2233/11
Šaľa 927 01
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore predseda a podpredseda predstavenstva, alebo niektorý z nich, spolu s ďalším členom predstavenstva.
  (from: 10/06/2020)
Capital: 
148 716 EUR Paid up: 148 716 EUR
  (from: 01/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 4374
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií spoločnosti je podmienená dodržaním postupu pri realizácií predkupného práva uvedeného v článku 6, bode 6.9 stanov spoločnosti.
  (from: 06/03/2009)
Supervisory board: 
Ing. Igor Ivanič
675
Hronské Kľačany 935 29
From: 06/30/2020
  (from: 07/28/2020)
Ing. Viliam Amerstein
Komenského 1035/37
Levice 934 01
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Ing. Vladimír Klinčok
Družstevný rad 143/6
Starý Tekov 935 26
From: 09/03/2020
  (from: 10/06/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 26.2.1996 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Spoločnosť vznikla premenou podľa § 69 Obchodného zákonníka zo spoločnosti Výskumný ústav energetických zariadení spol. s r.o., Sv. Michala 1, Levice, IČO: 31 444 199, ktorá bola dňom 15.08.1997 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. S.r.o. 2321/N. Na spoločnosť prešli všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti Výskumný ústav energetických zariadení spol. s r.o..
  (from: 08/15/1997)
Zmena stanov spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 8.12.1997 (not. záp. č. N 21/97, Nz 18/97). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 12.5.1998 (not. záp. č. N 116/98, Nz 110/98). Zmena stanov spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 28.5.1999 (not. záp. č. N 152/99, Nz 148/99).
  (from: 12/15/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 24.5.2002 (not. záp. č. N 129/2002, Nz 126/2002, zmena sídla z: Sv. Michala 4, Levice, na: Hviezdoslavova 35, Levice).
  (from: 09/20/2002)
Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 06.06.2003.
  (from: 07/24/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person