Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  30/B

Business name: 
Fond národného majetku Slovenskej republiky
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
Registered seat: 
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 06/23/2010 until: 01/20/2016)
Drieňova 27
Bratislava 821 01
  (from: 05/03/1994 until: 06/22/2010)
Drieňova 27
Bratislava
  (from: 06/28/1991 until: 05/02/1994)
Identification number (IČO): 
17 333 768
  (from: 06/28/1991)
Date of entry: 
06/28/1991
  (from: 06/28/1991)
Date of deletion: 
01/21/2016
  (from: 01/21/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/21/2016)
Legal form: 
Iná právnicka osoba
  (from: 06/28/1991)
Objects of the company: 
zakladanie akciových alebo iných obchodných spoločností alebo na ich zakladaní
  (from: 06/28/1991 until: 06/15/1993)
preberanie majetku štátu schváleného na prevod na iné osoby v rámci privatizácie podľa zákona č. 92/1991 Zb. a jeho používania v súlade so zákonom SNR č. 253/1991 Zb.
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
nadobúdanie akcií na základe účasti na podnikaní akciových spoločností a vykonávanie práv akcionára
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
vykonávanie práv spoločníka na iných než akciových spoločnostiach na základe svojej účasti
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
predávanie svojich akcií alebo podielov na iných než akciových spoločnostiach
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
uzavieranie zmlúv o predaji podnikov ich organizačných častí a častí ich majetku
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
predávanie privatizovaného majetku vo verejných dražbách
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
prevádzanie privatizovaného majetku na obce a na účely nemocenského a dôchodkového poistenia
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
prenajímanie privatizavaného majetku
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
vysporiadanie nárokov oprávnených osôb, ak k odňatiu vlastníckeho práva došlo spôsobom uvedeným v § 2 ods. 3 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
zakladanie obchodných spoločností alebo účasť na ich zakladaní
  (from: 06/16/1993 until: 01/20/2016)
organizovanie verejných súťaží na predaj majetku určeného na privatizáciu
  (from: 06/16/1993 until: 01/20/2016)
poskytovanie záruk na úvery obchodných spoločností
  (from: 06/16/1993 until: 01/20/2016)
Management body: 
výkonný výbor
  (from: 03/12/1997 until: 11/18/2005)
výkonný výbor
  (from: 01/18/1994 until: 03/11/1997)
výkonný výbor
  (from: 06/16/1993 until: 01/17/1994)
JUDr. Oliver Baláž
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 06/28/1991 until: 03/16/1992)
JUDr. Marta Bernáthová - člen
Palkovičova 12
Bratislava
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
Ing. Jaroslav Bilík
Moldavská 19
Košice
  (from: 11/18/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Anton Brath - člen
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
From: 01/20/2003
  (from: 05/15/2003 until: 11/18/2005)
Ing. Anton Brath - člen výkonného výboru
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
From: 01/20/2003
  (from: 11/19/2005 until: 09/27/2006)
Ing. Anton Brath - člen výkonného výboru
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
From: 01/20/2003 Until: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Mgr. Bohuslav Brendza - člen
Mukačevská 31
Prešov 080 01
  (from: 02/21/2000 until: 10/29/2001)
Mgr. Bohuslav Brendza - člen
Žižkova 2340/29
Košice - Juh
  (from: 10/30/2001 until: 05/14/2003)
Ing. Anna Bubeníková - členka
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji
  (from: 12/09/1998 until: 11/18/2005)
Ing. Anna Bubeníková - členka výkonného výboru
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 11/30/1998
  (from: 11/19/2005 until: 08/31/2006)
Ing. Anna Bubeníková - členka výkonného výboru
Grasalkovičova 37
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 11/30/1998 Until: 07/28/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Ing. Anna Bubeníková - predsedníčka výkonného výboru
Grasalkovičova 35
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 04/20/2012)
Ing. Anna Bubeníková - predsedníčka výkonného výboru
Grasalkovičova 35
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/28/2010 Until: 01/18/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Ing. arch. Ladislav Bukran
Nám. Tuharske 2
Lučenec
  (from: 05/03/1994 until: 11/17/1994)
Ing. Pavel Čerňanský , PhD. - člen výkonného výboru
Gajova 11
Bratislava 811 09
From: 09/07/2007
  (from: 09/25/2007 until: 08/25/2010)
Ing. Pavel Čerňanský , PhD. - člen výkonného výboru
Gajova 11
Bratislava 811 09
From: 09/07/2007 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
Ing. Karol Danys
Golianova 1
Banská Bystrica
  (from: 04/20/1995 until: 03/11/1997)
Ing. Karol Danys
Ul. Čs. pionierov 1
Banská Bystrica
  (from: 01/18/1994 until: 04/19/1995)
Ing. Karol Danys - podpredseda
Krížna 7
Banská Bystrica
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
Ing. Michal Digra
Prostejovská 31
Prešov
  (from: 11/18/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Michal Digra - člen
Prostejovská 31
Prešov
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
Ing. Karol Dudás - člen
Krásna 1140/133
Galanta
  (from: 12/09/1998 until: 05/14/2003)
Ing. Ján Ďurana - člen
Záhrady 849
Varín
  (from: 12/09/1998 until: 11/18/2005)
Ing. Ján Ďurana - člen výkonného výboru
Záhrady 849
Varín 013 03
From: 11/23/1998
  (from: 11/19/2005 until: 09/27/2006)
Ing. Ján Ďurana - člen výkonného výboru
Záhrady 849
Varín 013 03
From: 11/23/1998 Until: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen
Koprivnická 11
Bratislava
  (from: 12/09/1998 until: 10/04/2004)
Ing. Vladimír Dvořáček - člen
Koprivnická 11
Bratislava
Until: 09/14/2004
  (from: 10/05/2004 until: 10/04/2004)
Ing. Pavol Faktor - člen výkonného výboru
105
Stará Bystrica 023 04
From: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 04/20/2012)
Ing. Pavol Faktor - člen výkonného výboru
105
Stará Bystrica 023 04
From: 07/28/2010 Until: 04/18/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Ing. Jaroslav Galajda
Strachotova 34
Bratislava
  (from: 05/03/1994 until: 11/17/1994)
Ing. Juraj Görner - člen výkonného výboru
Mierová 54
Bratislava 821 05
From: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/24/2007)
Ing. Juraj Görner - člen výkonného výboru
Mierová 54
Bratislava 821 05
From: 08/18/2006 Until: 09/06/2007
  (from: 09/25/2007 until: 09/24/2007)
Ing. Jozef Grnáčik
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 03/17/1992 until: 01/17/1994)
Ing. Jozef Grnáčik
Vígľašská 11
Bratislava
  (from: 01/18/1994 until: 05/02/1994)
Ing. Roman Guderna - člen výkonného výboru
Sedlárska 8
Bratislava 811 01
From: 11/15/2005
  (from: 11/19/2005 until: 08/31/2006)
Ing. Roman Guderna - člen výkonného výboru
Sedlárska 8
Bratislava 811 01
From: 11/15/2005 Until: 08/18/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Ing. Augustín Hambálek - predseda výkonného výboru
Tehelná 2
Trnava 917 01
From: 08/04/2006
  (from: 09/28/2006 until: 10/02/2006)
Ing. Augustín Hambálek - predseda výkonného výboru
Tehelná 2
Trnava 917 01
From: 08/04/2006 Until: 08/23/2006
  (from: 10/03/2006 until: 10/02/2006)
Ing. Ladislav Holomany
Tvarožková 7
Bratislava
  (from: 06/16/1993 until: 01/17/1994)
JUDr. Anna Hudáková
Vígľašská 13
Bratislava
  (from: 05/03/1994 until: 11/17/1994)
JUDr. Pavol Hulík - člen
Veterná 32
Trnava
  (from: 12/09/1998 until: 02/20/2000)
JUDr. Pavol Hulík - predseda
Veterná 32
Trnava
  (from: 02/21/2000 until: 05/14/2003)
Ing. Peter Huňor - člen
Beniakova 5a
Bratislava
  (from: 11/12/1998 until: 12/08/1998)
Ing. Peter Huňor - podpredseda
Beniakova 5a
Bratislava
  (from: 12/09/1998 until: 11/18/2005)
Ing. Peter Huňor - podpredseda výkonného výboru
Beniakova 5a
Bratislava 841 04
From: 11/30/1998
  (from: 11/19/2005 until: 08/31/2006)
Ing. Peter Huňor - podpredseda výkonného výboru
Beniakova 5a
Bratislava 841 04
From: 11/30/1998 Until: 08/18/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Mgr. Marián Jančošek
Karpatská 2
Bratislava
  (from: 07/25/1994 until: 11/17/1994)
Ing. Viera Jankovská
Gerconova 33
Bratislava
  (from: 03/17/1992 until: 06/15/1993)
Ing. Jozef Jurica - člen
Sečovská 4
Bratislava 821 01
From: 01/20/2003
  (from: 05/15/2003 until: 11/18/2005)
Ing. Jozef Jurica - člen výkonného výboru
Sečovská 4
Bratislava 821 01
From: 01/20/2003
  (from: 11/19/2005 until: 09/27/2006)
Ing. Jozef Jurica - člen výkonného výboru
Sečovská 4
Bratislava 821 01
From: 01/20/2003 Until: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Pavel Karaffa
Fosterova 6
Bratislava
  (from: 07/25/1994 until: 11/17/1994)
Mgr. Ing. Marián Karkuš - člen
Považanova 4
Bratislava 841 02
From: 01/20/2003
  (from: 05/15/2003 until: 10/20/2004)
JUDr. Ing. Marián Karkuš - člen
Považanova 4
Bratislava 841 02
From: 01/20/2003
  (from: 10/21/2004 until: 11/18/2005)
JUDr. Ing. Marián Karkuš - člen
Považanova 4
Bratislava 841 02
From: 01/20/2003 Until: 10/25/2005
  (from: 11/19/2005 until: 11/18/2005)
RNDr. Ján Kato
Mlynská 5
Krompachy
  (from: 01/18/1994 until: 07/24/1994)
RNDr. Ján Kato
Mlynská 5
Krompachy
  (from: 11/18/1994 until: 03/11/1997)
RNDr. Ján Kato - člen
Mlynská 5
Krompachy
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
JUDr. Pavol Kendra
Bezručová 16
Bardejov
  (from: 11/18/1994 until: 04/19/1995)
Ing. Juraj Kerekeš
Rovníkova 14
Bratislava
  (from: 11/18/1994 until: 04/19/1995)
Ing. Jozef Kniebügl
L. Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
  (from: 11/18/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Jozef Kniebügl - člen
L. Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
Ing. Vladimír Kocourek
Brezová 860/26
Senica 905 01
From: 09/05/2006
  (from: 10/03/2006 until: 10/09/2006)
Ing. Vladimír Kocourek - predseda výkonného výboru
Brezová 860/26
Senica 905 01
From: 09/05/2006
  (from: 10/10/2006 until: 08/25/2010)
Ing. Vladimír Kocourek - predseda výkonného výboru
Brezová 860/26
Senica 905 01
From: 09/05/2006 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
Ing. Juraj Konevič - člen výkonného výboru
Ladislava Sáru 2501/1
Trebišov 075 01
From: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 08/14/2009)
Ing. Juraj Konevič - podpredseda výkonného výboru od 14.7.2009
Ladislava Sáru 2501/1
Trebišov 075 01
From: 08/18/2006
  (from: 08/15/2009 until: 08/25/2010)
Ing. Juraj Konevič - podpredseda výkonného výboru od 14.7.2009
Ladislava Sáru 2501/1
Trebišov 075 01
From: 08/18/2006 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
Ing. Michal Krajčovič
Košická 39
Bratislava
  (from: 06/28/1991 until: 01/17/1994)
Ing. Ladislav Krajňák
Trieda Družby 11
Košice
  (from: 05/03/1994 until: 11/17/1994)
Ing. Blažej Krasnovský - člen
Chmeľníky 12
Košice
  (from: 12/09/1998 until: 02/20/2000)
Ing. Pavol Krištof - podpredseda výkonného výboru
Dubová 6
Trenčín 911 01
From: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 08/14/2009)
Ing. Pavol Krištof - podpredseda výkonného výboru
Dubová 6
Trenčín 911 01
From: 08/18/2006 Until: 05/28/2009
  (from: 08/15/2009 until: 08/14/2009)
Ing. Pavol Kusenda - člen výkonného výboru
Mierová 54
Bratislava 821 05
From: 08/18/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/25/2010)
Ing. Pavol Kusenda - člen výkonného výboru
Mierová 54
Bratislava 821 05
From: 08/18/2006 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
Ing. Rudolf Lachkovič
majerská 2
Bratislava
  (from: 05/03/1994 until: 11/17/1994)
Ing. Oleg Lakota
Hany Meličkovej 13
Bratislava
  (from: 06/16/1993 until: 05/02/1994)
JUDr. Daniel Lukáč - podpredseda výkonného výboru
Hanulova 1
Bratislava 841 01
From: 08/18/2006
  (from: 09/01/2006 until: 05/07/2007)
JUDr. Daniel Lukáč - podpredseda výkonného výboru
Lipského 1153/8
Bratislava 841 01
From: 08/18/2006
  (from: 05/08/2007 until: 10/22/2009)
JUDr. Daniel Lukáč - podpredseda výkonného výboru
Lipského 1153/8
Bratislava 841 01
From: 08/18/2006 Until: 09/23/2009
  (from: 10/23/2009 until: 10/22/2009)
Ing. Vladimír Macášek - člen výkonného výboru
Štúrova 412
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 08/25/2010)
Ing. Vladimír Macášek - člen výkonného výboru
Štúrova 412
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 08/18/2006 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
JUDr. Milan Magát - člen výkonného výboru
Farského 20
Bratislava 851 01
From: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 08/25/2010)
JUDr. Milan Magát - člen výkonného výboru
Farského 20
Bratislava 851 01
From: 08/18/2006 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
Ing. Miroslav Medvecký
Medvedzie 129/4-37
Tvrdošín
  (from: 01/28/1997 until: 03/11/1997)
Ing. Miroslav Medvecký - člen
Medvedzie 129/4-37
Tvrdošín
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
Ing. Ladislav Melčický
Ružový háj 1369
Dunajská Streda
  (from: 06/16/1993 until: 05/02/1994)
Ing. Jozef Mihalik - člen
Cablkova 10
Bratislava 821 04
  (from: 10/30/2001 until: 05/14/2003)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda
Cablkova 10
Bratislava 821 04
From: 02/04/2003
  (from: 05/15/2003 until: 11/18/2005)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda výkonného výboru
Klincová 7
Bratislava 821 08
From: 02/04/2003
  (from: 11/19/2005 until: 09/27/2006)
Ing. Jozef Mihalik - podpredseda výkonného výboru
Klincová 7
Bratislava 821 08
From: 02/04/2003 Until: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Jozef Mihálik - člen
Tupolevova 18
Bratislava 851 01
  (from: 02/21/2000 until: 10/29/2001)
Ing. Eva Michalidesová
Zimná 8
Bratislava
  (from: 05/03/1994 until: 11/17/1994)
Ing. Juraj Molnár
Lenardova 2
Bratislava
  (from: 11/18/1994 until: 04/19/1995)
Ing. Zuzana Némethová - členka
Rybárska 5
Šamorín
  (from: 12/09/1998 until: 10/29/2001)
Ing. Zuzana Némethová - členka
Mliečno 408
Šamorín
  (from: 10/30/2001 until: 11/18/2005)
Ing. Zuzana Némethová - členka výkonného výboru
Mliečno 408
Šamorín 931 01
From: 11/23/1998
  (from: 11/19/2005 until: 09/27/2006)
Ing. Zuzana Némethová - členka výkonného výboru
Mliečno 408
Šamorín 931 01
From: 11/23/1998 Until: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Ľubomír Neslušan - člen výkonného výboru
Štúrova 1303/32
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 11/03/2009)
Ing. Ľubomír Neslušan - podpredseda výkonného výboru od 21.10.2009
Štúrova 1303/32
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 08/18/2006
  (from: 11/04/2009 until: 08/25/2010)
Ing. Ľubomír Neslušan - podpredseda výkonného výboru od 21.10.2009
Štúrova 1303/32
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 08/18/2006 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
Ing. Tomáš Novanský - člen výkonného výboru
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
From: 04/19/2012
  (from: 04/21/2012 until: 01/22/2014)
Ing. Jozef Petraško - člen výkonného výboru
Federátov 11
Prešov 080 01
From: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 04/20/2012)
Ing. Jozef Petraško - člen výkonného výboru
Federátov 11
Prešov 080 01
From: 07/28/2010 Until: 04/18/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Ing. Igor Pinkava
Clementisova 33
Trnava
  (from: 04/20/1995 until: 03/11/1997)
Ing. Igor Pinkava - člen
Clementisova 33
Trnava
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
Ing. Peter Polónyi
Konopná 101
Tvrdošín
  (from: 11/18/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Ján Porvazník
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 11/18/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Ján Porvazník - podpredseda
Kupeckého 2
Bratislava
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
Ing. Robert Prikryl - člen
Obchodná 13
Bratislava 811 06
From: 09/16/2004
  (from: 10/05/2004 until: 08/31/2006)
Ing. Robert Prikryl - člen
Obchodná 13
Bratislava 811 06
From: 09/16/2004 Until: 08/18/2006
  (from: 09/01/2006 until: 08/31/2006)
Anna Prikrylová
Obchodná 13
Bratislava
  (from: 03/17/1992 until: 03/11/1997)
Ing. Peter Prokopčák , CSc.
Lenardova 14
Bratislava
  (from: 03/17/1992 until: 05/02/1994)
Ing. Peter Prokopčák , CSc.
Lenardova 14
Bratislava
  (from: 01/18/1994 until: 03/11/1997)
Anna Prykrilová
Obchodná 13
Bratislava
  (from: 01/18/1994 until: 05/02/1994)
Ing. Milan Rehák
58
Kostolná - Záriečie
  (from: 11/18/1994 until: 03/11/1997)
Ing. Milan Rehák - predseda
58
Kostolná - Záriečie
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
Ing Jarmila Répássyová - člen
Bratislavská 5
Senec 903 01
From: 01/20/2003
  (from: 05/15/2003 until: 11/18/2005)
Ing. Jarmila Répássyová - členka výkonného výboru
Bratislavská 5
Senec 903 01
From: 01/20/2003
  (from: 11/19/2005 until: 09/27/2006)
Ing. Jarmila Répássyová - členka výkonného výboru
Bratislavská 5
Senec 903 01
From: 01/20/2003 Until: 08/18/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
Ing. Vladimír Sečka - člen výkonného výboru
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
From: 08/18/2006
  (from: 09/01/2006 until: 10/10/2008)
Ing. Vladimír Sečka - člen výkonného výboru
Tupolevova 8
Bratislava 851 01
From: 08/18/2006 Until: 09/23/2008
  (from: 10/11/2008 until: 10/10/2008)
Ing. Roman Schlosser - člen výkonného výboru
Strojnícka 2675/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/24/2008
  (from: 10/11/2008 until: 08/25/2010)
Ing. Roman Schlosser - člen výkonného výboru
Strojnícka 2675/6
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/24/2008 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
PhDr. Milan Schmidt - podpredseda
Školská 14
Bratislava
  (from: 12/09/1998 until: 05/14/2003)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - predseda
Fazuľová 2
Bratislava
  (from: 11/12/1998 until: 02/20/2000)
JUDr. Dionýz Stehlík - člen výkonného výboru
Saratovská 57
Levice 934 01
From: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 04/20/2012)
JUDr. Dionýz Stehlík - člen výkonného výboru
Saratovská 57
Levice 934 01
From: 07/28/2010 Until: 04/18/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Ing. Milan Svocák - člen
Beniakova 28
Bratislava 841 05
  (from: 10/30/2001 until: 05/14/2003)
JUDr. Eduard Šimko
Vihorlatská 5
Prešov
  (from: 04/20/1995 until: 03/11/1997)
JUDr. Eduard Šimko - člen
Vihorlatská 5
Prešov
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
Ing. Jozef Štubňa
Vasilovova 7
Bratislava
  (from: 06/28/1991 until: 06/15/1993)
Ing. Mgr. Ladislav Šutý - člen
Súťažná 10
Bratislava
  (from: 12/09/1998 until: 10/29/2001)
Ing. Dušan Švantner
Československej armády 28
Brezno
  (from: 04/20/1995 until: 03/11/1997)
Ing. Dušan Švantner - člen
Československej armády 28
Brezno
  (from: 03/12/1997 until: 11/11/1998)
Ing. Ján Vaculčiak - člen výkonného výboru
Fabianka 2956
Lučenec 984 01
From: 08/18/2006
  (from: 09/01/2006 until: 07/15/2008)
Ing. Ján Vaculčiak - člen výkonného výboru
Športová 612/56
Limbach 900 91
From: 08/18/2006
  (from: 07/16/2008 until: 08/25/2010)
Ing. Ján Vaculčiak - člen výkonného výboru
Športová 612/56
Limbach 900 91
From: 08/18/2006 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
Mgr. Michal Valach - člen výkonného výboru
Dolná 1213/21
Partizánske 958 01
From: 07/16/2009
  (from: 08/15/2009 until: 08/25/2010)
Mgr. Michal Valach - člen výkonného výboru
Dolná 1213/21
Partizánske 958 01
From: 07/16/2009 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
Ing. Jozef Valo - člen výkonného výboru
Ševčenkova 1070/18
Bratislava 851 01
From: 11/10/2009
  (from: 11/24/2009 until: 08/25/2010)
Ing. Jozef Valo - člen výkonného výboru
Ševčenkova 1070/18
Bratislava 851 01
From: 11/10/2009 Until: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 08/25/2010)
Ing. Viliam Vaškovič , CSc.
Bradáčova 2
Bratislava
  (from: 07/25/1994 until: 11/17/1994)
Ing. Daniel Végh - člen výkonného výboru
Sándora Petöfiho 4652/19
Dunajská Streda 929 01
From: 07/28/2010
  (from: 08/26/2010 until: 04/20/2012)
Ing. Daniel Végh - člen výkonného výboru
Sándora Petöfiho 4652/19
Dunajská Streda 929 01
From: 07/28/2010 Until: 04/18/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Ing. Daniel Végh - predseda
Nová Ves 30
Dunajská Streda
From: 01/15/2003
  (from: 05/15/2003 until: 11/18/2005)
Ing. Daniel Végh - predseda výkonného výboru
Nová Ves 30
Dunajská Streda 929 01
From: 01/15/2003
  (from: 11/19/2005 until: 09/27/2006)
Ing. Daniel Végh - predseda výkonného výboru
Nová Ves 30
Dunajská Streda 929 01
From: 01/15/2003 Until: 08/04/2006
  (from: 09/28/2006 until: 09/27/2006)
JUDr. Darina Volfová
Ul. K. Adlera 11
Bratislava
  (from: 05/03/1994 until: 11/17/1994)
Ing. Irena Zálešáková - člen výkonného výboru
Žalmanova 16
Bratislava
  (from: 07/21/1992 until: 06/15/1993)
JUDr. Irena Zálešáková
Adámiho 16
Bratislava
  (from: 06/16/1993 until: 05/02/1994)
Ing. Branislav Bačík - predseda výkonného výboru
M. R. Štefánika 820/7
Žilina 010 01
From: 04/11/2012
  (from: 04/21/2012 until: 01/20/2016)
Ing. Rudolf Šamaj - člen výkonného výboru
Zástranie 166
Žilina 010 03
From: 04/19/2012
  (from: 04/21/2012 until: 01/20/2016)
Mgr. Peter Kalivoda - člen výkonného výboru
246
Plavecký Štvrtok 900 68
From: 04/19/2012
  (from: 04/21/2012 until: 01/20/2016)
Ing. Tomáš Novanský - člen výkonného výboru
Rudlovská cesta 116
Banská Bystrica 974 11
From: 04/19/2012 Until: 12/18/2013
  (from: 01/23/2014 until: 01/20/2016)
Mgr. Juraj Gedra - člen výkonného výboru
Zochova 31
Kežmarok 060 01
From: 04/19/2012
  (from: 04/21/2012 until: 01/20/2016)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene Fondu národného majetku Slovenskej republiky a udeľovať splnomocnenie konať v tomto rozsahu v mene Fondu národného majetku Slovenskej republiky sú oprávnení všetci členovia výkonného výboru, pričom Fond národného majetku Slovenskej republiky zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov výkonného výboru, z ktorých jeden musí byť predseda výkonného výboru.
  (from: 12/22/2010 until: 01/20/2016)
Konať v mene Fondu národného majetku SR sú oprávnení všetci členovia výkonného výboru, pričom Fond národného majetku SR zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvoch členov výkonného výboru, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda výkonného výboru.
  (from: 03/12/1997 until: 12/21/2010)
Za Fond národného majetku SR podpisujú vždy spoločne dvaja členovia výkonného výboru
  (from: 01/18/1994 until: 03/11/1997)
Za Fond národného majetku SR podpisujú vždy spoločne dvaja členovia výkonného výboru
  (from: 06/16/1993 until: 01/17/1994)
Za Fond národného majetku SR podpisujú vždy spoločne dvaja členovia výkonného výboru
  (from: 06/28/1991 until: 06/15/1993)
Supervisory board: 
Ing. Branislav Bačík
M. R. Štefánika 820/7
Žilina 010 01
From: 10/20/2010
  (from: 12/22/2010 until: 04/20/2012)
Ing. Branislav Bačík
M. R. Štefánika 820/7
Žilina 010 01
From: 10/20/2010 Until: 04/11/2012
  (from: 04/21/2012 until: 04/20/2012)
Ing. Jaroslav Ivan
279
Krškany 934 01
From: 08/11/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 08/04/2012 until: 08/03/2012)
Ing. Bertalan Bóna
Zdravotnícka 23
Nové Zámky 940 01
From: 08/11/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 08/04/2012 until: 08/03/2012)
Ing. Jaroslav Ivan
279
Krškany 934 01
From: 08/11/2010
  (from: 12/22/2010 until: 08/03/2012)
Ing. Bertalan Bóna
Zdravotnícka 23
Nové Zámky 940 01
From: 08/11/2010
  (from: 12/22/2010 until: 08/03/2012)
Ing. Daniel Végh
Ulica Sándora Petöfiho 4652/19
Dunajská Streda 929 01
From: 06/19/2012
  (from: 08/04/2012 until: 01/20/2016)
Ing. Martin Kráľ
Bernolákova 6129/27
Banská Bystrica - Kráľová 974 05
From: 06/19/2012
  (from: 08/04/2012 until: 01/20/2016)
Ing. Vladimír Liššák
812
Rosina 013 22
From: 06/19/2012
  (from: 08/04/2012 until: 01/20/2016)
Other legal facts: 
Fond národného majetku bol zrušený na základe § 2 a § 4 zákona č. 375/2015 Z. z. o zrušení Fondu národného majetku Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozhodnutie č. 49/2015 Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 22.12.2015 č. 30951/2015-1000-64258 o určení právneho nástupcu Fondu národného majetku Slovenskej republiky, ktorým sa stane spoločnosť MH Manažment, a.s. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu Fond národného majetku Slovenskej republiky, so sídlom Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 17 333 768, zapísaný v odd. Po, vložka č. 30/B.
  (from: 01/21/2016)
Fond národného majetku SR bol zriadený Zákonom SNR č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky Starý spis: Po 98
  (from: 06/28/1991 until: 01/20/2016)
Záznam z rokovania Prezídia Fondu národného majetku SR konaného dňa 9.12.1993.
  (from: 01/18/1994 until: 01/20/2016)
Zápisnica prezídia FNM SR zo dňa 15.4.1994.
  (from: 05/03/1994 until: 01/20/2016)
Záznam z mimoriadneho zasadnutia Prezídia Fondu národného majetku SR zo dňa 16.5.1994 a 15.4.1994
  (from: 07/25/1994 until: 01/20/2016)
Zmena zo 6 zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 29.11.1994, záznam z 10 zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 10.01.1995, záznam z 15 zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 16.02.1995.
  (from: 04/20/1995 until: 01/20/2016)
Výpis z uznesenia z 2. zasadnutia Výkonného výboru FNM SR konaného dňa 8. 11. 1994. Uznesenie prezídia FNM SR z 11. 2. 1997 číslo 44/LXIV. Uznesenie prezídia FNM SR z 11. 2. 1997 číslo 45/LXIV. Menovací dekrét zo dňa 11. 2. 1997.
  (from: 03/12/1997 until: 01/20/2016)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania Prezídia FNM SR konaného dňa 9.11.1998. Zápisnica z 2. mimoriadneho zasadnutia Prezídia FNM SR konaného dňa 10.11.1998.
  (from: 11/12/1998 until: 01/20/2016)
Záznam z 3., 4. a 5. mimoriadneho zasadnutia Prezídia FNM SR zo dňa 16.11.1998, 23.11.1998 a 30.11.1998, Výpis z XXXXVII. zasadnutia výkonného výboru FNM SR zo dňa 1.12.1998, menovacie dekréty zo dňa 30.11.1998 Ing. Anna Bubeníková, Ing. Vladimír Dvořáček, zo dňa 23.11.1998 PhDr, Milan Schmidt, Ing. Mgr. Ladislav Šutý, Ing. Zuzana Némethová, Ing. Ján Ďurana, Ing. Karol Dudás, zo dňa 16.11.1998 JUDr. Pavol Hulík, Ing. Blažej Krasnovský.
  (from: 12/09/1998 until: 01/20/2016)
Menovací dekrét pre Ing. Jozefa Mihálika zo dňa 10.9.1999. Uznesenie NR SR č. 953/1999 zo dňa 20.10.1999 - odvolanie Ladislava Sklenára z funkcie viceprezidenta prezídia FNM SR. Uznesenie NR SR č. 1777/1999 zo dňa 9.12.1999 o zvolení Pavla Hulíka za viceprezidenta prezídia FNM SK. Menovací dekrét pre Mgr. Bohuslava Brendzu zo dňa 21.12.1999.
  (from: 02/21/2000 until: 01/20/2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 20.8.2001.
  (from: 10/30/2001 until: 01/20/2016)
Odvolací dekrét PhDr. Milana Schmidta zo dňa 21.11.2002. Zánik funkcie predsedu výkonného výboru PhDr. Milana Schmidta dňa dňa 30.11.2002. Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 21.11.2002. Uznesenie NR SR § 153 a 155 zo dňa 15.01.2003 Zánik funkcie člena výkonného výboru JUDr. Pavla Hulíka dňa 15.01.2003. Odvolací dekrét Ing. Karola Dudása, Ing. Milana Svocáka, Mgr. Bohuslava Brendzu zo dňa 20.01.2003. Výpis uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 20.01.2003. Zánik funkcií členov výkonného výboru Ing. Karola Dudása, Ing. Milana Svocáka a Mgr. Bohuslava Brendzu dňa 20.01.2003. Menovací dekrét Ing. Jozefa Juricu, Ing. Antona Bratha, Ing. Jarmily Repássyovej a Mgr. Ing. Mariána Karkuša zo dňa 20.01.2003. Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 20.01.2003. Výpis z uznesenia a 6. VV FNM SR zo dňa 04.02.2003.
  (from: 05/15/2003 until: 01/20/2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 18.8.2006 - odvolanie a menovanie členov výkonného výboru. Výpis z 39 riadneho zasadania VV FNM SR zo dňa 21.8.2006 - schválenie podpredsedov VV FNM SR.
  (from: 10/10/2006 until: 01/20/2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 06.09.2007 - odvolanie a menovanie člena výkonného výboru.
  (from: 09/25/2007 until: 01/20/2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 23.09.2008.
  (from: 10/11/2008 until: 01/20/2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 28.05.2009. Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 17.07.2009.
  (from: 08/15/2009 until: 01/20/2016)
Výpis z 50. mimoriadneho zasadnutia VV FNM SR zo dňa 21.10.2009.
  (from: 11/04/2009 until: 01/20/2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 10.11.2009.
  (from: 11/24/2009 until: 01/20/2016)
Výpis z 32. riadneho zasadnutia VV FNM SR zo dňa 08.06.2010 - zmena sídla z: Drieňová 27, 82101 Bratislava na: Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava.
  (from: 06/23/2010 until: 01/20/2016)
Zmena adresy sídla spoločnosti - Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava je účinná od 1.7.2010.
  (from: 07/01/2010 until: 01/20/2016)
Uznesenie vlády SR č. 513 zo dňa 28.7.2010.
  (from: 08/26/2010 until: 01/20/2016)
Výpis z uznesenia Prezídia FNM SR zo dňa 18.8.2006 - odvolanie a menovanie členov výkonného výboru. Výpis z 39. riadneho valného zasadnutia VV FNM SR zo dňa 21.8.2006 - schválenie podpredsedov VV FNM SR.
  (from: 09/01/2006 until: 10/09/2006)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person