Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  186/B

Business name: 
Bytové družstvo Klemensova 4 - 6
  (from: 04/12/1995)
Registered seat: 
Klemensova 4
Bratislava 811 09
  (from: 04/12/1995)
Identification number (IČO): 
31 393 250
  (from: 04/12/1995)
Date of entry: 
04/12/1995
  (from: 04/12/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/12/1995)
Objects of the company: 
správa obytného domu, ktorého byty a nebytové priestory sú vo vlastníctve družstva, resp. jeho členov a nečlenov
  (from: 02/07/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/12/1995)
Ján Šifra - predseda predstavenstva
Klemensova 2524/4
Bratislava 811 09
From: 06/30/2020
  (from: 07/29/2020)
Zuzana Šefčík Aschenbrennerová - člen predstavenstva
Klemensova 2524/4
Bratislava 811 09
From: 06/30/2020
  (from: 07/29/2020)
Martin Dudák - člen predstavenstva
Klemensova 2524/6
Bratislava 811 09
From: 06/30/2020
  (from: 07/29/2020)
Acting: 
V mene družstva koná predseda, alebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/12/1995)
Supervisory board: 
JUDr. Ján Polomský
Šarišské Dravce 215
Šarišské Dravce 082 73
From: 06/30/2020
  (from: 07/29/2020)
Tomáš Trúsik
Karloveské rameno 3498/8
Bratislava 841 01
From: 06/30/2020
  (from: 07/29/2020)
Juraj Masný
Sládkovičova 856/3
Bratislava 811 06
From: 06/30/2020
  (from: 07/29/2020)
Registered capital: 
1 659,695944 EUR
  (from: 03/04/2010)
Basic member contribution: 
63,83 EUR
  (from: 07/31/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 25.10.1994 spísanou formou not. zápisnice N 126/94, Nz 115/94, stanovy družstva boli prijaté v súlade s prísl. ust. obch. zák. Stary spis: Dr 2028
  (from: 04/12/1995)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 2.12.1998 a 15.2.1999.
  (from: 09/06/1999)
Zápisnica z členskej schôdze konanej dňa 16.01.2002, na ktorej boli schválené zmeny v predstavenstve a zmena stanov v čl. 2, ods. 1 (predmet činnosti) a čl. 10, ods. 2 (orgány družstva).
  (from: 02/07/2003)
Zápisnice z členskej schôdze zo dňa 02.07. 2012 a 23.05. 2012.
  (from: 11/06/2012)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person