Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  174/L

Business name: 
VARICO, spoločnosť s ručením obmedzeným
  (from: 10/14/1991)
Registered seat: 
Martinská 3
Žilina 010 01
  (from: 10/14/1991)
Identification number (IČO): 
30 223 903
  (from: 10/14/1991)
Date of entry: 
10/14/1991
  (from: 10/14/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/14/1991)
Objects of the company: 
vykonávanie povrchových úprav pomocou plastov
  (from: 09/07/1993)
výroba účelových strojov
  (from: 09/07/1993)
veľkoobchod v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností
  (from: 09/07/1993)
konštrukcia a výroba strojárenských výrobkov
  (from: 09/07/1993)
konštrukcia účelových strojov
  (from: 09/07/1993)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
  (from: 09/07/1993)
vedenie účtovnej evidencie a administratívne práce
  (from: 09/07/1993)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/05/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/05/2009)
vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 11/04/2021)
marketing, vývoj, konštrukčný návrh, výro- ba, kompletáž výrobkov, poradenstvo a realizácia povrchových úprav, nákup a predaj materiálov, polotovarov, výrobkov, pre tuzemsko a zahraničie v nasledujúcich oblastiach: * strojárenských výrobkov * kovového nábytku a príslušenstva * elektrotechnických a elektronických vý- robkov * obchodné zastúpenie zahraničných firiem v oblasti mechanizácie, technologických procesov, v strojárenskej a elektrotechnickej výrobe
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
vykonávanie povrchových úprav pomocou plastov
  (from: 12/04/1992 until: 09/06/1993)
výroba oceľových strojov
  (from: 12/04/1992 until: 09/06/1993)
veľkoobchod v plnom rozsahu okrem koncesovaných živností
  (from: 12/04/1992 until: 09/06/1993)
Partners: 
PhDr. Jozef Matula , PhD.
Lenčova 8996/4
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 03/12/2021)
Ing. Jozef Matula
Martinská 1617/3
Žilina 010 08
Slovak Republic
  (from: 03/12/2021)
Božena A d a m í k o v á
Daxnerova 2726
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Miroslav H o š t á k
Platanová 16
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Marcel H u l í k
Martinská 3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Vladimír K a n i s
221
Žilina - Vranie
Slovak Republic
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Jozef M a t u l a
Martinská 3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 06/16/1998 until: 11/04/2020)
Ing. Jozef M a t u l a
Martinská 3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/04/1992 until: 06/15/1998)
Ing. Jozef M a t u l a
Martinská 3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Jozef Matula
Martinská 3
Žilina
Slovak Republic
  (from: 11/05/2020 until: 03/11/2021)
Contribution of each member: 
PhDr. Jozef Matula , PhD.
Amount of investment: 2 656 EUR Paid up: 2 656 EUR
  (from: 03/12/2021)
Ing. Jozef Matula
Amount of investment: 3 984 EUR Paid up: 3 984 EUR
  (from: 03/12/2021)
Ing. Jozef M a t u l a
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Miroslav H o š t á k
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Vladimír K a n i s
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Marcel H u l í k
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Božena A d a m í k o v á
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Jozef M a t u l a
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/04/1992 until: 06/15/1998)
Ing. Jozef M a t u l a
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/16/1998 until: 06/04/2009)
Ing. Jozef M a t u l a
  (from: 06/05/2009 until: 11/04/2020)
Ing. Jozef Matula
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 11/05/2020 until: 03/11/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/05/2020)
Individual managing director
  (from: 12/04/1992 until: 11/04/2020)
konatelia
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Jozef M a t u l a
Martinská 1617/3
Žilina 010 08
From: 11/30/1992
  (from: 11/04/2021)
Ing. Jela Hulíková
Alexandra Rudnaya 2377/80
Žilina 010 01
From: 07/03/2014
  (from: 07/08/2014)
PhDr. Jozef Matula , PhD.
Lenčova 8996/4
Žilina 010 01
From: 10/11/2020
  (from: 11/04/2021)
Mgr. Branislav Hašto
Ľ. Ondrejova 5270/1
Martin 036 01
From: 10/11/2020
  (from: 11/05/2020)
Ing. Miroslav H o š t á k - zástupca
Platanová 16
Žilina
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Jozef M a t u l a
Martinská 3
Žilina
  (from: 12/04/1992 until: 06/15/1998)
Ing. Jozef M a t u l a
Martinská 3
Žilina
  (from: 06/16/1998 until: 02/17/2003)
Ing. Jozef M a t u l a - riaditeľ
Martinská 3
Žilina
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Ing. Jozef M a t u l a
Martinská 3
Žilina
From: 11/30/1992
  (from: 02/18/2003 until: 11/03/2021)
PhDr. Jozef Matula , PhD.
Martinská 3
Žilina 010 08
From: 10/11/2020
  (from: 11/05/2020 until: 11/03/2021)
Zbor spoločníkov
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy minimálne dvaja konatelia. K napísanému, vytlačenému alebo inak zobrazenému obchodnému menu pripoja svoj podpis dvaja členovia štatutárneho orgánu.
  (from: 11/05/2020)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje každý z konateľov samostatne.
  (from: 07/08/2014 until: 11/04/2020)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 12/04/1992 until: 07/07/2014)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje riaditeľ a zástupca riaditeľa, každý samostatne.
  (from: 10/14/1991 until: 12/03/1992)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/12/2021)
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 06/05/2009 until: 03/11/2021)
200 000 Sk
  (from: 06/16/1998 until: 06/04/2009)
100 000 Sk
  (from: 10/14/1991 until: 06/15/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa l.lO.l99l v zmysle § lO6n zák.č. lO3/9O Zb. ktorým sa mení a dopľňa HZ. Stary spis: S.r.o. 608
  (from: 10/14/1991)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.6.l992 bol schválený Dodatok č. l, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák.č. 5l3/9l Zb.
  (from: 12/04/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 23.8.1993 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/07/1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 7.5. 1998 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 06/16/1998)
Na valnom zhromaždení konaném dňa 17.12.2002 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve a boli dopracované dodatky č. 1.,2.,2. a 3. do úplného znenia spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/18/2003)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person