Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13919/B

Business name: 
FINKREDIT, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 02/02/2004 until: 01/23/2008)
FINKREDIT, spol. s r.o.
  (from: 02/13/1997 until: 02/01/2004)
Registered seat: 
Kukučínova 22
Bratislava 831 03
  (from: 02/13/1997 until: 01/23/2008)
Identification number (IČO): 
35 709 626
  (from: 02/13/1997)
Date of entry: 
02/13/1997
  (from: 02/13/1997)
Person dissolved from: 
14.12.2007
  (from: 01/24/2008)
Date of deletion: 
01/24/2008
  (from: 01/24/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/24/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/13/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 02/13/1997 until: 01/23/2008)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/13/1997 until: 01/23/2008)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/13/1997 until: 01/23/2008)
Partners: 
SPOROFIN leasing, a.s. IČO: 31 397 689
Kukučínova 22
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 04/13/2000 until: 02/01/2004)
SPOROFIN, a.s. IČO: 31 397 689
Kukučínova 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/08/1999 until: 04/12/2000)
SPOROFIN, a.s. IČO: 31 397 689
Kukučínova 22
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/13/1997 until: 04/07/1999)
EUROLEAS, a.s. IČO: 31 397 689
Kukučínova 22
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 02/02/2004 until: 01/23/2008)
Contribution of each member: 
SPOROFIN, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/13/1997 until: 04/07/1999)
SPOROFIN, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/08/1999 until: 04/12/2000)
SPOROFIN leasing, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/13/2000 until: 02/01/2004)
EUROLEAS, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/02/2004 until: 01/23/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/02/2004 until: 01/23/2008)
konatelia
  (from: 02/13/1997 until: 02/01/2004)
Ing. Boris Randa
Grösslingova 59
Bratislava 811 09
  (from: 02/13/1997 until: 11/18/1997)
Ing. Robert Spišák
Šafárikova 33
Rožňava 048 01
  (from: 02/13/1997 until: 10/06/2003)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc.
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
  (from: 01/15/2001 until: 10/06/2003)
Ing. Martin Vittek
281
Cerová 906 33
  (from: 04/08/1999 until: 01/14/2001)
Ing. Peter Vlčko
Majerníkova 42
Bratislava
  (from: 11/19/1997 until: 04/07/1999)
Ing. Robert Spišák
Slávičie údolie 24
Bratislava 811 02
From: 02/13/1997
  (from: 10/07/2003 until: 01/23/2008)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc.
Hlaváčikova 43
Bratislava 841 05
From: 12/18/2000
  (from: 10/07/2003 until: 01/23/2008)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia. Spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle dvoch konateľov. V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne.
  (from: 02/02/2004 until: 01/23/2008)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia. Spoločnosť zaväzuje súhlasný prejav vôle dvoch konateľov.
  (from: 02/13/1997 until: 02/01/2004)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/07/2003 until: 01/23/2008)
200 000 Sk
  (from: 04/08/1999 until: 10/06/2003)
100 000 Sk
  (from: 02/13/1997 until: 04/07/1999)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Mikuláš Trstenský, , CSc.
Hlaváčikova ul. č. 43
Bratislava 841 05
From: 05/01/2003 Until: 01/24/2008
  (from: 02/02/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 62/03- 79 zo dňa 9.11.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.12.2007, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka FINKREDIT, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Kukučínova 22, 831 03 Bratislava, IČO: 35 709 626 pre nedostatok majetku. Obchodná spoločnosť FINKREDIT, spol. s r.o. v likvidácii, so sídlom Kukučínova 22, 831 03 Bratislava, IČO: 35 709 626 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 13919/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 01/24/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 30/97, Nz 30/97 dňa 20.1.1997, v zmysle §§ 56 - 75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 20916
  (from: 02/13/1997 until: 01/23/2008)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 11.11.1997. Stary spis: S.r.o. 20916
  (from: 11/19/1997 until: 01/23/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.1.1999. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 79/99, Nz 80/99 zo dňa 22.2.1999 spísaná notárom JUDr Stanislavom Bauerom v súlade so zák.č. 11/99 Z.z.
  (from: 04/08/1999 until: 01/23/2008)
Zmena obchodného mena jediného spoločníka zapísaná do obchodného registra na základe uznesenia zo dňa 21.12.1999, právoplatné dňa 11.1.2000 č.k. ZSa 1808/99.
  (from: 04/13/2000 until: 01/23/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.12.2000.
  (from: 01/15/2001 until: 01/23/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.12.2002. Nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 668/2002, Nz 645/2002 zo dňa 5.12.2002.
  (from: 10/07/2003 until: 01/23/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.04.2003 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie ku dňu 01.05.2003. Deň začiatku výkonu funkcie likvidátora JUDr. Mikuláša Trstenského, CSc., je dňa 01.05.2003. Zmena a úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 05.05.2003 vo forme notárskej zápisnice N 350/2003, Nz 33502/2003 spísanej notárom JUDr. Stanislavom Bauerom. Zmena obchodného mena jediného spoločníka.
  (from: 02/02/2004 until: 01/23/2008)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person