Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1231/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
EURO INVESTA, a.s.
  (from: 01/20/1999)
Registered seat: 
Hálkova 11
Bratislava 831 03
  (from: 10/27/2007)
Identification number (IČO): 
35 759 640
  (from: 01/20/1999)
Date of entry: 
01/20/1999
  (from: 01/20/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/20/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/20/1999)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 01/20/1999)
kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/, s výnimkou predaja /tovaru/, ktorý nie je voľnou živnosťou
  (from: 01/20/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 01/20/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/20/1999)
inžinierska činnosť-okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 01/20/1999)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 01/20/1999)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/08/1999)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 06/08/1999)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 06/08/1999)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 06/08/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/02/2002)
Ing. arch. Peter Varga - člen
Lenardova 2
Bratislava 851 01
  (from: 01/20/1999)
Ing. Nándor Litomericzky - člen
Eötvösova 56/27
Komárno 945 01
From: 11/06/2002
  (from: 10/27/2007)
Ing. Peter Takács - predseda
Nádvorie Európy 60
Komárno 945 01
From: 11/06/2002
  (from: 10/27/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 10/27/2007)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 01/20/1999)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/28/2000)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 01/27/2003
  (from: 01/26/2008)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Alexandra Chapčáková , PhD.
Holubyho 12
Košice 040 01
From: 10/23/2006
  (from: 01/26/2008)
Supervisory board: 
Ing. František Vnuk
Lovinského 21
Bratislava
  (from: 06/08/1999)
Erika Vadkertiová
70
Rubáň
  (from: 06/08/1999)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 15/99, Nz 15/99 zo dňa 6.11.1998 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 01/20/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.5.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 455/99, Nz 420/99 spísanou notárom JUDr. Ivanom Macákom.
  (from: 06/08/1999)
Notárska zápisnica N 356/99, Nz 340/99 spísaná dňa 22.12.1999 notárkou JUDr Oľgou Folbovou osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára nové znenie stanov.
  (from: 01/28/2000)
Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 19.7.2002.
  (from: 09/11/2002)
Ing. Peter Takács, deň zániku funkcie : 6.11.02.Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej č. N 467/2002, Nz 441/2002 zo dňa 6.11.2002.
  (from: 12/02/2002)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 3k 191/02-8 zo dňa 27.1.2003 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: EURO INVESTA, a.s., Pražská 2, 040 11 Košice, IČO: 35 759 640 a ustanovil správcu konkurznej podstaty: JUDr. Jána Kizivata, advokáta, r.č. , kpt. Nálepku 8, Michalovce.
  (from: 02/03/2003)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K 191/2002-317 zo dňa 22.2.2006 (právoplatným dňa 31.3.2006) ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Frajta, advokáta, Garbiarska 5, Košice. Funkcia správcu konkurznej podstaty JUDr. Jána Kizivata, advokáta, kpt. Nálepku 8, Michalovce zanikla dňom 22.2.2006.
  (from: 01/22/2008)
Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K 191/2002-353 zo dňa 23.10.2006 (právoplatnosť nadobudlo dňa 5.12.2006) ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Alexandru Chapčákovú, PhD., Holubyho 12, Košice. Funkcia správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Frajta, advokáta, Garbiarska 5, Košice, zanikla dňom 23.10.2006.
  (from: 01/26/2008)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person