Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  235/P

Business name: 
T - V Autodoprava Trebišov a Vranov nad Topľou, a.s.
  (from: 09/19/1997 until: 05/28/2008)
T-V Autodoprava Trebišov a Vranov nad Topľou,akciová spoločnosť, Vranov nad Topľou
  (from: 09/29/1995 until: 09/18/1997)
Registered seat: 
Mlynská 1346
Vranov nad Topľou 093 23
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Identification number (IČO): 
31 714 668
  (from: 09/29/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 09/29/1995)
Date of deletion: 
05/29/2008
  (from: 05/29/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/29/2008)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1995)
Objects of the company: 
nepravidelná cestná nákladná doprava
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
nákladná taxislužba
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
ubytovacie služby včítane pohostinských zariadení
  (from: 09/19/1997 until: 05/28/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Ján Andrejco
Laborecká 14
Humenné
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Jozef Drozd
163
Modra nad Cirochou
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Mgr. Štefan Drozd
gen. Svobodu 401/10
Vranov nad Topľou
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Capital: 
18 893 000 Sk
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Shares: 
Number of shares: 18893
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Supervisory board: 
Ing. Dušan Gmuca
Park Angelinum 5
Košice
  (from: 09/29/1995 until: 09/18/1997)
Ing. František Tomko
Palárikova 757
Vranov nad Topľou
  (from: 09/29/1995 until: 09/18/1997)
Ing. Ladislav Hohoš
54
Hriadky
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Ján Danko
SNP 822/47
Sečovce
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Ján Verčimák
Veterná 981
Vranov nad Topľou
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
JUDr. Dušan Kmec
Sídl. 1. mája 65/17
Vranov nad Topľou
  (from: 09/19/1997 until: 05/28/2008)
Anna Jacková
Jarná 387
Vranov nad Topľou
  (from: 09/19/1997 until: 05/28/2008)
Ján Gombita
27
Pakostov
  (from: 09/19/1997 until: 05/28/2008)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 21. 9. 1995 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 658
  (from: 09/29/1995 until: 05/28/2008)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 13.6.1996. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 30.9.1997 č. K 326/96 - 9 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka T - V Autodoprava Trebišov a Vranov nad Topľou, a.s. Vranov nad Topľou so sídlom vo Vranove n/T., Mlynská 1346, IČO: 31 714 668, podľa zák. č. 328/91 Zb., v znení zák. č. 122/93 Z.z. Správca podstaty: JUDr. Anton Hajduk, komerčný právnik, Vranov nad Topľou, Štúrova 101. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 30.8.2001 č. 1K 326/96-97 o zrušení konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu T - V Autodoprava Trebišov a Vranov nad Topľou, a.s. so sídlom vo Vranove n/T., Mlynská 1346, IČO: 31 714 668, pretože došlo k splneniu rozvrhového a dodatočného rozvrhového uznesenia, a ktorým bol JUDr. Anton Hajduk, advokát zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 09/19/1997 until: 05/28/2008)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person