Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14208/B

Business name: 
Druhá staromestská, s.r.o.
  (from: 03/24/1997)
Registered seat: 
Dvořákovo nábrežie 10
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 02/03/2021)
Laurinská 18
Bratislava 811 01
  (from: 09/08/2006 until: 02/02/2021)
Michalská 26
Bratislava 811 03
  (from: 08/15/2001 until: 09/07/2006)
Šafárikovo nám. 7
Bratislava 811 02
  (from: 03/24/1997 until: 08/14/2001)
Identification number (IČO): 
35 712 813
  (from: 03/24/1997)
Date of entry: 
03/24/1997
  (from: 03/24/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/24/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 03/24/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 03/24/1997)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/24/1997)
dizajn a navrhovanie malej architektúry bytovej
  (from: 03/24/1997)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 03/24/1997)
vydavateľská činnosť
  (from: 03/24/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/24/1997)
usporiadanie divadelných, kultúrnych a zábavných podujatí, organizovanie výstav spojených s prezentáciou umenia
  (from: 03/24/1997)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 08/11/1999)
pohostinská činnosť
  (from: 08/11/1999 until: 11/04/2013)
Partners: 
Webfork, a.s. IČO: 35 802 766
Dvořákovo nábrežie 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 01/05/2021)
Damian, s.r.o. IČO: 35 790 202
Dostojevského rad 2547/13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/15/2001 until: 02/18/2004)
TERA TRADE, s.r.o.
Laurinská 18
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
Slovak Republic
  (from: 03/16/2019 until: 01/04/2021)
TERA TRADE, s.r.o.
Laurinská 18
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 02/19/2004 until: 03/15/2019)
Roman Kičko
Medená 10
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 01/17/2001 until: 08/14/2001)
Roman Kičko
Medená 10
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 08/11/1999 until: 01/16/2001)
Roman Kičko
Lotyšská 40
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 03/17/1999 until: 08/10/1999)
Roman Kičko
Lotyšská 40
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 03/24/1997 until: 03/16/1999)
Miriam Lexmann
Hrobákova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/17/2001 until: 08/14/2001)
Albert Otruba
Rezedová 14
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 01/17/2001 until: 08/14/2001)
Albert Otruba
Rezedová 14
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 03/17/1999 until: 01/16/2001)
Albert Otruba
Rezedová 14
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 03/24/1997 until: 03/16/1999)
Contribution of each member: 
Webfork, a.s.
Amount of investment: 2 406 672 EUR Paid up: 2 406 672 EUR
  (from: 05/26/2021)
Albert Otruba
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/24/1997 until: 03/16/1999)
Roman Kičko
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/24/1997 until: 03/16/1999)
Albert Otruba
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/17/1999 until: 01/16/2001)
Roman Kičko
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/17/1999 until: 08/10/1999)
Roman Kičko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/11/1999 until: 01/16/2001)
Albert Otruba
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 01/17/2001 until: 08/14/2001)
Roman Kičko
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 01/17/2001 until: 08/14/2001)
Miriam Lexmann
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 01/17/2001 until: 08/14/2001)
Damian, s.r.o.
Amount of investment: 201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 08/15/2001 until: 02/18/2004)
TERA TRADE, s.r.o.
Amount of investment: 201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 02/19/2004 until: 11/04/2013)
TERA TRADE, s.r.o.
Amount of investment: 6 672 EUR Paid up: 6 672 EUR
  (from: 11/05/2013 until: 03/15/2019)
TERA TRADE, s.r.o.
Amount of investment: 2 406 672 EUR Paid up: 2 406 672 EUR
  (from: 03/16/2019 until: 04/15/2020)
TERA TRADE, s.r.o.
Amount of investment: 2 406 672 EUR Paid up: 2 406 672 EUR
Lien: Záložné právo k celému obchodnému podielu spoločníka v prospech záložného veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 9/ZZ/2019 zo dňa 30.05.2019.
  (from: 04/16/2020 until: 11/11/2020)
TERA TRADE, s.r.o.
Amount of investment: 2 406 672 EUR Paid up: 2 406 672 EUR
  (from: 11/12/2020 until: 01/04/2021)
Webfork, a.s.
Amount of investment: 2 406 672 EUR Paid up: 2 406 672 EUR
  (from: 01/05/2021 until: 03/23/2021)
Webfork, a.s.
Amount of investment: 2 406 672 EUR Paid up: 2 406 672 EUR
  (from: 03/24/2021 until: 05/25/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/03/2021)
konatelia
  (from: 02/19/2004 until: 02/02/2021)
konatelia
  (from: 08/15/2001 until: 02/18/2004)
konatelia
  (from: 08/11/1999 until: 08/14/2001)
konatelia
  (from: 03/24/1997 until: 08/10/1999)
Ing. Andrea Tkáčová
Júlová 10941/32
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 01/22/2021
  (from: 02/03/2021)
Mgr. Jozef Dučák
Laurinská 18
Bratislava 811 01
From: 01/28/2004
  (from: 02/19/2004 until: 06/26/2017)
Mgr. Jozef Dučák
Laurinská 18
Bratislava 811 01
From: 01/28/2004
  (from: 06/27/2017 until: 02/02/2021)
Mgr. Jozef Dučák
Laurinská 18
Bratislava 811 01
From: 01/28/2004 Until: 01/21/2021
  (from: 02/03/2021 until: 02/02/2021)
Roman Kičko
Medená 10
Bratislava 811 02
  (from: 08/11/1999 until: 08/14/2001)
Miriam Lexmann
Hrobákova 26
Bratislava
  (from: 08/15/2001 until: 06/12/2002)
Miriam Lexmann
Hrobákova 26
Bratislava
From: 06/27/2001
  (from: 06/13/2002 until: 09/07/2006)
Miriam Lexmann
Hrobákova 26
Bratislava
From: 06/27/2001 Until: 08/28/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Albert Otruba
Rezedová 14
Bratislava 821 01
  (from: 03/24/1997 until: 08/14/2001)
Ing. Boris Randa
Grösslingova 59
Bratislava 811 09
From: 01/28/2004
  (from: 02/19/2004 until: 09/07/2006)
Ing. Boris Randa
Grösslingova 59
Bratislava 811 09
From: 01/28/2004 Until: 08/28/2006
  (from: 09/08/2006 until: 09/07/2006)
Rostislav Savka
Dostojevského rad 13
Bratislava
  (from: 08/15/2001 until: 06/12/2002)
Rostislav Savka
Dostojevského rad 13
Bratislava
From: 06/27/2001 Until: 01/28/2004
  (from: 06/13/2002 until: 02/18/2004)
Ing. Peter Struhár
Laurinská 18
Bratislava 811 01
From: 01/28/2004
  (from: 11/05/2013 until: 02/02/2021)
Ing. Peter Struhár
Laurinská 18
Bratislava 811 01
From: 01/28/2004 Until: 01/21/2021
  (from: 02/03/2021 until: 02/02/2021)
Ing. Peter Struhár
Pri Hornej skalke 4
Svätý Jur 900 21
From: 01/28/2004
  (from: 02/19/2004 until: 11/04/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne a podpisuje sa tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/08/2006)
Za spoločnosť konajú a podpisujú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja konajúci konatelia svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/19/2004 until: 09/07/2006)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne. Za spoločnosť podpisuje konateľ, každý samostatne, a to takým spôsobom, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti doplní svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/15/2001 until: 02/18/2004)
Konatelia spoločnosti konajú a podpisuje za spoločnosť vždy spoločne a nerozdielne.
  (from: 08/11/1999 until: 08/14/2001)
Konateľ je oprávnený konať a zaväzovať sa v mene spoločnosti samostatne. Prokurista je oprávnený konať a zaväzovať sa v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 03/24/1997 until: 08/10/1999)
Procuration: 
Roman Kičko
Lotyšská 40
Bratislava 821 06
  (from: 03/24/1997 until: 08/10/1999)
Capital: 
2 406 672 EUR Paid up: 2 406 672 EUR
  (from: 03/16/2019)
6 672 EUR Paid up: 6 672 EUR
  (from: 11/05/2013 until: 03/15/2019)
201 000 Sk
  (from: 01/17/2001 until: 11/04/2013)
200 000 Sk
  (from: 03/17/1999 until: 01/16/2001)
100 000 Sk
  (from: 03/24/1997 until: 03/16/1999)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.2.1997, jej dodatkami zo dňa 20.3.1997 v súlade s § 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. tary spis: S.r.o. 21217
  (from: 03/24/1997)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia o zvýšení základného imania. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 10.7.1998.
  (from: 03/17/1999)
Zápisnica z VZ konaného dňa 4.6.1999. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 1.6.1999.
  (from: 08/11/1999)
Prevody obchodných podielov schválené na valnom zhromaždení dňa 24.10.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 9.11.2000.
  (from: 01/17/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.6.2001. Notárska zápisnica č. N 586/2001, Nz 574/2001 zo dňa 27.6.2001. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.6.2001.
  (from: 08/15/2001)
Notárska zápisnica č. N 958/2002, Nz 952/2002 zo dňa 23.12.2002 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny v súlade so Zák. č. 500/2001 Z.z.
  (from: 06/13/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 19.09.2013. Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 22.10.2013.
  (from: 11/05/2013)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person