Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10079/N

Business name: 
ROSSA, a.s.
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Registered seat: 
Továrenská 58
Zlaté Moravce 953 03
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Identification number (IČO): 
36 529 206
  (from: 09/24/1998)
Date of entry: 
09/24/1998
  (from: 09/24/1998)
Date of deletion: 
12/19/2006
  (from: 12/19/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/19/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/24/1998)
Objects of the company: 
výroba obuvi
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
veľkoobchod s obuvou
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
maloobchod s obuvou
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
designerská činnosť v oblasti obuvi
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
servisná a opravárenská činnosť
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/08/2003 until: 12/18/2006)
Managing board
  (from: 09/24/1998 until: 04/07/2003)
Jozef Lupták
Duklianska 4
Zlaté Moravce
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Ing. Mikuláš Rakovský
Klemensova 7
Bratislava
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Ing. Štefan Repa
Obecná 28/24
Zlaté Moravce - Prílepy
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Ing. Karol Šabo
Šimkova 153
Zlaté Moravce
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Vladimír Šagát
Družstevná 642/8
Partizánske
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/08/2003 until: 12/18/2006)
V mene spoločnosti konajú: a/ poločne vždy dvaja členovia predstavenstva, alebo b/ samostatne člen predstavenstva vykonávajúci funkciu generálneho riaditeľa.
  (from: 09/24/1998 until: 04/07/2003)
Capital: 
100 000 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Shares: 
Number of shares: 99
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/08/2003 until: 12/18/2006)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/08/2003 until: 12/18/2006)
Number of shares: 10000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/24/1998 until: 04/07/2003)
Supervisory board: 
Ing. Michal Duranko
Robotnícka 16
Bratislava
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Ing. Anna Habánová
Pod Rosnicami 15
Bratislava
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
František Homola
168
Neverice
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 04.04.2006, č.k. 4K 397/99-464, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.05.2006, zrušil konkurz na majetok spoločnosti ROSSA, a.s. pre nedostatok predpokladov pre konkurz (§ 44 ods. 1 písm. a) zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov). JUDr. Soňa Vlhová bola zároveň zbavená funkcie správcu konkurznej podstaty. Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sa 10079/N v y m a z u j e sa obchodná spoločnosť ROSSA, a.s. so sídlom Továrenská 58, 953 03 Zlaté Moravce, IČO: 36 529 206.
  (from: 12/19/2006)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 07.07.1998 podľa §§ 56 až 75 a §§ 154 až 220 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Akciová spoločnosť vznikla premenou podľa § 69 cit. zákona zo spoločnosti ROSSA, spol. s r.o., Továrenská 58, Zlaté Moravce, IČO: 31 415 415, ktorá bola dňom 24.09.1998 vymazaná z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. S.r.o. 279/N. Na akciovú spoločnosť prešli všetky práva aj záväzky (aj neznáme) zaniknutej spoločnosti ROSSA, spol. s r.o..
  (from: 09/24/1998 until: 12/18/2006)
Zmena stanov akcií schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 16.10.1998, not. záp. č. Nz 423/98, N 423/98.
  (from: 04/08/2003 until: 12/18/2006)
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 7.12.1999, č.k. 4K 397/99 - 82, vyhlásil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti. Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Soňa Vlhová, Legionárska 1/D, Bratislava.
  (from: 04/09/2003 until: 12/18/2006)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person