Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  169/L

Business name: 
AGROVEX Novoť, družstvo
  (from: 10/16/2008)
Registered seat: 
Novoť 029 55
  (from: 06/12/1991)
Identification number (IČO): 
00 164 003
  (from: 06/12/1991)
Date of entry: 
06/19/1977
  (from: 06/12/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/12/1991)
Objects of the company: 
mechanizačné práce v poľnohospodárstve
  (from: 03/31/1993)
zámočníctvo, kovoobrábanie, frézovanie, sústruženie
  (from: 03/31/1993)
inžinierska činnosť v stavebníctve, demolácie a zemné práce
  (from: 03/31/1993)
murárstvo, prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/31/1993)
šitie textilného a odevného tovaru
  (from: 03/31/1993)
výroba kovových konštrukcií a ich časti
  (from: 03/31/1993)
výroba a opravy poľnohopodárskych strojov
  (from: 03/31/1993)
povrchová úprava kovov
  (from: 03/31/1993)
poradenské služby v strojárenstve
  (from: 03/31/1993)
obchodná činnosť v rámci voľných živností /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/
  (from: 03/31/1993)
výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
  (from: 03/31/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/31/1993)
stravovanie závodné a bufety
  (from: 03/31/1993)
hotel s možnosťou stravovania v triede **
  (from: 03/31/1993)
bar
  (from: 03/31/1993)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 06/03/2002)
výroba cukrárenských výrobkov a ich predaj na priamu konzumáciu, na mieste
  (from: 06/03/2002)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/03/2002)
poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/03/2002)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 01/25/2007)
čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vrátane odpratávania snehu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/25/2007)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/25/2007)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/25/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/31/1993)
Ing. Jozef Kondela - predseda
č. 288
Novoť
  (from: 03/31/1993)
Ing. Viktória Vlčáková - člen
č. 144
Novoť
  (from: 06/17/1996)
Jozef Kozák - člen
č. 329
Novoť
  (from: 06/03/2002)
Jozefína Hilbrychtová - člen
90
Novoť
From: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007)
Ing. Stanislav Poleta - podpredseda
495
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Mária Beňušová - člen
65
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Milan Hilbrycht - člen
119
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Milan Vlčák - člen
732
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Štefan Žatkuľák - člen
737
Novoť 029 55
From: 05/05/2017
  (from: 07/05/2017)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti je poverený zastupovaním podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 03/31/1993)
Supervisory board: 
Ing. Marta Buckulčíková
770
Novoť
From: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007)
Božena Buláková
759
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Štefan Vlčák
519
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Štefan Jakubjak
562
Novoť 029 55
From: 06/18/2021
  (from: 10/20/2021)
Jozef Dibdiak
479
Novoť 029 55
From: 06/18/2021
  (from: 10/20/2021)
Registered capital: 
736 904,99 EUR
  (from: 11/20/2009)
Basic member contribution: 
829,84 EUR
  (from: 11/20/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej dňa 19.6.1977, prijím stanov družstva. Členská schôdza konaná dňa 21.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo schválilo na členskej schôdzi konanej dňa 6.11.1992 nové stanovy v súlade s ust. zák. 42/92 Zb. a 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1138
  (from: 03/31/1993)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 14. 4. 2000 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí členskej schôdze dňa 29. 3. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/03/2002)
Na členskej schôdzi družstva s obchodným menom Agrokovex, poľnohospodárske obchodné družstvo v Novoti, konanej dňa 28.05.2004, sa rozhodlo o zlúčení družstva Agrokovex, poľnohospodárske obchodné družstvo v Novoti, so sídlom 029 55 Novoť, IČO: 00 164 003 ako právnym nástupcom, s Družstvom AGRONOVEX, so sídlom Novoť 587, 029 55, IČO: 31 588 484, ako zanikajúcim družstvom. Agrokovex, poľnohospodárske obchodné družstvo v Novoti sa tým stáva právnym nástupcom Družstva AGRONOVEX.
  (from: 03/15/2005)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person