Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  169/L

Business name: 
AGROVEX Novoť, družstvo
  (from: 10/16/2008)
Agrokovex, poľnohospodárske obchodné družstvo v Novoti
  (from: 03/31/1993 until: 10/15/2008)
Poľnohospodárske družstvo NOVOŤ
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
Registered seat: 
Novoť 029 55
  (from: 06/12/1991)
Identification number (IČO): 
00 164 003
  (from: 06/12/1991)
Date of entry: 
06/19/1977
  (from: 06/12/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/12/1991)
Objects of the company: 
mechanizačné práce v poľnohospodárstve
  (from: 03/31/1993)
zámočníctvo, kovoobrábanie, frézovanie, sústruženie
  (from: 03/31/1993)
inžinierska činnosť v stavebníctve, demolácie a zemné práce
  (from: 03/31/1993)
murárstvo, prípravné práce pre stavbu
  (from: 03/31/1993)
šitie textilného a odevného tovaru
  (from: 03/31/1993)
výroba kovových konštrukcií a ich časti
  (from: 03/31/1993)
výroba a opravy poľnohopodárskych strojov
  (from: 03/31/1993)
povrchová úprava kovov
  (from: 03/31/1993)
poradenské služby v strojárenstve
  (from: 03/31/1993)
obchodná činnosť v rámci voľných živností /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/
  (from: 03/31/1993)
výroba stavebno - stolárska a tesárska stolárstvo
  (from: 03/31/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/31/1993)
stravovanie závodné a bufety
  (from: 03/31/1993)
hotel s možnosťou stravovania v triede **
  (from: 03/31/1993)
bar
  (from: 03/31/1993)
prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
  (from: 06/03/2002)
výroba cukrárenských výrobkov a ich predaj na priamu konzumáciu, na mieste
  (from: 06/03/2002)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 06/03/2002)
poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 06/03/2002)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 01/25/2007)
čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vrátane odpratávania snehu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/25/2007)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 01/25/2007)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 01/25/2007)
a/ výroba a predaj poľnohospodárskych produktov
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
b/ výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
c/ poskytovanie prác a služieb pre členov a občanov
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
d/ iná hospodárska činnosť: - kovovýroba (výroba rôznych druhov paliet a skríň, obracača a zhrabovača krmovín, ND3-023 - včetne montáže, náhradných dielov a iných kovových výrobkov včetne kombinácie kov a drevo - elektrotechnická výroba (výroba elektrotechnických súčiastok a zariadení) - stavebná činnosť (práce HSV a PSV, údržby, opravy a demolácie) - opravárenská činnosť (opravy a servis vyrábaných zariadení a GO žeriavových dráh) - výroba z umelých hmôt (výrobky z plyetylénu) - textilná výroba (šitie ošatiek pre PaC, šitia pracovných odevov, nákupných tašiek a pod.) - doprava (poskytovanie nákladnej dopravy, osobnej dopravy a vykonávanie práce a služieb na strojnotraktorovom parku)
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
e/ obchodná činnosť: - predaj poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov členom, organizáciám a fyzickým osobám včetne maloobchodnej siete - predaj výrobkov inej hospodárskej činnosti organizáciám a iným právnym subjektom - zahranično-obchodná činnosť všetkého druhu s výnimkou vecí, na ktoré sa vyžaduje povolenie v zmysle platných právnych predpisov
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
f/ družstvo poskytuje svojim členom výrobky a práce a služby v rozsahu a za podmienok schválených členskou schôdzou
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/31/1993)
Managing board
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
Ing. Jozef Kondela - predseda
č. 288
Novoť
  (from: 03/31/1993)
Ing. Viktória Vlčáková - člen
č. 144
Novoť
  (from: 06/17/1996)
Jozef Kozák - člen
č. 329
Novoť
  (from: 06/03/2002)
Jozefína Hilbrychtová - člen
90
Novoť
From: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007)
Ing. Stanislav Poleta - podpredseda
495
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Mária Beňušová - člen
65
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Milan Hilbrycht - člen
119
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Milan Vlčák - člen
732
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Štefan Žatkuľák - člen
737
Novoť 029 55
From: 05/05/2017
  (from: 07/05/2017)
Daniel Blahút - člen
č. 303
Novoť
  (from: 06/03/2002 until: 05/24/2011)
Daniel Blahút - člen
č. 303
Novoť
Until: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Anton Dibdiak - člen
424
Novoť
  (from: 03/31/1993 until: 06/02/2002)
Anton Dibdiak - člen
č. 693
Novoť
  (from: 06/03/2002 until: 01/24/2007)
Anton Dibdiak - člen
č. 693
Novoť
Until: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007 until: 01/24/2007)
Jozefína Durčáková - člen
č. 10
Novoť
  (from: 06/17/1996 until: 01/24/2007)
Jozefína Durčáková - člen
č. 10
Novoť
Until: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007 until: 01/24/2007)
Albín Jakubiak - člen
376
Breza
From: 04/06/2006
  (from: 06/28/2017 until: 07/04/2017)
Albín Jakubiak - člen
376
Breza
From: 04/06/2006 Until: 02/20/2017
  (from: 07/05/2017 until: 07/04/2017)
Albín Jakubjak - člen
376
Breza
From: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007 until: 06/27/2017)
Ing. Jozef Kondela - predseda
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
Albín Kovalčík - člen
č. 202
Novoť
  (from: 06/03/2002 until: 01/24/2007)
Albín Kovalčík - člen
č. 202
Novoť
Until: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007 until: 01/24/2007)
Ing. Štefan Kružliak - podpredseda
Námestovo
  (from: 03/31/1993 until: 06/16/1996)
Jozef Kuchťák - člen
532
Novoť
  (from: 03/31/1993 until: 06/16/1996)
Milan Mikolajčík - člen
587
Novoť
  (from: 03/31/1993 until: 06/02/2002)
Štefan Mikolajčík - člen
668
Novoť
From: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007 until: 05/24/2011)
Štefan Mikolajčík - člen
668
Novoť
From: 04/06/2006 Until: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Ing. Stanislav Poleta - člen
779
Novoť
  (from: 03/31/1993 until: 06/16/1996)
Ing. Stanislav Poleta - podpredseda
779
Novoť
  (from: 06/17/1996 until: 06/02/2002)
Ing. Stanislav Poleta - člen
č. 495
Novoť
  (from: 06/03/2002 until: 05/24/2011)
Ing. Stanislav Poleta - člen
č. 495
Novoť
Until: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Jozef Smolár - podpredseda
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
Stanislav Smolár - člen
527
Novoť
  (from: 06/17/1996 until: 06/02/2002)
Sebestian Subjak - člen
162
Novoť
  (from: 03/31/1993 until: 06/16/1996)
Albín Vlčák - člen
15
Novoť
  (from: 03/31/1993 until: 06/16/1996)
Dominik Vlčák - člen
č. 674
Novoť
  (from: 06/17/1996 until: 05/24/2011)
Dominik Vlčák - člen
č. 674
Novoť
Until: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Albín Vojtkuliak - člen
135
Novoť
  (from: 06/17/1996 until: 06/02/2002)
Jozef Zavoďančík - člen
398
Novoť
  (from: 03/31/1993 until: 06/16/1996)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti je poverený zastupovaním podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 03/31/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
Supervisory board: 
Ing. Marta Buckulčíková
770
Novoť
From: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007)
Božena Buláková
759
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Štefan Vlčák
519
Novoť 029 55
From: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011)
Štefan Jakubjak
562
Novoť 029 55
From: 06/18/2021
  (from: 10/20/2021)
Jozef Dibdiak
479
Novoť 029 55
From: 06/18/2021
  (from: 10/20/2021)
Jozef Borovjak
701
Zákamenné
From: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007 until: 10/18/2021)
Jozef Borovjak
701
Zákamenné
From: 04/06/2006 Until: 06/18/2021
  (from: 10/19/2021 until: 10/18/2021)
Jozefína Klimčíková
401
Novoť
From: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007 until: 10/18/2021)
Jozefína Klimčíková
401
Novoť
From: 04/06/2006 Until: 06/18/2021
  (from: 10/19/2021 until: 10/18/2021)
Marta Mikolajčíková
594
Novoť
From: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007 until: 05/24/2011)
Marta Mikolajčíková
594
Novoť
From: 04/06/2006 Until: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Milan Vlčák
732
Novoť
From: 04/06/2006
  (from: 01/25/2007 until: 05/24/2011)
Milan Vlčák
732
Novoť
From: 04/06/2006 Until: 04/08/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Štefan Jakubjak
562
Novoť 029 55
From: 08/13/2021
  (from: 10/19/2021 until: 10/19/2021)
Jozef Dibdiak
479
Novoť 029 55
From: 08/13/2021
  (from: 10/19/2021 until: 10/19/2021)
Registered capital: 
736 904,99 EUR
  (from: 11/20/2009)
22 200 000 Sk
  (from: 06/03/2002 until: 11/19/2009)
95 335 000 Sk
  (from: 03/31/1993 until: 06/02/2002)
Basic member contribution: 
829,84 EUR
  (from: 11/20/2009)
5 000 Sk
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
25 000 Sk
  (from: 03/31/1993 until: 11/19/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej dňa 19.6.1977, prijím stanov družstva. Členská schôdza konaná dňa 21.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo schválilo na členskej schôdzi konanej dňa 6.11.1992 nové stanovy v súlade s ust. zák. 42/92 Zb. a 513/91 Zb. Stary spis: Dr 1138
  (from: 03/31/1993)
Na zasadnutí členskej schôdze dňa 14. 4. 2000 bola schválená zmena stanov. Na zasadnutí členskej schôdze dňa 29. 3. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/03/2002)
Na členskej schôdzi družstva s obchodným menom Agrokovex, poľnohospodárske obchodné družstvo v Novoti, konanej dňa 28.05.2004, sa rozhodlo o zlúčení družstva Agrokovex, poľnohospodárske obchodné družstvo v Novoti, so sídlom 029 55 Novoť, IČO: 00 164 003 ako právnym nástupcom, s Družstvom AGRONOVEX, so sídlom Novoť 587, 029 55, IČO: 31 588 484, ako zanikajúcim družstvom. Agrokovex, poľnohospodárske obchodné družstvo v Novoti sa tým stáva právnym nástupcom Družstva AGRONOVEX.
  (from: 03/15/2005)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej dňa 19.6.1977, prijatím stanov družstva. Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojím členským podielom alebo členským vkladom. Členská schôdza konaná dňa 21.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1138
  (from: 06/12/1991 until: 03/30/1993)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/13/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person