Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  179/N

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Maňa v likvidácii
  (from: 03/15/2018)
Registered seat: 
M.R.Štefánika 1/7
Maňa 941 45
  (from: 11/24/2009)
Identification number (IČO): 
00 199 338
  (from: 06/04/1991)
Date of entry: 
04/19/1974
  (from: 06/04/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/04/1991)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 10/22/1993)
poskytovanie služieb mechanizmami v poľnohospodárskej činnosti
  (from: 03/01/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/22/1993)
Ing. Vojtech Abrman - predseda
Pri parku 34
Maňa
  (from: 05/23/2022)
Ing. Jozef Juhás - podpredseda
319
Kmeťovo
  (from: 05/23/2022)
Pavol Chudý - člen
59
Trávnica
  (from: 05/23/2022)
Juraj Palacka - člen
Dolinská 4
Maňa
  (from: 05/23/2022)
Jozef Kaplan - člen
302
Kmeťovo 941 62
From: 02/27/2007
  (from: 04/03/2007)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 10/22/1993)
Registered capital: 
352 584 EUR
  (from: 11/24/2009)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 11/24/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/16/2017
  (from: 03/15/2018)
 Liquidators:
JUDr. Zuzana Szabóová
L. Kassáka 8
Nové Zámky 940 01
From: 11/16/2017
  (from: 03/15/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene družstva len úkony smerujúce k likvidácii družstva, a to samostatne.
  (from: 03/15/2018)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustavujúcej členskej schôdzi dňa 28.12.1973 zlúčením Jednotných roľníckych družstiev: Trávnica, Michal nad Žitavou, Kmeťovo, Maňa, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada Okresného národného výboru v Nových Zámkoch uznesením č.38 zo dňa 26.2.1974 schválila vznik družstva.Deň, ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra: 19.4.1974 /§ 1 zák.č.72/70 Zb./. Stanovy: Na členskej schôdzi konanej dňa 11.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva družstva v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 378 Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 zák. č. 513/1991 Zb. a zák. č. 42/92 Zb. Stanovy družstva boli prijaté členskou schôdzou dňa 4.1.1993 podľa zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 378
  (from: 10/22/1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 30.5.1996. Stary spis: Dr 378
  (from: 06/27/1996)
Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 2.3.1999. Zmena stanov družstva schválená na výročnej členskej schôdzi dňa 28.2.2003.
  (from: 05/21/2003)
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 30.08.2017, č.k. 28CbR/230/2011-205, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.11.2017, súd zrušil družstvo Poľnohospodárske družstvo Maňa s likvidáciou. Za likvidátora bol vymenovaný JUDr. Zuzana Szabóová, sídlo kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu: S1525.
  (from: 03/15/2018)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person