Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  60880/B

Business name: 
BS investing s. r. o.
  (from: 10/14/2009 until: 12/12/2011)
Registered seat: 
Budatínska 1
Bratislava 851 06
  (from: 10/14/2009 until: 12/12/2011)
Identification number (IČO): 
44 996 624
  (from: 10/14/2009)
Date of entry: 
10/14/2009
  (from: 10/14/2009)
Person dissolved from: 
22.11.2011
  (from: 12/13/2011)
Date of deletion: 
12/13/2011
  (from: 12/13/2011)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/13/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/14/2009)
Capital: 
8 000 EUR Paid up: 8 000 EUR
  (from: 01/11/2011 until: 12/12/2011)
Other legal facts: 
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.08.2011. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.10.2011 a zo dňa 22.11.2011. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. č. N 213/2011, Nz 48438/2011, NCRls 49673/2011 zo dňa 28.11.2011 uzatvorená medzi zanikajúcou spoločnosťou BS investing s. r. o., so sídlom Budatínska 1, 851 06 Bratislava, IČO: 44 996 624 a nástupníckou spoločnosťou Splendor Light, s. r. o., so sídlom Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO: 44 721 099, ktorá sa na základe tejto zmluvy o zlúčení stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej obchodnej spoločnosti BS investing s. r. o. Obchodná spoločnosť BS investing s. r. o., so sídlom Budatínska 1, 851 06 Bratislava, IČO: 44 996 624, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 60880/B sa z obchodného registra v y m a z u j e v celom rozsahu.
  (from: 12/13/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/13/2011)
Legal successor: 
Splendor Light, s. r. o.
Záhradnícka 72
Bratislava 821 08
  (from: 12/13/2011)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person