Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  193/B

Business name: 
ARCHIA, výrobné družstvo v likvidácii
  (from: 11/06/1991 until: 06/18/1995)
ARCHIA, výrobné družstvo
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Registered seat: 
J.Hronca 34
Bratislava
  (from: 06/15/1990 until: 06/18/1995)
Identification number (IČO): 
00 584 240
  (from: 06/15/1990)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 06/15/1990)
Date of deletion: 
06/19/1995
  (from: 06/19/1995)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/19/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/15/1990)
Objects of the company: 
projekčná a inžiniersko-investorská činnosť
  (from: 06/15/1990 until: 06/18/1995)
design a realizácia
  (from: 06/15/1990 until: 06/18/1995)
úlohy vedecko-technického rozvoja
  (from: 06/15/1990 until: 06/18/1995)
propagačná, grafická a fotografická činnosť
  (from: 06/15/1990 until: 06/18/1995)
predaj vlastného a nakupovaného tovaru
  (from: 06/15/1990 until: 06/18/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Barbora Baťková
Komárnicka 20
Bratislava
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Ing.arch. Mikuláš Breza - likvidátor
J.Hronca 36
Bratislava
  (from: 11/06/1991 until: 06/18/1995)
Ing.arch. Mikuláš Breza - podpredseda
J.Hronca 36
Bratislava
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Ing.arch. Marián Malovaný , CSc. - likvidátor
J. Hronca 34
Bratislava
  (from: 11/06/1991 until: 06/18/1995)
Ing.arch. Marián Malovaný , CSc. - predseda
J. Hronca 34
Bratislava
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Ing. Pavol Mucha
Jelenia 13
Bratislava
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Ing.arch. Marta Pokorná
Bebelova 4
Bratislava
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Ing.arch. Marta Pokorná - likvidátor
Bebelova 4
Bratislava
  (from: 11/06/1991 until: 06/18/1995)
Jana Poláková
Palkovičova 11
Bratislava
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Ing. Viera Rizeková
Karola Adlera 3
Bratislava
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Ing.arch. Beata Štefancová
Palkovičova 13
Bratislava
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Ing. Dušan Takáč
ČA 47
Bratislava
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Ing. Karol Vrana
Vinice 500
Jur pri Bratislave
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Acting: 
Za družstvo podpisujú likvidátori, a to vždy najmenej dvaja.
  (from: 11/06/1991 until: 06/18/1995)
Za družstvo podpisuje predseda, alebo podpredseda.
  (from: 06/15/1990 until: 11/05/1991)
Other legal facts: 
VYMAZUJE SA: Vymazuje sa družstvo ARCHIA, výrobné družstvo v likvidácii so sídlom v Bratislave, J. Hronca 34, zapísané v odd. Do vo vložke 167.
  (from: 06/19/1995)
Každý člen je povinný prispievať podľa rozhodnutia členskej schôdze na úhradu straty družstva vykázanú v ročnom účtovnom výkaze a na úhradu schodku zisteného pri zániku družstva. Uhradzovacia povinnosť je obmedzená dvojnásobkom členského podielu. Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 21.3.1990 podľa Zákona č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve. Uznesením členskej schôdze družstva konanej dňa 29.3.1991 bolo podľa § 8 ods.1 Zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve družstvo ARCHIA výrobné družstvo so sídlom Bratislava, ul. J. Hronca 34 zrušené a dňom 30.6.1991 bola nariadená jeho likvidácia podľa § 11 citovaného Zákona. Stary spis: Dr 2042
  (from: 06/15/1990 until: 06/18/1995)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person