Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  190/P

Business name: 
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
  (from: 12/01/2003)
Registered seat: 
Konštantínova 3
Prešov 081 77
  (from: 05/30/2006)
Identification number (IČO): 
00 169 111
  (from: 04/27/1993)
Date of entry: 
03/17/1954
  (from: 04/27/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/27/1993)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov
  (from: 04/28/1993)
automatizované spracovanie dát a poskytovanie softwaru
  (from: 04/28/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/28/1993)
stolárstvo
  (from: 04/28/1993)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 04/28/1993)
obchodná činnosť - mäso a mäsové výrobky
  (from: 04/28/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/07/1996)
príprava a predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 07/31/2001)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/05/2002)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/26/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/11/2013)
vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
  (from: 05/11/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 01/04/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/23/1999)
Ing. František Michalek - člen
17
Nemcovce 082 12
From: 05/20/1996
  (from: 06/28/2017)
Ing. František Tőkőly - člen predstavenstva
Matice Slovenskej 612/5
Sabinov 083 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/26/2011)
Ing. Štefan Bujňák - Chairman of the Board of Directors
M.R.Štefánika 141/14
Šarišské Michaľany 082 22
From: 12/17/2014
  (from: 05/12/2016)
Ing. Tomáš Plučinský - Member of the Board of Directors
Bajkalská 13330/12B
Prešov 080 01
From: 12/17/2014
  (from: 05/12/2016)
Ing. Jana Lešková - Vice-chairman of the Board of Directors
Rezbárska 14841/6
Prešov - Nižná Šebastová 080 06
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016)
Ľuboš Bernát - Member of the Board of Directors
Mlynská 49/2
Šarišské Michaľany 082 22
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016)
MVDr. Tatiana Bilinská - Vice-chairman of the Board of Directors
Zimná 432/20
Vranov nad Topľou 093 03
From: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021)
Ing. Filip Juda - Member of the Board of Directors
104
Bodovce 082 66
From: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021)
Bc. Jozef Koscelník - Member of the Board of Directors
241
Rožkovany 082 71
From: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú spoločne predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, a jeden člen predstavenstva.
  (from: 08/23/1999)
Supervisory board: 
Zita Polohová
92
Medzany 082 21
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016)
Mária Rigasová
Višňová 9
Prešov 080 01
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016)
Tatiana Kušnírová
103
Kojatice 082 32
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016)
Martin Ištvan
32
Krásna Lúka 082 73
From: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021)
Bc. Mária Triščová
217
Jarovnice 082 63
From: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021)
Registered capital: 
165 969,594371 EUR
  (from: 02/11/2009)
Basic member contribution: 
30 EUR
  (from: 02/25/2010)
Other legal facts: 
Spotrebné družstvo sa riadi stanovami schválenými na zhromaždení delegátov Jednoty, spotrebné družstvo dňa 12.3.1991 na základe zák. č. 176/90 Zb. Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 27.10.1992 a zmien stanov schválených dňa 16.11.1992 a podľa ust. zák. č. 42/92 Zb a § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 881
  (from: 04/28/1993)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 20.5.1996. Stary spis: Dr 881
  (from: 08/05/1996)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 20.4.1999. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 26.4.2001. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 13.5.2002.
  (from: 12/05/2002)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 5.5.2003.
  (from: 12/01/2003)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person