Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  190/P

Business name: 
COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
  (from: 12/01/2003)
Jednota spotrebné družstvo, Prešov
  (from: 04/27/1993 until: 11/30/2003)
Registered seat: 
Konštantínova 3
Prešov 081 77
  (from: 05/30/2006)
Konštantínova 3
Prešov 080 01
  (from: 12/05/2002 until: 05/29/2006)
Konštantínova 3
Prešov
  (from: 08/23/1999 until: 12/04/2002)
Prešov
  (from: 04/27/1993 until: 08/22/1999)
Identification number (IČO): 
00 169 111
  (from: 04/27/1993)
Date of entry: 
03/17/1954
  (from: 04/27/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/27/1993)
Objects of the company: 
prenájom nehnuteľností - nebytových priestorov
  (from: 04/28/1993)
automatizované spracovanie dát a poskytovanie softwaru
  (from: 04/28/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/28/1993)
stolárstvo
  (from: 04/28/1993)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 04/28/1993)
obchodná činnosť - mäso a mäsové výrobky
  (from: 04/28/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/07/1996)
príprava a predaj na priamu konzumáciu: nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 07/31/2001)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/05/2002)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/26/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/11/2013)
vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
  (from: 05/11/2013)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 01/04/2019)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
  (from: 04/28/1993 until: 03/06/1996)
v celom rozsahu
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
výroba a spracovanie mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 04/28/1993 until: 11/12/1995)
obchodná činnosť - potraviny, nápoje, tabakové výrobky
  (from: 04/28/1993 until: 12/04/2002)
obchodná činnosť so zmiešaným tovarom
  (from: 04/28/1993 until: 12/04/2002)
obchodná činnosť - ovocie a zelenina
  (from: 04/28/1993 until: 12/04/2002)
obchodná činnosť - drevo a stavebné materiály
  (from: 04/28/1993 until: 12/04/2002)
pekárenská výroba
  (from: 07/31/2001 until: 01/03/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/23/1999)
Managing board
  (from: 04/28/1993 until: 08/22/1999)
Managing board
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Ing. František Michalek - člen
17
Nemcovce 082 12
From: 05/20/1996
  (from: 06/28/2017)
Ing. František Tőkőly - člen predstavenstva
Matice Slovenskej 612/5
Sabinov 083 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/26/2011)
Ing. Štefan Bujňák - Chairman of the Board of Directors
M.R.Štefánika 141/14
Šarišské Michaľany 082 22
From: 12/17/2014
  (from: 05/12/2016)
Ing. Tomáš Plučinský - Member of the Board of Directors
Bajkalská 13330/12B
Prešov 080 01
From: 12/17/2014
  (from: 05/12/2016)
Ing. Jana Lešková - Vice-chairman of the Board of Directors
Rezbárska 14841/6
Prešov - Nižná Šebastová 080 06
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016)
Ľuboš Bernát - Member of the Board of Directors
Mlynská 49/2
Šarišské Michaľany 082 22
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016)
MVDr. Tatiana Bilinská - Vice-chairman of the Board of Directors
Zimná 432/20
Vranov nad Topľou 093 03
From: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021)
Ing. Filip Juda - Member of the Board of Directors
104
Bodovce 082 66
From: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021)
Bc. Jozef Koscelník - Member of the Board of Directors
241
Rožkovany 082 71
From: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021)
Alžbeta Adamkovičová - Člen
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Alžbeta Adamkovičová - člen
341
Víťaz
  (from: 04/28/1993 until: 08/04/1996)
Ing. Štefan Bujňák - člen
M.R. Štefánika 11
Šarišské Michaľany
  (from: 08/05/1996 until: 05/29/2006)
Ing. Štefan Bujňák - člen
M.R. Štefánika 11
Šarišské Michaľany 082 22
From: 05/20/1996
  (from: 05/30/2006 until: 01/27/2015)
Ing. Štefan Bujňák - člen
M.R. Štefánika 11
Šarišské Michaľany 082 22
From: 05/20/1996 Until: 12/17/2014
  (from: 01/28/2015 until: 01/27/2015)
Ing. Štefan Bujňák - Chairman of the Board of Directors
M.R.Štefánika 11
Šarišské Michaľany 082 22
From: 12/17/2014
  (from: 01/28/2015 until: 05/11/2016)
Jana Centková
Sibírska 39
Prešov 080 01
From: 01/25/2007
  (from: 05/22/2007 until: 02/24/2010)
Jana Centková
Sibírska 39
Prešov 080 01
From: 01/25/2007 Until: 12/22/2009
  (from: 02/25/2010 until: 02/24/2010)
Milan Čabala - Člen
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Milan Čabala - člen
nám.sv. Martina 40
Lipany
  (from: 04/28/1993 until: 08/04/1996)
Jozef Durkáč - Člen
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Jozef Durkáč - člen
Mirka Nešpora 75
Prešov
  (from: 04/28/1993 until: 08/04/1996)
Jozef Durkáč - člen
Mirka Nešpora 75
Prešov
  (from: 08/05/1996 until: 07/30/2001)
Terézia Jurková - člen
Volgogradská 68
Prešov
  (from: 08/05/1996 until: 07/30/2001)
Milan Kancír - Člen
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Milan Kancír - člen
Slnečná 37
Prešov
  (from: 04/28/1993 until: 08/04/1996)
Jozef Kendický - Člen
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Jozef Kendický - člen
16
Župčany
  (from: 04/28/1993 until: 08/04/1996)
Mária Kertesová - podpredseda
Volgogradská 32
Prešov
  (from: 07/31/2001 until: 05/29/2006)
Mária Kertesová - podpredseda
Volgogradská 32
Prešov 080 01
From: 04/26/2001
  (from: 05/30/2006 until: 05/11/2016)
Mária Kertesová - podpredseda
Volgogradská 32
Prešov 080 01
From: 04/26/2001 Until: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016 until: 05/11/2016)
Pavol Kloc - Člen
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Pavol Kloc - člen
411
Brezovica
  (from: 04/28/1993 until: 08/04/1996)
Pavol Kušnír - Člen
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Pavol Kušnír - člen
194
Malý Šariš
  (from: 04/28/1993 until: 08/04/1996)
Pavol Kušnír - podpredseda
194
Malý Šariš
  (from: 08/05/1996 until: 07/30/2001)
Pavel Kušnír - člen
194
Malý Šariš
  (from: 07/31/2001 until: 05/29/2006)
Ing. Natália Kutšinská - člen
Mukačevská 15
Prešov
  (from: 08/05/1996 until: 08/22/1999)
Ing. Pavol Leško - Člen
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Ing. Pavol Leško - člen
41
Drienovská Nová Ves
  (from: 04/28/1993 until: 08/04/1996)
Ing. Jana Lešková - člen
Mirka Nešpora 59
Prešov 080 01
From: 04/21/2006
  (from: 05/30/2006 until: 05/11/2016)
Ing. Jana Lešková - člen
Mirka Nešpora 59
Prešov 080 01
From: 04/21/2006 Until: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016 until: 05/11/2016)
Ing. Jozef Lukáč - člen
Murgašova 6
Sabinov
  (from: 07/31/2001 until: 05/29/2006)
Ing. Jozef Lukáč - člen
Murgašova 6
Sabinov 083 01
From: 04/26/2001
  (from: 05/30/2006 until: 05/25/2011)
Ing. Jozef Lukáč - člen
Murgašova 6
Sabinov 083 01
From: 04/26/2001 Until: 04/18/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Ing. František Michálek - člen
17
Nemcovce
  (from: 08/05/1996 until: 05/29/2006)
Ing. František Michálek - člen
17
Nemcovce 082 12
From: 05/20/1996
  (from: 05/30/2006 until: 06/27/2017)
Ing. Oľga Oslancová - člen
Mirka Nešpora 17
Prešov
  (from: 04/28/1993 until: 08/04/1996)
Ing. Oľga Oslancová - člen
Mirka Nešpora 17
Prešov
  (from: 08/23/1999 until: 07/30/2001)
Ing. Oľga Oslancová - člen predstavenstva
Mirka Nešpora 17
Prešov 080 01
From: 04/18/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/11/2016)
Ing. Oľga Oslancová - člen predstavenstva
Mirka Nešpora 17
Prešov 080 01
From: 04/18/2011 Until: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016 until: 05/11/2016)
Ing. Oľga Oslancová - podpredseda
Mirka Nešpora 17
Prešov
  (from: 07/31/2001 until: 05/29/2006)
Ing. Oľga Oslancová - podpredseda
Mirka Nešpora 17
Prešov 080 01
From: 05/27/1999
  (from: 05/30/2006 until: 05/25/2011)
Ing. Oľga Oslancová - podpredseda
Mirka Nešpora 17
Prešov 080 01
From: 05/27/1999 Until: 04/18/2011
  (from: 05/26/2011 until: 05/25/2011)
Ing. Ján Partila - podpredseda
Sládkovičova bl. 7
Veľký Šariš
  (from: 04/28/1993 until: 08/04/1996)
Ing. Ján Partila - podpredseda predstavenstva
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Ján Partila - člen
Sládkovičova bl. 7
Veľký Šariš
  (from: 08/05/1996 until: 05/29/2006)
Ján Partila - člen
Sládkovičova bl. 7
Veľký Šariš
Until: 04/21/2006
  (from: 05/30/2006 until: 05/29/2006)
Ing. Jozef Petro - člen
Žižkova 37
Drienov
  (from: 04/27/1993 until: 08/04/1996)
Jozef Petro - člen
Žižkova 37
Drienov
  (from: 08/05/1996 until: 05/29/2006)
Ing. Jozef Petro - člen
Žižkova 37
Drienov 080 04
From: 03/12/1991
  (from: 05/30/2006 until: 05/21/2007)
Ing. Jozef Petro - člen
Žižkova 37
Drienov 080 04
From: 03/12/1991 Until: 01/25/2007
  (from: 05/22/2007 until: 05/21/2007)
Ing. Ján Plučinský - predseda
Bajkalská 1
Prešov
  (from: 08/05/1996 until: 05/29/2006)
Ing. Ján Plučinský - predseda
Bajkalská 1
Prešov 080 01
From: 05/20/1996
  (from: 05/30/2006 until: 01/27/2015)
Ing. Ján Plučinský - predseda
Bajkalská 1
Prešov 080 01
From: 05/20/1996 Until: 12/17/2014
  (from: 01/28/2015 until: 01/27/2015)
Ing. Tomáš Plučinský
Bajkalská 13330/12B
Prešov 080 01
From: 12/17/2014
  (from: 01/28/2015 until: 05/11/2016)
Andrej Samko - člen
275
Pečovská Nová Ves
  (from: 04/27/1993 until: 08/04/1996)
Michal Sedlár - člen
Rybárska 24
Nižná Šebastová
  (from: 08/05/1996 until: 07/30/2001)
Michal Sedlár - člen
Rybárska 20
Nižná Šebastová 080 06
From: 04/21/2006
  (from: 05/30/2006 until: 02/24/2010)
Michal Sedlár - člen
Rybárska 20
Nižná Šebastová 080 06
From: 04/21/2006 Until: 12/11/2009
  (from: 02/25/2010 until: 02/24/2010)
Michal Sedlár - podpredseda
Rybárska 24
Nižná Šebastová
  (from: 07/31/2001 until: 05/29/2006)
Michal Sedlár - podpredseda
Rybárska 24
Nižná Šebastová
Until: 04/21/2006
  (from: 05/30/2006 until: 05/29/2006)
Ing. Jaroslav Tall - člen
17. novembra 118
Prešov
  (from: 07/31/2001 until: 05/29/2006)
Ing. Jaroslav Tall - člen
17. novembra 118
Prešov 080 01
From: 04/26/2001
  (from: 05/30/2006 until: 05/11/2016)
Ing. Jaroslav Tall - člen
17. novembra 118
Prešov 080 01
From: 04/26/2001 Until: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016 until: 05/11/2016)
Vladislav Turlík
Tomášikova 34
Prešov
  (from: 03/07/1996 until: 08/04/1996)
Vladislav Turlík - predseda
nám.sv. Martina 3
Lipany
  (from: 04/28/1993 until: 03/06/1996)
Vladislav Turlík - predseda predstavenstva
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Vladimír Uličný - člen
Hlavná 1/36
Svinia
  (from: 08/05/1996 until: 07/30/2001)
Pavel Kušnír - člen
194
Malý Šariš 080 01
From: 03/12/1991 Until: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Ing. Oľga Oslancová - Vice-chairman of the Board of Directors
Mirka Nešpora 4878/17
Prešov 080 01
From: 04/18/2016 Until: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Ing. Jozef Petro - Member of the Board of Directors
Žižkova 37
Drienov 082 04
From: 04/18/2016 Until: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Ing. Oľga Oslancová - Vice-chairman of the Board of Directors
Mirka Nešpora 4878/17
Prešov 080 01
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016 until: 02/09/2021)
Pavel Kušnír - člen
194
Malý Šariš 080 01
From: 03/12/1991
  (from: 05/30/2006 until: 02/09/2021)
Ing. Jozef Petro - Member of the Board of Directors
Žižkova 37
Drienov 082 04
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016 until: 02/09/2021)
Acting: 
Za družstvo koná predseda, podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú spoločne predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, a jeden člen predstavenstva.
  (from: 08/23/1999)
Za družstvo koná predseda, podpredseda alebo iný člen predstavenstva pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/28/1993 until: 08/22/1999)
Družstvo zastupuje, v jeho mene koná a podpisuje predseda (alebo jeho zástupca - podpredseda) s jedným ďalším členom predstavenstva.
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Supervisory board: 
Zita Polohová
92
Medzany 082 21
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016)
Mária Rigasová
Višňová 9
Prešov 080 01
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016)
Tatiana Kušnírová
103
Kojatice 082 32
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016)
Martin Ištvan
32
Krásna Lúka 082 73
From: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021)
Bc. Mária Triščová
217
Jarovnice 082 63
From: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021)
Aurélia Spišáková
Soľnobanská 470/23
Prešov 080 05
From: 04/18/2016 Until: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Aurélia Spišáková
Soľnobanská 470/23
Prešov 080 05
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016 until: 02/09/2021)
Sabína Tomková
Prostejovská 3
Prešov 080 01
From: 04/18/2016 Until: 01/25/2021
  (from: 02/10/2021 until: 02/09/2021)
Sabína Tomková
Prostejovská 3
Prešov 080 01
From: 04/18/2016
  (from: 05/12/2016 until: 02/09/2021)
Registered capital: 
165 969,594371 EUR
  (from: 02/11/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 06/11/2008 until: 02/10/2009)
62 392 619 Sk
  (from: 05/30/2006 until: 06/10/2008)
62 392 619,1 Sk
  (from: 12/05/2002 until: 05/29/2006)
62 561 000 Sk
  (from: 08/23/1999 until: 12/04/2002)
18 478 478 132 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 08/22/1999)
Basic member contribution: 
30 EUR
  (from: 02/25/2010)
500 Sk
  (from: 08/23/1999 until: 02/10/2009)
16,59696 EUR
  (from: 02/11/2009 until: 02/24/2010)
500 Sk nedeliteľný fond: 184.784.781,32 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 08/22/1999)
Other legal facts: 
Spotrebné družstvo sa riadi stanovami schválenými na zhromaždení delegátov Jednoty, spotrebné družstvo dňa 12.3.1991 na základe zák. č. 176/90 Zb. Zmeny v zápise boli vykonané na základe transformačného projektu schváleného dňa 27.10.1992 a zmien stanov schválených dňa 16.11.1992 a podľa ust. zák. č. 42/92 Zb a § 765 zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 881
  (from: 04/28/1993)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 20.5.1996. Stary spis: Dr 881
  (from: 08/05/1996)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 20.4.1999. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 26.4.2001. Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 13.5.2002.
  (from: 12/05/2002)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 5.5.2003.
  (from: 12/01/2003)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 20.4.1999. Nedeliteľný fond: 135,921.531,83 Sk.
  (from: 08/23/1999 until: 12/04/2002)
Zmena stanov družstva, schválená zhromaždením delegátov dňa 26.4.2001.
  (from: 07/31/2001 until: 12/04/2002)
Spotrebné družstvo sa riadi stanovami schválenými na zhromaždení delegátov Jednoty, spotrebné družstvo dňa 12.3.1991 na základe zák. č. 176/90 Zb. Ručenie za stratu: Člen družstva ručí za prípadnú stratu do výšky členských podielov. Stary spis: Dr 881
  (from: 04/27/1993 until: 04/27/1993)
Date of updating data in databases:  05/25/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person