Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  22275/R

Business name: 
GGE distribúcia, a. s.
  (from: 10/22/2011)
GGE distribúcia, s.r.o.
  (from: 12/15/2010 until: 10/21/2011)
Považský vodárenský podnik, s.r.o.
  (from: 10/21/2009 until: 12/14/2010)
Gooreal, s.r.o.
  (from: 10/23/2007 until: 10/20/2009)
Registered seat: 
Robotnícka
Považská Bystrica 017 34
  (from: 10/21/2009)
Pažite 56
Žilina-Bytčica 010 09
  (from: 01/09/2009 until: 10/20/2009)
Nábrežná 15/3465
Vrútky 038 61
  (from: 07/03/2008 until: 01/08/2009)
Moyzesova 12/622
Martin 036 01
  (from: 10/23/2007 until: 07/02/2008)
Identification number (IČO): 
36 849 901
  (from: 10/23/2007)
Date of entry: 
10/23/2007
  (from: 10/23/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/22/2011)
Private limited liability company
  (from: 10/23/2007 until: 10/21/2011)
Objects of the company: 
poskytovanie internetových služieb
  (from: 10/23/2007)
zhotovovanie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2007)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardvér)
  (from: 10/23/2007)
poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (softvér)
  (from: 10/23/2007)
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/23/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/23/2007)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/23/2007)
poradenská činnosť a spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ
  (from: 10/23/2007)
spracovanie grantových projektov a vyplňovanie formulárov
  (from: 10/23/2007)
analýza ponukových možností, poskytovanie prehľadov grantových schém
  (from: 10/23/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb
  (from: 10/23/2007)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností spojených s prenájmom
  (from: 10/23/2007)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 10/23/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/23/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov, výstav, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 10/23/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/23/2007)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/23/2007)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/23/2007)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 10/23/2007)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/23/2007)
administratívne práce
  (from: 10/23/2007)
upratovacie práce
  (from: 10/23/2007)
factoring a forfaiting
  (from: 10/23/2007)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 10/23/2007)
finančný a tovarový leasing
  (from: 10/23/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/21/2009)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 10/21/2009)
diagnostika kanalizačných potrubí
  (from: 10/21/2009)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 10/21/2009)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 10/21/2009)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/21/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 10/21/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/21/2009)
skladovanie
  (from: 10/21/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 10/21/2009)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 10/21/2009)
prevádzkovanie neverejných vodovodov a neverejných kanalizácií
  (from: 10/21/2009)
Partners: 
Ing. Peter Balšianok
1. Čsl. Brigády 26/3307
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 10/23/2007 until: 01/08/2009)
Mgr. Milan Brach
Brekov 173
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 01/09/2009 until: 08/11/2009)
Ing. Marián Brašeň
J. Goliána 10/1518
Martin
Slovak Republic
  (from: 10/23/2007 until: 07/02/2008)
RNDr. Pavol Gregor
Nábrežná 15/3465
Vrútky
Slovak Republic
  (from: 10/23/2007 until: 01/08/2009)
Ján Michelík
Jesenského 1117/14
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 08/12/2009 until: 04/12/2010)
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Robotnícka
Považská Bystrica 017 34
Slovak Republic
  (from: 04/13/2010 until: 10/21/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Balšianok
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/23/2007 until: 07/02/2008)
Ing. Marián Brašeň
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/23/2007 until: 07/02/2008)
RNDr. Pavol Gregor
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 10/23/2007 until: 07/02/2008)
Ing. Peter Balšianok
Amount of investment: 105 000 Sk Paid up: 105 000 Sk
  (from: 07/03/2008 until: 01/08/2009)
RNDr. Pavol Gregor
Amount of investment: 105 000 Sk Paid up: 105 000 Sk
  (from: 07/03/2008 until: 01/08/2009)
Mgr. Milan Brach
Amount of investment: 6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 01/09/2009 until: 08/11/2009)
Ján Michelík
Amount of investment: 6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 08/12/2009 until: 04/12/2010)
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Amount of investment: 6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 04/13/2010 until: 12/14/2010)
TEPLÁREŇ, a.s., Považská Bystrica
Amount of investment: 3 362 030 EUR Paid up: 3 362 030 EUR
  (from: 12/15/2010 until: 10/21/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/22/2011)
Individual managing director
  (from: 01/09/2009 until: 10/21/2011)
konatelia
  (from: 10/23/2007 until: 01/08/2009)
Ing. Pavol Bero - predseda
Trnavská cesta 1371/21
Bratislava 831 04
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011)
Ing. Miroslav Struž - člen
Vajnorská 51
Bratislava 831 03
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011)
Ing. Dušan Tomčík - člen
SNP 1743/120 A-12
Považská Bystrica 017 01
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011)
Ing. Peter Balšianok
1. Čsl. Brigády 26/3307
Vrútky
From: 10/23/2007
  (from: 10/23/2007 until: 01/08/2009)
Ing. Peter Balšianok
1. Čsl. Brigády 26/3307
Vrútky
From: 10/23/2007 Until: 12/22/2008
  (from: 01/09/2009 until: 01/08/2009)
Mgr. Milan Brach
Brekov 173
Humenné 066 01
From: 12/22/2008
  (from: 01/09/2009 until: 08/11/2009)
Mgr. Milan Brach
Brekov 173
Humenné 066 01
From: 12/22/2008 Until: 07/17/2009
  (from: 08/12/2009 until: 08/11/2009)
Ing. Marián Brašeň
J. Goliána 10/1518
Martin
From: 10/23/2007
  (from: 10/23/2007 until: 07/02/2008)
Ing. Marián Brašeň
J. Goliána 10/1518
Martin
From: 10/23/2007 Until: 06/25/2008
  (from: 07/03/2008 until: 07/02/2008)
Ing. Ľuboš Čermák
Budmerice 1123
Budmerice 900 86
From: 02/26/2010
  (from: 04/13/2010 until: 08/30/2011)
Ing. Ľuboš Čermák
Budmerice 1123
Budmerice 900 86
From: 02/26/2010 Until: 08/15/2011
  (from: 08/31/2011 until: 08/30/2011)
RNDr. Pavol Gregor
Nábrežná 15/3465
Vrútky
From: 10/23/2007
  (from: 10/23/2007 until: 01/08/2009)
RNDr. Pavol Gregor
Nábrežná 15/3465
Vrútky
From: 10/23/2007 Until: 12/22/2008
  (from: 01/09/2009 until: 01/08/2009)
Ing. Vladimír Hano , PhD.
Kráľovská 2
Šaľa 927 01
From: 09/02/2009
  (from: 10/21/2009 until: 04/12/2010)
Ing. Vladimír Hano , PhD.
Kráľovská 2
Šaľa 927 01
From: 09/02/2009 Until: 02/26/2010
  (from: 04/13/2010 until: 04/12/2010)
Ján Michelík
Jesenského 1117/14
Banská Bystrica 974 01
From: 07/17/2009
  (from: 08/12/2009 until: 10/20/2009)
Ján Michelík
Jesenského 1117/14
Banská Bystrica 974 01
From: 07/17/2009 Until: 09/02/2009
  (from: 10/21/2009 until: 10/20/2009)
Ing. Vladimír Gallo
Partizánska 11/275
Nová Dubnica 018 51
From: 02/26/2010
  (from: 04/13/2010 until: 10/21/2011)
Ing. Miroslav Struž
Vajnorská 51
Bratislava 831 03
From: 08/15/2011
  (from: 08/31/2011 until: 10/21/2011)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť konajú a podpisujú za spoločnosť vždy 2 členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 10/22/2011)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.
  (from: 04/13/2010 until: 10/21/2011)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 10/23/2007 until: 04/12/2010)
Capital: 
3 362 030 EUR Paid up: 3 362 030 EUR
  (from: 10/22/2011)
3 362 030 EUR Paid up: 3 362 030 EUR
  (from: 12/15/2010 until: 10/21/2011)
6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 01/09/2009 until: 12/14/2010)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 10/23/2007 until: 01/08/2009)
Supervisory board: 
Ing. Roland Tóth
Tichá 5147/30
Bratislava 811 02
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011)
PhDr. Pavel Komorník , M.B.A.
Havelkova 2825/8
Bratislava 841 03
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011)
Roman Jankovič
Kláštorná 22
Bratislava 821 05
From: 10/22/2011
  (from: 10/22/2011)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/19/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person