Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14262/V

Business name: 
Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o.
  (from: 10/06/2003)
Registered seat: 
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
Sečovce 078 01
  (from: 10/06/2003)
Identification number (IČO): 
36 573 477
  (from: 10/06/2003)
Date of entry: 
10/06/2003
  (from: 10/06/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/06/2003)
Objects of the company: 
správa, údržba, oprava tepelných zdrojov, tepelných rozvodov
  (from: 10/06/2003)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 10/06/2003)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 10/06/2003)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/06/2003)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/06/2003)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/06/2003)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 10/08/2003)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 01/05/2017)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu elektroinštalačných prác
  (from: 01/05/2017)
údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu vodoinštalatérskych a kurenárskych prác
  (from: 01/05/2017)
správa, údržba a oprava domového a bytového fondu
  (from: 10/06/2003 until: 01/04/2017)
Partners: 
Mesto Sečovce IČO: 00 331 899
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
Sečovce 078 01
Slovak Republic
  (from: 12/31/2021)
Mesto Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
Sečovce 078 01
Slovak Republic
  (from: 10/06/2003 until: 12/30/2021)
Contribution of each member: 
Mesto Sečovce
Amount of investment: 6 640 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/31/2021)
Mesto Sečovce
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/06/2003 until: 02/11/2010)
Mesto Sečovce
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/12/2010 until: 03/25/2011)
Mesto Sečovce
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/26/2011 until: 12/30/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/06/2021)
konatelia
  (from: 10/06/2003 until: 01/05/2021)
Mgr. Ján Lukáč
Rybníkova 80/2
Trnávka 078 01
From: 12/01/2021
  (from: 12/31/2021)
MVDr. Michaela Demeterová
Nová doba 543/15
Sečovce 075 01
From: 07/01/2012
  (from: 06/25/2015 until: 12/18/2018)
Peter Havrila
Jarná 668/19
Sečovce 078 01
From: 03/01/2020
  (from: 03/07/2020 until: 05/04/2021)
Peter Havrila
Jarná 668/19
Sečovce 078 01
From: 03/01/2020 Until: 03/26/2021
  (from: 05/05/2021 until: 05/04/2021)
Mgr. Ivan Kantor
Kochanovská 220/61
Sečovce 078 01
From: 12/01/2018
  (from: 12/19/2018 until: 01/05/2021)
Mgr. Ivan Kantor
Kochanovská 220/61
Sečovce 078 01
From: 12/01/2018 Until: 11/30/2020
  (from: 01/06/2021 until: 01/05/2021)
Ing. Katarína Kováčová
Varichovská 1696/12
Trebišov 075 01
From: 09/27/2005
  (from: 11/11/2005 until: 07/16/2012)
Ing. Katarína Kováčová
Varichovská 1696/12
Trebišov 075 01
From: 09/27/2005 Until: 06/30/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/16/2012)
Ing. Jozef Litvák
Dargovská 3283/17
Trebišov 075 01
From: 12/01/2018
  (from: 12/19/2018 until: 03/06/2020)
Ing. Jozef Litvák
Dargovská 3283/17
Trebišov 075 01
From: 12/01/2018 Until: 02/29/2020
  (from: 03/07/2020 until: 03/06/2020)
Mgr. Ján Lukáč
Hviezdoslavova 1182/19
Sečovce 078 01
From: 07/01/2012
  (from: 07/17/2012 until: 12/18/2018)
Mgr. Ján Lukáč
Hviezdoslavova 1182/19
Sečovce 078 01
From: 07/01/2012 Until: 11/30/2018
  (from: 12/19/2018 until: 12/18/2018)
MVDr. Michaela Pejová
Nová doba 543/15
Sečovce 075 01
From: 07/01/2012
  (from: 07/17/2012 until: 06/24/2015)
Darina Sokoliová
SNP 820/29
Sečovce
From: 10/06/2003
  (from: 10/06/2003 until: 11/10/2005)
Darina Sokoliová
SNP 820/29
Sečovce
From: 10/06/2003 Until: 09/27/2005
  (from: 11/11/2005 until: 11/10/2005)
Ing. Iveta Vargová
Bitúnková 927/19
Sečovce
From: 10/06/2003
  (from: 10/06/2003 until: 07/16/2012)
Ing. Iveta Vargová
Bitúnková 927/19
Sečovce
From: 10/06/2003 Until: 06/30/2012
  (from: 07/17/2012 until: 07/16/2012)
PaedDr. Mária Semanová
B. Němcovej 2349/2
Trebišov 075 01
From: 03/26/2021 Until: 11/30/2021
  (from: 12/31/2021 until: 12/30/2021)
PaedDr. Mária Semanová
B. Němcovej 2349/2
Trebišov 075 01
From: 03/26/2021
  (from: 05/05/2021 until: 12/30/2021)
MVDr. Michaela Demeterová
residence in the Slovak Republic :
Nová doba 543/15
Sečovce 075 01
From: 07/01/2012 Until: 11/30/2018
  (from: 12/19/2018 until: 12/18/2018)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ bude konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 01/06/2021)
Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú spoločne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/06/2003 until: 01/05/2021)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 03/26/2011)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/12/2010 until: 03/25/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/06/2003 until: 02/11/2010)
Supervisory board: 
Marián Rozman
Kochanovská 315/32
Sečovce 078 01
From: 01/28/2011
  (from: 03/26/2011)
Bc. Miroslava Balegová
Čižmárska 785/9
Sečovce 078 01
From: 12/01/2018
  (from: 12/19/2018)
Ing. Viktória Takáčová
Kochanovská 285/98
Sečovce 078 01
From: 08/01/2019
  (from: 09/04/2019)
Dušan Bajus
Rybníková 576
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 10/01/2007)
Dušan Bajus
Rybníková 576
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004 Until: 01/30/2007
  (from: 10/02/2007 until: 10/01/2007)
Ing. Vladimír Bajus
Kochanovská 231/83
Sečovce 078 01
From: 09/17/2012
  (from: 12/20/2012 until: 05/10/2017)
Ing. Vladimír Bajus
Kochanovská 231/83
Sečovce 078 01
From: 09/17/2012 Until: 03/14/2017
  (from: 05/11/2017 until: 05/10/2017)
Blažej Béda
Vysoká 1711/11
Sečovce 078 01
From: 01/30/2007
  (from: 10/02/2007 until: 03/25/2011)
Blažej Béda
Vysoká 1711/11
Sečovce 078 01
From: 01/30/2007 Until: 01/28/2011
  (from: 03/26/2011 until: 03/25/2011)
Roman Bugata
SNP 819/19
Sečovce 078 01
From: 01/28/2011
  (from: 03/26/2011 until: 12/19/2012)
Roman Bugata
SNP 819/19
Sečovce 078 01
From: 01/28/2011 Until: 09/17/2012
  (from: 12/20/2012 until: 12/19/2012)
Ing. Ján Dobránsky
Sládkovičova 409/4
Sečovce
From: 10/06/2003
  (from: 10/06/2003 until: 12/22/2004)
Ing. Ján Dobránsky
Sládkovičova 409/4
Sečovce
From: 10/06/2003 Until: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 12/22/2004)
PaedDr. Ján Dulai
Mostová 1591/28
Sečovce
From: 10/06/2003
  (from: 10/06/2003 until: 12/22/2004)
PaedDr. Ján Dulai
Mostová 1591/28
Sečovce
From: 10/06/2003 Until: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 12/22/2004)
MUDr. Mária Jacková
Kochanovská 207
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 05/16/2011)
MUDr. Mária Jacková
Kochanovská 207
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004 Until: 04/01/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
MUDr. Mária Jacková
Kochanovská 207/35
Sečovce 078 01
From: 09/17/2012
  (from: 12/20/2012 until: 12/18/2018)
MUDr. Mária Jacková
Kochanovská 207/35
Sečovce 078 01
From: 09/17/2012 Until: 11/30/2018
  (from: 12/19/2018 until: 12/18/2018)
Ing. Jozef Kolesár
Hviezdoslavova 1182/19
Sečovce
From: 10/06/2003
  (from: 10/06/2003 until: 12/22/2004)
Ing. Jozef Kolesár
Hviezdoslavova 1182/19
Sečovce
From: 10/06/2003 Until: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 12/22/2004)
Ing. Cyril Korpesio
SNP 861/121
Sečovce
From: 10/06/2003
  (from: 10/06/2003 until: 12/22/2004)
Ing. Cyril Korpesio
SNP 861/121
Sečovce
From: 10/06/2003 Until: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 12/22/2004)
Jozef Kotľar
Obchodná 28/69
Sečovce 078 01
From: 01/30/2007
  (from: 10/02/2007 until: 03/25/2011)
Jozef Kotľar
Obchodná 28/69
Sečovce 078 01
From: 01/30/2007 Until: 01/28/2011
  (from: 03/26/2011 until: 03/25/2011)
MUDr. Marek Kožuch
Poľná 677/18
Sečovce 078 01
From: 01/30/2007
  (from: 10/02/2007 until: 03/25/2011)
MUDr. Marek Kožuch
Poľná 677/18
Sečovce 078 01
From: 01/30/2007 Until: 01/28/2011
  (from: 03/26/2011 until: 03/25/2011)
Jozef Litvák
Dargovská 3283/17
Trebišov 075 01
From: 10/01/2017
  (from: 10/28/2017 until: 12/18/2018)
Jozef Litvák
Dargovská 3283/17
Trebišov 075 01
From: 10/01/2017 Until: 11/30/2018
  (from: 12/19/2018 until: 12/18/2018)
RNDr. Július Magyar , CSc.
Kochanovská 1592
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 10/01/2007)
RNDr. Július Magyar , CSc.
Kochanovská 1592
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004 Until: 01/30/2007
  (from: 10/02/2007 until: 10/01/2007)
MVDr. Milan Mika
Mostová 1591/28
Sečovce 078 01
From: 01/28/2011
  (from: 03/26/2011 until: 12/18/2018)
MVDr. Milan Mika
Mostová 1591/28
Sečovce 078 01
From: 01/28/2011 Until: 11/30/2018
  (from: 12/19/2018 until: 12/18/2018)
Marieta Nékyová
SNP 860/119
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 05/16/2011)
Marieta Nékyová
SNP 860/119
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004 Until: 04/01/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Anna Pančurová
Albinovská 648/16
Sečovce 078 01
From: 03/14/2017
  (from: 05/11/2017 until: 10/27/2017)
Anna Pančurová
Albinovská 648/16
Sečovce 078 01
From: 03/14/2017 Until: 09/30/2017
  (from: 10/28/2017 until: 10/27/2017)
Eva Rosolová
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 05/16/2011)
Eva Rosolová
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004 Until: 04/01/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Mária Semanová
Zvončekova 1544/1
Sečovce
From: 10/06/2003
  (from: 10/06/2003 until: 12/22/2004)
Mária Semanová
Zvončekova 1544/1
Sečovce
From: 10/06/2003 Until: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 12/22/2004)
Ing. Ján Schneider
Klinčekova 1564/3
Sečovce
From: 10/06/2003
  (from: 10/06/2003 until: 12/22/2004)
Ing. Ján Schneider
Klinčekova 1564/3
Sečovce
From: 10/06/2003 Until: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 12/22/2004)
Ing. Ján Schneider
Klinčekova 1564/3
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 06/09/2005)
Ing. Ján Schneider
Klinčekova 1564/3
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004 Until: 05/20/2005
  (from: 06/10/2005 until: 06/09/2005)
Michal Sokoli
SNP 820/29
Sečovce
From: 10/06/2003
  (from: 10/06/2003 until: 12/22/2004)
Michal Sokoli
SNP 820/29
Sečovce
From: 10/06/2003 Until: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 12/22/2004)
Michal Sokoli
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004
  (from: 12/23/2004 until: 05/16/2011)
Michal Sokoli
SNP 820/29
Sečovce 078 01
From: 11/22/2004 Until: 04/01/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Mgr. Andrea Záhradníková
Albinovská 646/10
Sečovce 078 01
From: 01/28/2011
  (from: 03/26/2011 until: 12/19/2012)
Mgr. Andrea Záhradníková
Albinovská 646/10
Sečovce 078 01
From: 01/28/2011 Until: 09/17/2012
  (from: 12/20/2012 until: 12/19/2012)
Ing. Martina Bérešová
Kochanovská 227/75
Sečovce 078 01
From: 12/01/2018 Until: 07/31/2019
  (from: 09/04/2019 until: 09/03/2019)
Ing. Martina Bérešová
Kochanovská 227/75
Sečovce 078 01
From: 12/01/2018
  (from: 12/19/2018 until: 09/03/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 336/2003 Nz 83055/2003 zo dňa 22.9.2003 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/06/2003)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person