Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10006/P

Business name: 
ŠPORTOVÝ KLUB SVIT, a.s. v likvidácii
  (from: 07/12/2001 until: 04/15/2004)
ŠPORTOVÝ KLUB SVIT, a.s.
  (from: 04/28/2000 until: 07/11/2001)
Chemosvit Basketbalový klub, a.s.
  (from: 02/25/1997 until: 04/27/2000)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 32
Svit 059 21
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Štefánikova 35
Svit 059 21
  (from: 02/25/1997 until: 04/27/2000)
Identification number (IČO): 
36 444 260
  (from: 02/25/1997)
Date of entry: 
02/25/1997
  (from: 02/25/1997)
Date of deletion: 
04/16/2004
  (from: 04/16/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/25/1997)
Objects of the company: 
športová činnosť:
  (from: 02/25/1997 until: 04/15/2004)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich k regenerácií
  (from: 02/25/1997 until: 04/15/2004)
prevádzka športových zariadení /vrátane organizácií športových klubov/
  (from: 02/25/1997 until: 04/15/2004)
reklamné činnosti
  (from: 02/25/1997 until: 04/15/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob- chodu a služieb
  (from: 02/25/1997 until: 04/15/2004)
leasingové služby
  (from: 02/25/1997 until: 04/15/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/12/2001 until: 04/15/2004)
Managing board
  (from: 02/25/1997 until: 07/11/2001)
Ladislav Fridman - podpredseda
Skalná 650/24
Svit
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Viliam Gánovský - predseda
Štefánikova 3
Svit
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Ján Guziar - člen
kpt. Nálepku 29
Svit
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Štefan Joppa - člen
Mierova 174
Svit
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Ing. Vladimír Knižka - predseda
Dostojevského 2563/13
Poprad
  (from: 02/25/1997 until: 04/27/2000)
Ing. Bohumil Kuchálik - člen
Partizánska 3265/6
Poprad
  (from: 02/25/1997 until: 04/27/2000)
Milan Lopušniak - člen
kpt. Nálepku 140/99
Svit
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Ing. Ján Olekšák - člen
Tomášikova 2515/9
Poprad
  (from: 02/25/1997 until: 04/27/2000)
Miloš Pažický - člen
9. mája 252
Svit
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Stanislav Seman - člen
Štúrova 47
Svit
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Mgr. Štefan Šalkovský - podpredseda
Mieru 175
Svit
  (from: 02/25/1997 until: 04/27/2000)
Ing. Ján Valluš - člen
Horská 47
Svit
  (from: 02/25/1997 until: 04/27/2000)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Podpisovanie vykonáva tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom označujúcim jeho funkciu.
  (from: 07/12/2001 until: 04/15/2004)
Za spoločnosť konajú predseda alebo podpredseda predstavenstva, každý samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/25/1997 until: 07/11/2001)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 02/25/1997 until: 04/15/2004)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/12/2001 until: 04/15/2004)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/25/1997 until: 07/11/2001)
Supervisory board: 
Ing. Ladislav Jašš - člen
Kpt. Nálepku 80
Svit
  (from: 02/25/1997 until: 04/27/2000)
Ing. Branislav Sako - člen
Pavlovova 2340
Poprad
  (from: 02/25/1997 until: 04/27/2000)
Ing. Dušan Sminčák - predseda
Štúrova 67
Svit
  (from: 02/25/1997 until: 04/27/2000)
Vladimír Zentko - predseda
kpt. Nálepku 99
Svit
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Ing. Alena Balogová - člen
Na letisko 2141/2
Poprad
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Ing. Alena Valeková - člen
Jesenského 16
Svit
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Stanislav Jarabák - člen
Štúrova 48
Svit
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Júlia Töröková
Buzulucká 3092/13
Poprad
  (from: 07/12/2001 until: 04/15/2004)
Other legal facts: 
V y m a z u j e s a : Obchodné meno: ŠPORTOVÝ KLUB SVIT, a.s. v likvidácii Sídlo: Hviezdoslavova 32 059 21 IČO: 36 444 260 ako aj ostatné doteraz platné zápisy pre jej zrušenie uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.1.2003 č. 3K 187/02-11, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ŠPORTOVÝ KLUB SVIT, a.s. v likvidácii, pre nedostatok majetku. Deň výmazu: 16.4.2004.
  (from: 04/16/2004)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 3.9.1996, č. N 281/96, Nz 268/96, spísanej JUDr. Alžbetou Podhorskou, notárkou v Poprade, podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/25/1997 until: 04/15/2004)
Zmena stanov a.s. schválená dňa 21.2.2000.
  (from: 04/28/2000 until: 04/15/2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2001 o zrušení akciovej spoločnosti s likvidáciou. Deň vstupu spoločnosti do likvidácie: 24.4.2001. Zápis vstupu spoločnosti do likvidácie do obchodného registra: 12.7.2001. Uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.1.2003 č. 3K 187/02-11, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ŠPORTOVÝ KLUB SVIT, a.s. v likvidácii so sídlom vo Svite, Hviezdoslavova 32, IČO: 36 444 260, pre nedostatok majetku.
  (from: 07/12/2001 until: 04/15/2004)
Date of updating data in databases:  11/25/2022
Date of extract :  11/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person