Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1275/V

Business name: 
GEVOS Slovakia, a.s.
  (from: 12/16/2003)
Registered seat: 
Podnikateľská 2
Košice 040 17
  (from: 12/16/2003)
Identification number (IČO): 
36 575 119
  (from: 12/16/2003)
Date of entry: 
12/16/2003
  (from: 12/16/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/16/2003)
Objects of the company: 
prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/16/2003)
vývoj, výroba, úprava, spracovanie, nákup a predaj plastu a plastových výrobkov
  (from: 12/16/2003)
zemné práce a demolácie
  (from: 12/16/2003)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/16/2003)
skladovacia činnosť
  (from: 12/16/2003)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 12/16/2003)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 12/16/2003)
finančný leasing
  (from: 12/16/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/16/2003)
výskum verejnej mienky
  (from: 12/16/2003)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/16/2003)
sprostrekovaľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 12/16/2003)
preklad nákladov
  (from: 12/16/2003)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/16/2003)
nakladanie s ostatným odpadom
  (from: 12/16/2003)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 12/16/2003)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 12/16/2003)
prevádzkovanie skládky odpadov
  (from: 12/16/2003)
reklamná činnosť
  (from: 12/16/2003)
rekultivácia pôdy a skládok
  (from: 12/16/2003)
meliorácie
  (from: 12/16/2003)
úprava terénu
  (from: 12/16/2003)
spracovanie kameniva
  (from: 12/16/2003)
záhradnícke práce: kosenie zelene, orezávanie, sadové úpravy
  (from: 12/16/2003)
tvorba www stránok
  (from: 12/16/2003)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 12/16/2003)
demontáž a rozoberanie kovových a stavebných konštrukcií
  (from: 12/16/2003)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 12/16/2003)
asanačné práce
  (from: 12/16/2003)
zimná údržba ciest
  (from: 12/16/2003)
sanácia
  (from: 12/16/2003)
poradenstvo v oblasti ekológie a obchodu
  (from: 12/16/2003)
spracovanie a rekultivácia zemín
  (from: 07/27/2004)
výroba alternatívnych palív
  (from: 07/27/2004)
výroba stavebných prvkov, tehál, krytiny a kamenina pre stavebníctvo
  (from: 07/27/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/16/2003)
Rastislav Ivanič - podpredseda
Guothova 11
Bratislava 831 01
From: 06/23/2004
  (from: 06/13/2017)
Ing. Adrián Čorba - predseda
Kuzmányho 49
Košice 040 01
From: 11/22/2006
  (from: 06/13/2017)
Ing. Michal Krajčovič - člen
Tulská 5/30
Žilina 010 08
From: 11/22/2006
  (from: 06/13/2017)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstaventsva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/16/2003)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 02/23/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Akcie sú prevoditeľné s predchádzajúcim súhlasom valného zhromaždenia.
  (from: 02/23/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/07/2010
  (from: 09/09/2011)
Bankruptcy trustee: 
Doc. JUDr. Ján Pirč , Csc.
Štrbská 4
Košice 040 01
From: 11/04/2008
  (from: 09/09/2011)
Supervisory board: 
Ing. Peter Gabalec
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 06/23/2004
  (from: 07/27/2004)
Ing. Viktor Levkanič
Arménska 10
Bratislava 821 07
From: 11/22/2006
  (from: 01/04/2007)
prof.Ing. Vladimír Slivka , Csc. - člen
V záhradách 2231
Ostrava-Poruba
Česká republika
From: 12/16/2003
  (from: 12/16/2003)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 30.10.2003 vo forme notárskej zápisnice č. N 593/2003, Nz 99246/2003 podľa zák. č. 513/91 Zb. v platnom znení. Zmena stanov zo dňa 9.12.2003.
  (from: 12/16/2003)
Okresný súd Košice I, Uznesením č.k. 31K 19/2008-147 zo dňa 21.7.2010, právoplatným dňa 23.8.2008 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka GEVOS Slovakia a.s., Podnikateľská 2, Košice 040 17, IČO: 36 575 119. Ustanovil správcu podstaty: JUDr. Vladimír Pavlov, advokát, so sídlom kancelárie Mlynárska 19, 040 01 Košice. Okresný súd Košice I, Uznesením č.k. 31K/19/2008-183 zo dňa 24.10.2008, právoplatným dňa 4.11.2008 odvolal správcu podstaty JUDr. Vladmír Pavlov, advokát, so sídlom kancelárie Mlynárska č. 19, 040 01 Košice a ustanovil nového správcu podstaty Doc. JUDr. Ján Pirč, Csc., Štrbská 4, 040 01 Košice.
  (from: 09/09/2011)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person