Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1271/V

Business name: 
V.O.D.S. - Eko, a.s.
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
Registered seat: 
Vodárenská 6/646
Košice 040 01
  (from: 01/27/2015 until: 04/04/2017)
Podnikateľská 2
Košice 040 01
  (from: 12/12/2003 until: 01/26/2015)
Identification number (IČO): 
36 208 256
  (from: 12/12/2003)
Date of entry: 
07/20/2001
  (from: 12/12/2003)
Date of deletion: 
04/05/2017
  (from: 04/05/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/05/2017)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/12/2003)
Objects of the company: 
prenájom strojov a prístrojov, motorových vozidiel a dopravných zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
vývoj, výroba, úprava, spracovanie, nákup a predaj plastu a plastových výrobkov
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
demolácia a zemné práce
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
skladovacia činnosť
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
sprostredkovanie kúpy, predaja a výmeny nehnuteľností
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
finančný leasing
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
podnikateľské poradenstvo okrem organizačného, ekonomického a účtovného
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
výskum verejnej mienky
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
reklamná činnosť
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
tlmočnícke a prekladateľské služby
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
preklad nákladov
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
výroba keramických výrobkov pre technické účely
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
výroba keramických obkladačiek a dlaždíc
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v odbore: hutnícke výrobky a hutnícky materiál, stroje a strojné zariadenia, drevo a výrobky z dreva, nábytok, stavebný materiál, elektrospotrebiče a spotrebná elektronika, sklo, porcelán, keramika, železiarstvo, remeselnícke potreby, armatúry a výrobky z plastov, elektroinštalačný materiál, výpočtová a kancelárska technika, koža a kožiarsky tovar, papier, kancelárske potreby, knihy, polygrafické výrobky, odevy, textil, obuv, potraviny, drogéria, kozmetické výrobky, čistiace prostriedky, farby, laky, hračky, alkoholické a nealkoholické nápoje, dopravné prostriedky, autosúčiastky, autosplyňovače, tabakové výrobky, ovocie, zelenina, obilie, osivo, krmivo, kvety a rastliny, bytové doplnky, tapety, tovar pre domácnosť, nepoľnohospodárske medziprodukty, pevné, tekuté a plynné palivá a príbuzné výrobky, oleje, pohonné hmoty, ropa, ropné produkty, rudy, uhlie, kovy, kovové výrobky, kovové rudy, kameň a kamenárske výrobky a polovýrobky, hnojivá, plasty, strojno-technické potreby, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, stroje a prístroje pre lodnú plavbu, poľnohospodárske stroje vrátane príslušenstva, náradia
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
recyklovanie nekovového odpadu a zvyškov
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
prevádzkovanie skládky odpadov
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
prevádzkovanie čističky odpadových vôd
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu, hydrogeologického prieskumu, inžinierskogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného prostredia
  (from: 07/27/2004 until: 04/04/2017)
výroba alternatívnych palív
  (from: 07/27/2004 until: 04/04/2017)
výroba stavebných prvkov, tehál, krytiny a kameniva pre stavebníctvo
  (from: 07/27/2004 until: 04/04/2017)
spracovanie a rekultivácia zemín
  (from: 07/27/2004 until: 04/04/2017)
rekultivácia pôdy
  (from: 07/27/2004 until: 04/04/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
Ing. Adrián Čorba - podpredseda
Kuzmányho 49
Košice 040 01
From: 06/23/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/29/2010)
Ing. Adrián Čorba - podpredseda
Kuzmányho 49
Košice 040 01
From: 06/23/2004 Until: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
RNDr. Milan Dobňák - člen
Šoltésovej 3
Košice
From: 12/12/2003
  (from: 12/12/2003 until: 07/29/2010)
RNDr. Milan Dobňák - člen
Šoltésovej 3
Košice
From: 12/12/2003 Until: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Ing. Michal Krajčovič - podpredseda
Rezedova 16718/27
Bratislava 821 01
From: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 09/04/2013)
Ing. Michal Krajčovič - podpredseda
Rezedova 16718/27
Bratislava 821 01
From: 07/22/2010 Until: 07/25/2013
  (from: 09/05/2013 until: 09/04/2013)
Mgr. Igor Sidor - predseda
Abovská 85
Košice
From: 12/12/2003
  (from: 12/12/2003 until: 07/29/2010)
Mgr. Igor Sidor - predseda
Abovská 85
Košice
From: 12/12/2003 Until: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 07/29/2010)
Juraj Solár - člen
Pod Gruntom 4
Košice 040 16
From: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 09/04/2013)
Juraj Solár - člen
Pod Gruntom 4
Košice 040 16
From: 07/22/2010 Until: 07/25/2013
  (from: 09/05/2013 until: 09/04/2013)
JUDr. Vladimír Švigár - predseda
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 07/22/2010
  (from: 07/30/2010 until: 09/04/2013)
JUDr. Vladimír Švigár - predseda
Hraničná 10
Košice 040 17
From: 07/22/2010 Until: 07/25/2013
  (from: 09/05/2013 until: 09/04/2013)
Mgr. Róbert Vizvári - podpredseda
Tranovského 16
Bratislava
From: 12/12/2003
  (from: 12/12/2003 until: 07/26/2004)
Mgr. Róbert Vizvári - podpredseda
Tranovského 16
Bratislava
From: 12/12/2003 Until: 06/23/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Tibor Michalko - predseda
Na križovatkách 16272/35C
Bratislava 821 04
From: 07/25/2013
  (from: 09/05/2013 until: 04/04/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne, pričom pre platnosť právneho úkonu za Spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva Spoločnosti.
  (from: 09/05/2013 until: 04/04/2017)
Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva s podpredsedom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/16/2006 until: 09/04/2013)
Za spoločnosť koná a podpisuje predseda predstavenstva alebo v jeho neprítomnosti dvaja členovia predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis s uvedením funkcie.
  (from: 12/12/2003 until: 08/15/2006)
Capital: 
33 193,91889 EUR Paid up: 33 193,91889 EUR
  (from: 07/30/2010 until: 04/04/2017)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/12/2003 until: 07/29/2010)
Shares: 
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,391888 EUR
  (from: 07/30/2010 until: 04/04/2017)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 07/30/2010 until: 04/04/2017)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/15/2005 until: 07/29/2010)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/15/2005 until: 07/29/2010)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/12/2003 until: 11/14/2005)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/12/2003 until: 11/14/2005)
Stockholder: 
MENA a.s.
Bernolákova 10
Košice 040 11
  (from: 02/18/2017 until: 04/04/2017)
Supervisory board: 
JUDr. Dana Fresserová - predseda
Ambroseho 12
Bratislava
From: 12/12/2003
  (from: 12/12/2003 until: 07/26/2004)
JUDr. Dana Fresserová - predseda
Ambroseho 12
Bratislava
From: 12/12/2003 Until: 06/23/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
JUDr. Ján Pirč - člen
Štrbská 4
Košice
From: 12/12/2003
  (from: 12/12/2003 until: 07/26/2004)
JUDr. Ján Pirč - člen
Štrbská 4
Košice
From: 12/12/2003 Until: 06/23/2004
  (from: 07/27/2004 until: 07/26/2004)
Ing. Peter Ratkovský
Potočná 21
Bratislava 831 06
From: 06/23/2004
  (from: 07/27/2004 until: 08/15/2006)
Ing. Peter Ratkovský
Potočná 21
Bratislava 831 06
From: 06/23/2004 Until: 07/24/2006
  (from: 08/16/2006 until: 08/15/2006)
Juraj Solár - člen
Pod Gruntom 4
Košice
From: 12/12/2003 Until: 07/25/2013
  (from: 09/05/2013 until: 09/04/2013)
Ing. Viktor Levkanič
Arménska 10
Bratislava 821 07
From: 06/23/2004 Until: 07/25/2013
  (from: 09/05/2013 until: 09/04/2013)
Ing. Peter Gabalec
Drotárska cesta 54
Bratislava 812 02
From: 07/24/2006 Until: 07/25/2013
  (from: 09/05/2013 until: 09/04/2013)
Juraj Solár - člen
Pod Gruntom 4
Košice
From: 12/12/2003
  (from: 12/12/2003 until: 09/04/2013)
Ing. Viktor Levkanič
Arménska 10
Bratislava 821 07
From: 06/23/2004
  (from: 07/27/2004 until: 09/04/2013)
Ing. Peter Gabalec
Drotárska cesta 54
Bratislava 812 02
From: 07/24/2006
  (from: 08/16/2006 until: 09/04/2013)
Ing. Vladimír Tomšík
Tilgnerova 715/8
Bratislava 841 04
From: 07/25/2013
  (from: 09/05/2013 until: 04/04/2017)
Ing. Peter Čmiľ
Strojárska 1830
Snina 069 01
From: 07/25/2013
  (from: 09/05/2013 until: 04/04/2017)
Juraj Štoffa
Záhradná 413/2
Sabinov 083 01
From: 07/25/2013
  (from: 09/05/2013 until: 04/04/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 25.6.2001 podľa zák.č. 513/1991 Zb. v platnom znení.
  (from: 07/20/2001 until: 04/04/2017)
Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 4.12.2001.
  (from: 01/03/2002 until: 04/04/2017)
Dodatok č. 3 a dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 6. 10. 2003.
  (from: 11/20/2003 until: 04/04/2017)
Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.9.2003.
  (from: 11/24/2003 until: 04/04/2017)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 17.10.2003.
  (from: 11/25/2003 until: 04/04/2017)
Rozhodnutie valného zhromaždenia s.r.o. zo dňa 16.12.2003 o zmene právnej formy spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 516/2003, Nz 121889/2003 zo dňa 16.12.2003 v súlade s ust. § 69 zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Akcionári: V.O.D.S. a.s., Podnikateľská 2, 040 17 Košice AGB Ekoservis, s.r.o., Humenská 22, 040 11 Košice Juraj Solár, Pod Gruntom 4, Košice-mestská časť Myslava
  (from: 12/12/2003 until: 04/04/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/05/2017)
Legal successor: 
MENA a.s.
Bernolákova 10
Košice - mestská časť Západ 040 11
  (from: 04/05/2017)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person