Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14457/V

Business name: 
SLOVTERM s.r.o.
  (from: 12/17/2003)
Registered seat: 
Národná trieda 76
Košice 040 01
  (from: 09/08/2007)
Identification number (IČO): 
36 187 801
  (from: 12/17/2003)
Date of entry: 
12/02/1998
  (from: 12/17/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/2003)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť s uvedenými tovarmi: stroje a zariadenia pre koksovne, oceliarne, valcovne, strojársku metalurgiu a výrobu, stroje a zariadenia pre verejné stravovanie, zariadenia kuchynské, transportné a manipulačné, priemyselné roboty a manipulátory, tvarovacie a obrábacie stroje, oceľové tvarované rúry, nosné kovové konštrukcie pre stavby a technologické zariadenia, tenkostenné ohýbané profily a trapézové stavebné dielce, vykurovacie telesá a systémy vrátane regulačných systémov, ekologické zariadenia, zvarované a pozinkované potrubia vrátane príslušenstva, filtračno-ventilačné jednotky s rekuperáciou tepla, chladiče a čističe vzduchu a oleja, kovové prepravné prostriedky, kotle pre vykurovanie, rôzne výrobky z plechu, výrobky strojárskej metalurgie najmä zlievarenských a špeciálnych výrobkov, žeriavy, mostové a zdvíhacie zariadenia, zariadenia a dielce na reguláciu vykurovacích systémov a humanizáciu sídlisk, pece a vykurovacie systémy, vane a sanitárne zariadenia, materiály v oblasti stavebno-montážnych prác, opráv a údržby v celom priereze, stroje a zariadenia pre poľnohospodárstvo a stavebníctvo, strojárske súčiastky, náhradné dielce, výrobky priemyselnej a spotrebnej elektroniky, dosky plošných spojov, elektronické subdodávky riadiacich systémov, papierenský tovar, poľnohospodárske základné produkty a živé zvieratá, potravinárske výrobky, nápoje, tabakové výrobky, tovary pre domácnosť, elektrické prístroje pre domácnosť, vrátane rozhlasových a televíznych prístrojov, porcelán, sklenené výrobky, tapety, laky, náterové hmoty, pracie a čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, drogériový tovar, pevné, tekuté a plynné palivá a príbuzné výrobky, kovy a kovové rudy, drevo a stavebný materiál, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia
  (from: 12/17/2003)
veľkoobchodná činnosť s uvedenými tovarmi: stroje a technické potreby, obrábacie stroje pre opracovanie dreva a kovu, stavebné stroje, kuchynské a domáce potreby, nábytok
  (from: 12/17/2003)
maloobchod s tovarom uvedeným vo veľkoobchode
  (from: 12/17/2003)
veľkoobchod s chemickými výrobkami (mimo jedov a žieravín), priemyselnými chemikáliami, hnojivami a plastami
  (from: 12/17/2003)
reklamná činnosť
  (from: 12/17/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/17/2003)
leasingová činnosť
  (from: 12/17/2003)
leasing spojený s financovaním
  (from: 12/17/2003)
inžinierska činnosť vo výstavbe
  (from: 12/17/2003)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 12/17/2003)
Partners: 
Ing. Miloš Macko
Národná trieda 76
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 04/05/2012)
Contribution of each member: 
Ing. Miloš Macko
Amount of investment: 33 195 EUR Paid up: 33 195 EUR
  (from: 04/05/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/17/2003)
Ing. Miloš Macko
Národná trieda 76
Košice 040 01
From: 03/19/2012
  (from: 04/05/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/17/2003)
Capital: 
33 195 EUR Paid up: 33 195 EUR
  (from: 04/05/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 23.11.1998 podľa zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/02/1998)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením zo dňa 10.11.1999.
  (from: 12/01/1999)
Zmena stanov a.s. zo dňa 10.11.1999.
  (from: 02/15/2000)
Zmena stanov zo dňa 1.8.2003.
  (from: 10/21/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene právnej formy spoločnosti vo forme notárskej zápisnice č. N 466/2003, Nz 100762/2003 zo dňa 4.11.2003.
  (from: 12/17/2003)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person