Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  175/L

Business name: 
POĹNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KRÁSNO
  (from: 04/27/1993 until: 02/16/2021)
Registered seat: 
Krásno nad Kysucou 023 02
  (from: 11/19/1982 until: 02/16/2021)
Identification number (IČO): 
00 517 526
  (from: 11/19/1982)
Date of entry: 
11/19/1982
  (from: 11/19/1982)
Date of deletion: 
11/27/1996
  (from: 02/17/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Na členskej schôdzi družstva konanej dňa 13 9.1996 bolo rozhodnuté o zrušení družstva bez likvidácie v zmysle § 254 a nasl. Obch. zák. a to rozdelením na Poľnohospodárske družstvo Krásno nad Kysucou a Poľnohospodárske podielnícke družstvo Krásno nad Kysucou. Uvedené družstvá sú právnymi nástupcami zrušeného družstva v zmysle delimitačných protokolov, ktoré sú súčasťou spisu. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa družstvo ku dňu 27.11.1996 v y m a z á v a .
  (from: 02/17/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/19/1982)
Registered capital: 
500 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 02/16/2021)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person