Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  175/L

Business name: 
POĹNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO KRÁSNO
  (from: 04/27/1993 until: 02/16/2021)
Poľnohospodárske družstvo Zborov so sídlom Krásno nad Kysucou
  (from: 11/19/1982 until: 04/26/1993)
Registered seat: 
Krásno nad Kysucou 023 02
  (from: 11/19/1982 until: 02/16/2021)
Identification number (IČO): 
00 517 526
  (from: 11/19/1982)
Date of entry: 
11/19/1982
  (from: 11/19/1982)
Date of deletion: 
11/27/1996
  (from: 02/17/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Na členskej schôdzi družstva konanej dňa 13 9.1996 bolo rozhodnuté o zrušení družstva bez likvidácie v zmysle § 254 a nasl. Obch. zák. a to rozdelením na Poľnohospodárske družstvo Krásno nad Kysucou a Poľnohospodárske podielnícke družstvo Krásno nad Kysucou. Uvedené družstvá sú právnymi nástupcami zrušeného družstva v zmysle delimitačných protokolov, ktoré sú súčasťou spisu. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa družstvo ku dňu 27.11.1996 v y m a z á v a .
  (from: 02/17/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/19/1982)
Objects of the company: 
1. Poľnohospodárska a potravinárska činnosť 2. Družstvo vykonáva: - výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov - výroba a predaj potravinárskych výrobkov - obchodná činnosť : * ubytovacie služby * zber a predaj lesných produktov, liečivých rastlín * záhradnícka činnosť * stravovanie, občerstvenie, stánkový predaj - sprostredkovateľská činnosť - propagačná činnosť - nátery oceľových konštrukcií - nátery ciest - izolatérske práce - drevovýroba - dopravná činnosť - revízie tlakových nádob 3. Družstvo poskytuje svojim členom, občanom a organizáciám práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmienok určených členskou schôdzou
  (from: 11/19/1982 until: 04/26/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výroba a lesníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalší predaj
  (from: 04/27/1993 until: 02/16/2021)
kovovýroba a zámočnícka činnosť
  (from: 11/26/1993 until: 02/16/2021)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 05/30/1994 until: 02/16/2021)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 05/30/1994 until: 02/16/2021)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/30/1994 until: 02/16/2021)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/30/1994 until: 02/16/2021)
stolárske práce
  (from: 05/30/1994 until: 02/16/2021)
prenájom budov a pozemkov
  (from: 05/30/1994 until: 02/16/2021)
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  (from: 05/30/1994 until: 02/16/2021)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/30/1994 until: 02/16/2021)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/30/1994 until: 02/16/2021)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/30/1994 until: 02/16/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/27/1996 until: 02/16/2021)
Managing board
  (from: 10/25/1996 until: 11/26/1996)
Managing board
  (from: 05/30/1994 until: 10/24/1996)
Managing board
  (from: 04/27/1993 until: 05/29/1994)
Managing board
  (from: 11/19/1982 until: 04/26/1993)
Ing. Ján Bariak - predseda
45
Stará Bystrica
  (from: 11/19/1982 until: 10/24/1996)
Vlasta Čimborová - člen
959
Krásno nad Kysucou
  (from: 04/27/1993 until: 10/24/1996)
Jozef Kameniščák - člen
21
Stará Bystrica
  (from: 04/27/1993 until: 10/24/1996)
Vladimír Poštek - podpredseda
Okružná 106
Čadca
  (from: 04/27/1993 until: 10/24/1996)
Miroslav Šumský - člen
Lesnícka 1160
Krásno nad Kysucou
  (from: 04/27/1993 until: 10/24/1996)
Ján Zátek - člen
1273
Krásno nad Kysucou
  (from: 04/27/1993 until: 10/24/1996)
Vladimír Poštek - predseda
Okružná 106
Čadca
  (from: 10/25/1996 until: 02/16/2021)
Ján Zátek - podpredseda
1273
Krásno nad Kysucou
  (from: 10/25/1996 until: 02/16/2021)
Ing. Ján Bariak - člen
45
Stará Bystrica
  (from: 10/25/1996 until: 02/16/2021)
Vlasta Jacková - člen
959
Krásno nad Kysucou
  (from: 10/25/1996 until: 02/16/2021)
Karel Keisler - člen
Nám. Družby 1211
Ostrava
Česká republika
  (from: 04/27/1993 until: 10/24/1996)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda, počas jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva, alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 11/27/1996 until: 02/16/2021)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, počas jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí pred- stavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu, alebo podpredsedu a ďalšieho člena predstavenstva, alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 10/25/1996 until: 11/26/1996)
Za predstavenstvo navonok koná predseda družstva alebo iný predstavenstvom poverený člen družstva v rozsahu písomného poverenia. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo družstva predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu družstva a ďalšieho člena predstavenstva alebo najmenej dvoch členov predstavenstva.
  (from: 05/30/1994 until: 10/24/1996)
Za družstvo navonok koná predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predseda družstva, podpredseda družstva a ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 04/27/1993 until: 05/29/1994)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti dvaja poverení členovia predstavenstva.
  (from: 11/19/1982 until: 04/26/1993)
Registered capital: 
500 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 02/16/2021)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 04/27/1993 until: 02/16/2021)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 19.11.1982, prijatím a schválením vlastných stanov družstva. Starý spis: Dr 1146 Výročná členská schôdza konaná dňa 22.3.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 1146 Družstvo na členskej schôdzi konanej dňa 14.1.1993, po transformácii v zmysle zák. č. 42/92 Zb., prijalo zmenu stanov družstva v súlade so zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: Dr 1146
  (from: 04/27/1993 until: 02/16/2021)
Na členskej schôdzi, konanej dňa 15.4.1996 bola schválená zmena stanov. Starý spis: Dr 1146
  (from: 10/25/1996 until: 02/16/2021)
Na členskej schôdzi družstva konanej dňa 13 9.1996 bolo rozhodnuté o zrušení družstva bez likvidácie v zmysle § 254 a nasl. Obch. zák. a to rozdelením na Poľnohospodárske družstvo Krásno nad Kysucou a Poľnohospodárske podielnícke družstvo Krásno nad Kysucou. Uvedené družstvá sú právnymi nástupcami zrušeného družstva v zmysle delimitačných protokolov, ktoré sú súčasťou spisu. Na základe uvedenej skutočnosti a na základe predloženého súhlasu správcu dane s výmazom sa družstvo ku dňu 27.11.1996 v y m a z á v a .
  (from: 11/27/1996 until: 02/16/2021)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 19.11.1982, prijatím a schválením vlastných stanov družstva. Starý spis: Dr 1146 Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom a to až do jeho výšky. Pokiaľ je jeho strata nižšia než suma členských podielov, ručia jednotliví členovia rovnakou výškou svojho členského podielu. Výročná členská schôdza konaná dňa 22.3.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Starý spis: Dr 1146
  (from: 11/19/1982 until: 04/26/1993)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person