Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  62587/B

Business name: 
CHEMIK, s.r.o. v likvidácii
  (from: 11/12/2009 until: 04/08/2022)
CHEMIK, s.r.o.
  (from: 07/18/2007 until: 11/11/2009)
Lepidlá, s.r.o.
  (from: 09/19/2000 until: 07/17/2007)
Registered seat: 
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (from: 11/12/2009 until: 04/08/2022)
Priemyselná 720
Strážske 072 22
  (from: 09/19/2000 until: 11/11/2009)
Identification number (IČO): 
36 200 956
  (from: 09/19/2000)
Date of entry: 
09/19/2000
  (from: 09/19/2000)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/19/2000)
Objects of the company: 
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (from: 02/01/2001 until: 07/19/2004)
zber, zhromažďovanie a preprava odpadov
  (from: 02/01/2001 until: 07/19/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, vrátane úpravy odpadových vôd
  (from: 02/01/2001 until: 07/19/2004)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 02/01/2001 until: 07/19/2004)
poradenská a informačná činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 02/01/2001 until: 07/19/2004)
veľkoobchod so zvlášť nebezpečným jedom
  (from: 02/01/2001 until: 07/19/2004)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a ich zavádzanie do praxe
  (from: 09/19/2000 until: 07/19/2004)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 09/19/2000 until: 07/19/2004)
výroba formalínu, formalínových kondenzátov, výrobkov formalínovej chémie
  (from: 09/19/2000 until: 07/19/2004)
marketingová činnosť
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
poradenská a informačná činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb, dopravy, nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
prenájom nehnuteľností
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
prekladištia nákladov
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
skladovanie
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
výchova, vzdelávanie, organizovanie a usporiadavanie kurzov, seminárov a školení včítane ich organizačného a odborného zabezpečenia
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
obchodná činnosť-veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
obchodný servis
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
propagácia
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
záhradnícke služby - zakladanie a údržba trávnikov, ošetrovanie porastov, výsadba kvetov a okrasnej zelene
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
údržba ciest - čistenie ciest, drobné úpravy
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
čistenie budov
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
ubytovacie zariadenie po triedu ***
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich konzumáciu nie je k dispozícii viac ako osem miest
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
úprava priestorov - tapetovacie, maliarske a natieračské práce
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
montáž priečok a zavesených podhľadov suchou technológiou z hromadne vyrábaných dielcov
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
obkladanie stien suchým spôsobom
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
kladenie textilných dlážkových krytín
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
vykonávanie tenkostenných omietok stierkovaním
  (from: 07/18/2007 until: 04/08/2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/11/2008 until: 04/08/2022)
Partners: 
Chemko, a.s. IČO: 31 724 582
Priemyselná 720
Strážske 072 22
Slovak Republic
  (from: 07/20/2004 until: 06/19/2009)
Chemko, a.s. IČO: 31 724 582
Priemyselná 720
Strážske 072 22
Slovak Republic
  (from: 09/19/2000 until: 07/19/2004)
Chemko, a.s. Strážske v likvidácii IČO: 31 724 582
Moskovská 13
Bratislava 811 08
Slovak Republic
  (from: 06/20/2009 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
Chemko, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/19/2000 until: 07/19/2004)
Chemko, a.s.
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 07/20/2004 until: 04/10/2008)
Chemko, a.s.
Amount of investment: 1 600 000 Sk Paid up: 1 600 000 Sk
  (from: 04/11/2008 until: 06/19/2009)
Chemko, a.s. Strážske v likvidácii
Amount of investment: 53 110,270199 EUR Paid up: 53 110,270199 EUR
  (from: 06/20/2009 until: 04/08/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/19/2005 until: 04/08/2022)
konatelia
  (from: 07/20/2004 until: 11/18/2005)
konatelia
  (from: 01/14/2002 until: 07/19/2004)
konatelia
  (from: 09/19/2000 until: 01/13/2002)
Ing. Oľga Bereznaninová
210
Staré 072 23
From: 02/01/2004
  (from: 02/25/2004 until: 11/18/2005)
Ing. Oľga Bereznaninová
210
Staré 072 23
From: 02/01/2004 Until: 10/19/2005
  (from: 11/19/2005 until: 11/18/2005)
Ing. Ladislav Harman
Zámočnícka č.d.159
Strážske 072 22
  (from: 09/19/2000 until: 01/31/2001)
Ing. Jozef Horochonič
Štúrova 563
Strážske
  (from: 02/01/2001 until: 01/13/2002)
Ing. Ladislav Lazár
109
Zemplínske Jastrabie
Until: 04/10/2002
  (from: 01/14/2002 until: 11/20/2003)
Ing. Róbert Macko
Pinkovce 6
Lekárovce 072 54
From: 04/16/2003 Until: 01/31/2004
  (from: 01/15/2004 until: 02/24/2004)
Ing. Miroslav Michálek
79
Smolinské 908 42
Until: 04/16/2003
  (from: 01/14/2002 until: 01/14/2004)
Miroslav Oleárnik
Okružná 27
Michalovce
From: 06/24/2002
  (from: 11/21/2003 until: 07/19/2004)
Miroslav Oleárnik
Okružná 27
Michalovce
From: 06/24/2002 Until: 06/29/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Ján Partila
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 10/19/2005
  (from: 11/19/2005 until: 10/02/2007)
Ing. Ján Partila
K amfiteátru 1
Prešov 080 01
From: 10/19/2005 Until: 09/15/2007
  (from: 10/03/2007 until: 10/02/2007)
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovska 57
Košice
From: 09/01/2002
  (from: 12/29/2003 until: 01/14/2004)
Ing. Vladimír Petrák
Užhorodská 23
Michalovce 071 01
  (from: 09/19/2000 until: 01/13/2002)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
From: 08/07/2002
  (from: 12/29/2003 until: 01/14/2004)
Ing. Bibiana Tešlárová
Malinovského 19
Krupina 963 01
From: 09/16/2007
  (from: 10/03/2007 until: 06/19/2009)
Ing. Bibiana Tešlárová
Malinovského 19
Krupina 963 01
From: 09/16/2007 Until: 06/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 06/19/2009)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
From: 08/07/2002
  (from: 12/29/2003 until: 01/14/2004)
Ing. Miroslav Zlatohlávek
Kríkova 18
Bratislava 821 07
From: 06/11/2009
  (from: 06/20/2009 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k napísanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/20/2004 until: 04/08/2022)
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/14/2002 until: 07/19/2004)
Písomnosti základajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/19/2000 until: 01/13/2002)
Capital: 
53 110,270199 EUR Paid up: 53 110,270199 EUR
  (from: 06/20/2009 until: 04/08/2022)
1 600 000 Sk Paid up: 1 600 000 Sk
  (from: 04/11/2008 until: 06/19/2009)
600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 07/20/2004 until: 04/10/2008)
200 000 Sk
  (from: 09/19/2000 until: 07/19/2004)
Supervisory board: 
Ing. Ferdinand Petrák - člen
Stropkovská 57
Košice
From: 09/01/2002 Until: 06/30/2003
  (from: 01/15/2004 until: 01/15/2004)
Ing. Ivana Piňosová - člen
ul. 29. augusta 2263/15
Bratislava
From: 08/07/2002 Until: 06/30/2003
  (from: 01/15/2004 until: 01/15/2004)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
From: 08/07/2002
  (from: 01/15/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD. - člen
Handlovská 27
Bratislava
From: 06/30/2003
  (from: 01/16/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Michal Hoľko - člen
Prof. Hlaváča 1888/20
Michalovce
From: 06/30/2003
  (from: 01/16/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Marta Tomčíková - predseda
Veterná 1
Holíč
From: 08/07/2002 Until: 06/29/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Michal Hoľko - člen
Prof. Hlaváča 1888/20
Michalovce
From: 06/30/2003 Until: 06/29/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Ing. Vladimír Kováčik , PhD. - člen
Handlovská 27
Bratislava
From: 06/30/2003 Until: 06/29/2004
  (from: 07/20/2004 until: 07/19/2004)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/01/2009
  (from: 11/12/2009)
 Liquidators:
INVESTEND, s.r.o.
Hattalova 12/C
Bratislava 831 03
  (from: 11/12/2009 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Pôsobnosť likvidátora - bude v zmysle § 71 ods. 1 Obch. zákonníka vykonávať štatutárny orgán likvidátora - konateľ, ktorý je oprávnený konať a podpisovať vždy samostatne v mene a na účet likvidátora-právnickej osoby.
  (from: 11/12/2009 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice číslo N 306/2000, Nz 298/2000 zo dňa 17.7.2000 podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 09/19/2000 until: 04/08/2022)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 13.11.2000.
  (from: 02/01/2001 until: 04/08/2022)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 19.12.2001.
  (from: 01/14/2002 until: 04/08/2022)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 10.5.2002.
  (from: 11/21/2003 until: 04/08/2022)
Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 7.8.2002.
  (from: 12/29/2003 until: 04/08/2022)
Spoločnosť je právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti (spoločností): Obchodné meno: DUBIÓZ, s.r.o. Sídlo: Priemyselná 720, 072 22 Strážske IČO: 36 199 974 a Obchodné meno: CHEM-RES, s.r.o. Sídlo: Priemyselná 720, 072 22 Strážske IČO: 36 199 966
  (from: 07/20/2004 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person