Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15267/B

Business name: 
Geoddat, spol. s r.o. v konkurze
  (from: 12/21/2021)
Registered seat: 
Pekná cesta 15/2457
Bratislava 831 52
  (from: 12/06/2012)
Identification number (IČO): 
35 724 480
  (from: 08/13/1997)
Date of entry: 
08/13/1997
  (from: 08/13/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/13/1997)
Objects of the company: 
geodetické a kartografické práce
  (from: 08/13/1997)
realitná činnosť
  (from: 08/13/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/13/1997)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 06/24/2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 06/24/2010)
administratívne služby
  (from: 06/24/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/24/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/24/2010)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 06/24/2010)
počítačové služby
  (from: 06/24/2010)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/24/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/24/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/24/2010)
Partners: 
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Švabinského 21
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 11/19/2020)
Contribution of each member: 
EMEL BRATISLAVA, s.r.o.
Amount of investment: 8 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 8 000 EUR
  (from: 11/19/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/13/1997)
Matúš Fúr
Zelené terasy 3908/10B
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 06/09/2020
  (from: 09/17/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 08/13/1997)
Capital: 
8 000 EUR Paid up: 8 000 EUR
  (from: 10/25/2019)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/19/2021
Uznesením Okresného súdu Bratislava I spisová značka: 33K/46/2021 zo dňa 9.11.2021 právoplatným a vykonateľným dňa 19.11.2021 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Geoddat, spol. s r.o., Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, IČO: 35 724 480 a súd ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 272.
  (from: 12/21/2021)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Viera Kubicová
Záhradnícka 68
Bratislava 821 08
From: 11/19/2021
  (from: 12/21/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedezým dňa 4.7.1997 v zmysle §§ 56-75 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 22288
  (from: 08/13/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 15.1.2003. Nové úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.1.2003.
  (from: 02/14/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 11.7.2006 - zmena sídla; pôvodné: Kašmírska 7, 821 04 Bratislava.
  (from: 07/28/2006)
Rozhodnutie č. 2/2008 jediného spoločníka zo dňa 29.5.2008.
  (from: 06/14/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.4.2010.
  (from: 06/24/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 27.11.2012.
  (from: 12/06/2012)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/15/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person