Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15309/B

Business name: 
GANG JIE, spol. s r.o.
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Registered seat: 
Nobelova 5
Bratislava 831 02
  (from: 10/27/1998 until: 08/20/2009)
Dobrovského 1
Bratislava 811 08
  (from: 08/18/1997 until: 10/26/1998)
Identification number (IČO): 
35 724 960
  (from: 08/18/1997)
Date of entry: 
08/18/1997
  (from: 08/18/1997)
Person dissolved from: 
12.11.2008
  (from: 08/21/2009)
Date of deletion: 
08/21/2009
  (from: 08/21/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/21/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/18/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Partners: 
Hu Bohua
Jin Li Jiao 8
Zhejiang
Čínska ľudová republika
  (from: 01/19/1998 until: 10/26/1998)
Xia Liwei
Yu Li Wang 86
Qiing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 84/5
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 10/26/1998)
Zhang Ru Min
Dia Shu Xia 6
Qiing Tian
Čína
  (from: 10/27/1998 until: 02/26/2001)
Zhang Ru Min
Dia Shu Xia 6
Qiing Tian
Čína
  (from: 08/18/1997 until: 10/26/1998)
Zhou Li Guo
Dia Jiang 7
Qiing Tian
Čína
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Jiang Li Feng
Xi Dia Jiang 8
Qiing Tian
Čína
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Zhou Zhong Dong
Xi Dia Jiang 8
Qiing Tian
Čína
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Zhang Jian Hai
XiDia Jiang 20
Qiing Tian
Čína
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Zhuo Jian Zhong
Dia Shu Xia 6
Qiing Tian
Čína
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Yao Wei Li
Dia Shu Xia 54
Qiing Tian
Čína
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Lin Gaoxiang
Jin Li Jiao 8
Zhejiang
Čínska ľudová republika
  (from: 01/19/1998 until: 08/20/2009)
Wu Xuefeng
Qingtian
Zhejiang
Čína
residence in the Slovak Republic :
Lachova 21
Bratislava
  (from: 02/27/2001 until: 08/20/2009)
Contribution of each member: 
Xia Liwei
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 10/26/1998)
Zhou Li Guo
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Jiang Li Feng
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Zhou Zhong Dong
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Zhang Jian Hai
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Zhang Ru Min
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 10/26/1998)
Zhuo Jian Zhong
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Yao Wei Li
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Lin Gaoxiang
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 08/20/2009)
Hu Bohua
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 10/26/1998)
Zhang Ru Min
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/27/1998 until: 02/26/2001)
Wu Xuefeng
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 02/27/2001 until: 08/20/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Xia Liwei
Yu Li Wang 86
Qiing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 84/5
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 01/18/1998)
Ye Huan Rong
Dia Jiang 7
Qiing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Budatínska 37
Bratislava
  (from: 01/19/1998 until: 02/01/2000)
Zhang Jian Hai
XiDia Jiang 20
Qiing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 01/19/1998 until: 09/10/2000)
Zhang Ru Min
Dia Shu Xia 6
Qiing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Tupolevova 24
Bratislava
  (from: 01/19/1998 until: 02/26/2001)
Zhou Zhong Dong
Xi Dia Jiang 8
Qiing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 01/19/1998 until: 09/10/2000)
Zhuo Jian Zhong
Dia Shu Xia 6
Qiing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Nobelova 5
Bratislava
  (from: 01/19/1998 until: 09/10/2000)
Zhou Li Guo
Dia Jiang 7
Qiing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Budatínska 37
Bratislava
  (from: 01/19/1998 until: 08/20/2009)
Zhang Jian Hai
XiDia Jing 20
Qiing Tian 20
Čína
residence in the Slovak Republic :
M. Curie Sklodowskej 4
Bratislava
  (from: 09/11/2000 until: 08/20/2009)
Wu Xuefeng
Qingtian
Zhejiang
Čína
residence in the Slovak Republic :
Lachova 21
Bratislava
  (from: 02/27/2001 until: 08/20/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná samostatne konateľ.
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Capital: 
240 000 Sk
  (from: 01/19/1998 until: 08/20/2009)
180 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 01/18/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.10.2008 č.k. 36 Exre/1464/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12.11.2008 súd zrušuje obchodnú spoločnosť GANG JIE, spol. s r.o., so sídlom Nobelova 5, 831 02 Bratislava, IČO: 35 724 960, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 15309/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť GANG JIE, spol. s r.o., sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 21.08.2009.
  (from: 08/21/2009)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 23.7.1997 v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 22331
  (from: 08/18/1997 until: 08/20/2009)
Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia konaného dňa 23.12.1997. Stary spis: S.r.o. 22331
  (from: 01/19/1998 until: 08/20/2009)
Zápisnica z Valného zhromaždenia konaného dňa 6.7.1998.
  (from: 10/27/1998 until: 08/20/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.7.2000, právoplatné dňa 23.8.2000 - ex offo. Oznámenie Okresného úradu Bratislava III zo dňa 10.5.2000.
  (from: 09/11/2000 until: 08/20/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4.12.00, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu a zmena konateľa.
  (from: 02/27/2001 until: 08/20/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 25.07.2008, č. konania 36Exre/1464/2005, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiadny majetok.
  (from: 07/30/2008 until: 08/20/2009)
Date of updating data in databases:  12/08/2021
Date of extract :  12/09/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person