Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14687/V

Business name: 
EMBROSS, s.r.o.
  (from: 05/30/2001 until: 01/17/2006)
Registered seat: 
Letná 40
Košice 040 01
  (from: 05/21/2004 until: 01/17/2006)
Identification number (IČO): 
36 473 146
  (from: 05/30/2001)
Date of entry: 
05/30/2001
  (from: 05/30/2001)
Person dissolved from: 
28.12.2005
  (from: 01/18/2006)
Date of deletion: 
01/18/2006
  (from: 01/18/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/18/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/30/2001)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/14/2003 until: 01/17/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák.č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: EMBROSS, s.r.o. Sídlo: Letná 40, Košice IČO: 36 473 146 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 3K 58/04-44 zo dňa 29.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.12.2005 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka EMBROSS, s.r.o., Letná 40, Košice, IČO: 36 473 146 pre nedostatok majetku.
  (from: 01/18/2006)
Date of updating data in databases:  09/17/2021
Date of extract :  09/20/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person