Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  193/N

Business name: 
Agrocoop-poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul
  (from: 05/22/1991)
Registered seat: 
458
Hul 941 44
  (from: 06/07/2005)
Identification number (IČO): 
00 199 206
  (from: 05/22/1991)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 05/22/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/22/1991)
Objects of the company: 
bitúnok-porážka zvierat;
  (from: 11/02/1993)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami;
  (from: 11/02/1993)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami;
  (from: 11/02/1993)
poľnohospodárske práce;
  (from: 11/02/1993)
konzultačná činnosť;
  (from: 11/02/1993)
cestná nákladná a osobná nepravidelná doprava;
  (from: 11/02/1993)
poľnohospodárska výroba a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov;
  (from: 11/02/1993)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 06/07/2005)
rozmnožovacie služby
  (from: 06/07/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/07/2005)
zváračské práce
  (from: 06/07/2005)
spracovanie a povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2005)
mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe v rozsahu voľných živností
  (from: 06/07/2005)
pílenie, hoblovanie a impregnovanie dreva
  (from: 06/07/2005)
výroba drevených obalov
  (from: 06/07/2005)
výroba výrobkov z dreva v rozsahu voľných živností
  (from: 06/07/2005)
pomocné stavebné práce, demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/07/2005)
maliarske a natieračské práce
  (from: 06/07/2005)
omietkárske práce
  (from: 06/07/2005)
obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  (from: 06/07/2005)
príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach
  (from: 06/07/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/1999)
Ing. Peter Vojtek - predseda družstva
Nová 443/78
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Ing. Patrik Vojtek - podpredseda predstavenstva
Partizánska 4438/16
Šurany 942 01
From: 03/07/2020
  (from: 05/21/2022)
Peter Ferenčík - člen predstavenstva
Nová 393/49
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 06/05/2020)
Marcel Mikulec - člen predstavenstva
Hlavná 73/23
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Roman Mikulec - člen predstavenstva
Hlavná 73/23
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 08/09/1999)
Supervisory board: 
Anna Zajíčková
Ž.Bosniakovej 973/14
Šurany 942 01
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Katarína Hozzová
Rad 178/59
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Zoltán Péter
Za kaštieľom 448/4
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Registered capital: 
208 164 EUR
  (from: 04/16/2009)
Basic member contribution: 
1 660 EUR u člena bez pracovnej účasti
  (from: 04/16/2009)
332 EUR u člena s pracovnou účasťou
  (from: 04/16/2009)
Other legal facts: 
Jednotné roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 9.4.1990 podľa zákona č.90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy družstva: Stanovy družstva boli prijaté na čl. schôdzi konanej dňa 21.3.1991 v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 441 V súlade s § 765 zákona č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade so zákonom č. 42/1992 Zb. Stanovy v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. boli odsúhlasené na výročnej členskej schôdzi dňa 29.1.1993. Stary spis: Dr 441
  (from: 11/02/1993)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 29.02.2000.
  (from: 07/20/2000)
Zápisnicou z výročnej členskej schôdze konanej dňa 10.03.2011 bola schválená zmena stanov družstva článok 14 bod 6 písm. a,b,c.
  (from: 04/01/2011)
Date of updating data in databases:  01/26/2023
Date of extract :  01/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person