Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  193/N

Business name: 
Agrocoop-poľnohospodársko-výrobné družstvo Hul
  (from: 05/22/1991)
Registered seat: 
458
Hul 941 44
  (from: 06/07/2005)
Hul 941 44
  (from: 05/22/1991 until: 06/06/2005)
Identification number (IČO): 
00 199 206
  (from: 05/22/1991)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 05/22/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/22/1991)
Objects of the company: 
bitúnok-porážka zvierat;
  (from: 11/02/1993)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami;
  (from: 11/02/1993)
veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami;
  (from: 11/02/1993)
poľnohospodárske práce;
  (from: 11/02/1993)
konzultačná činnosť;
  (from: 11/02/1993)
cestná nákladná a osobná nepravidelná doprava;
  (from: 11/02/1993)
poľnohospodárska výroba a spracovanie poľnohospodárskych výrobkov;
  (from: 11/02/1993)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 06/07/2005)
rozmnožovacie služby
  (from: 06/07/2005)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/07/2005)
zváračské práce
  (from: 06/07/2005)
spracovanie a povrchová úprava kovov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2005)
mechanické úpravy výrobkov na zákazku alebo na zmluvnom základe v rozsahu voľných živností
  (from: 06/07/2005)
pílenie, hoblovanie a impregnovanie dreva
  (from: 06/07/2005)
výroba drevených obalov
  (from: 06/07/2005)
výroba výrobkov z dreva v rozsahu voľných živností
  (from: 06/07/2005)
pomocné stavebné práce, demolácie, búracie práce a prípravné práce pre stavbu
  (from: 06/07/2005)
maliarske a natieračské práce
  (from: 06/07/2005)
omietkárske práce
  (from: 06/07/2005)
obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín
  (from: 06/07/2005)
príprava a podávanie jedál vrátane nápojov v stravovacích zariadeniach
  (from: 06/07/2005)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 05/22/1991 until: 11/01/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 05/22/1991 until: 11/01/1993)
obchodná činnosť, okrem komodít na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 05/22/1991 until: 11/01/1993)
zahraničnoobchodná činnosť, okrem komodín kde sa vyžaduje povolenie FMZO
  (from: 05/22/1991 until: 11/01/1993)
vyhotovovanie jedál a predaj jedál pre členov a iné osoby v rámci družstevnej kuchyne
  (from: 05/22/1991 until: 11/01/1993)
ťažba štrku a výroba betónových dielcov
  (from: 05/22/1991 until: 11/01/1993)
práce a služby rôzneho druhu poskytované vlastným členom zamestnancom, vlastníkom podielov družstva a ďalším občanom, spracovateľským a obchodným organizáciám.
  (from: 05/22/1991 until: 11/01/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/1999)
Managing board
  (from: 11/02/1993 until: 08/08/1999)
Ing. Peter Vojtek - predseda družstva
Nová 443/78
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Ing. Patrik Vojtek - podpredseda predstavenstva
Partizánska 4438/16
Šurany 942 01
From: 03/07/2020
  (from: 05/21/2022)
Peter Ferenčík - člen predstavenstva
Nová 393/49
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 06/05/2020)
Marcel Mikulec - člen predstavenstva
Hlavná 73/23
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Roman Mikulec - člen predstavenstva
Hlavná 73/23
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Ing. Benedikt Cvik - podpredseda
367
Hul
  (from: 07/20/2000 until: 06/06/2005)
Ing. Benedikt Cvik - podpredseda
367
Hul
Until: 03/02/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Ing. Helena Ferenčíková - členka
č. 448
Hul
  (from: 11/02/1993 until: 07/19/2000)
Peter Ferenčín - člen predstavenstva
Nová 393/49
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020 until: 06/04/2020)
Benedikt Holka - člen
č. 102
Vlkas
  (from: 11/02/1993 until: 07/19/2000)
Benedikt Holka - člen
102
Vlkas
  (from: 07/20/2000 until: 06/06/2005)
Benedikt Holka - člen
102
Vlkas
Until: 03/02/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Benedikt Holka - člen
102
Vlkas 941 44
From: 03/03/2005
  (from: 06/07/2005 until: 03/12/2010)
Benedikt Holka - člen
102
Vlkas 941 44
From: 03/03/2005 Until: 03/04/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/12/2010)
Emília Horňáková - člen
325
Hul
  (from: 07/20/2000 until: 06/06/2005)
Emília Horňáková - člen
325
Hul
Until: 03/02/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Milan Hraško - člen
č. 111
Hul
  (from: 11/02/1993 until: 07/19/2000)
Jakub Hruška - člen
č. 266
Hul
  (from: 11/02/1993 until: 07/19/2000)
Ladislav Janček - člen
č. 403
Hul
  (from: 11/02/1993 until: 07/19/2000)
Zoltán Konkoly - podpredseda
č. 217
Hul
  (from: 05/22/1991 until: 07/19/2000)
Gabriela Lahová - členka
č. 430
Hul
  (from: 11/02/1993 until: 07/19/2000)
Margita Machaniaková - členka
č. 105
Vlkas
  (from: 11/02/1993 until: 07/19/2000)
Juraj Malík - člen
386
Hul
  (from: 07/20/2000 until: 06/06/2005)
Juraj Malík - člen
386
Hul
Until: 03/02/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Juraj Malík - člen
386
Hul 941 44
From: 03/03/2005
  (from: 06/07/2005 until: 12/09/2008)
Juraj Malík - člen
386
Hul 941 44
From: 03/03/2005 Until: 11/01/2008
  (from: 12/10/2008 until: 12/09/2008)
Ing. Martin Michalíček - predseda
č. 11
Dolný Ohaj
  (from: 05/22/1991 until: 08/08/1999)
Roman Mikulec
73
Hul 941 44
From: 03/31/2009
  (from: 04/16/2009 until: 03/12/2010)
Roman Mikulec
73
Hul 941 44
From: 03/31/2009 Until: 03/04/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/12/2010)
Roman Mikulec - člen
73
Hul 941 44
From: 03/05/2010
  (from: 03/13/2010 until: 05/14/2012)
Roman Mikulec - člen
73
Hul 941 44
From: 03/05/2010
  (from: 08/18/2012 until: 03/16/2015)
Roman Mikulec - člen
73
Hul 941 44
From: 03/05/2010 Until: 04/27/2012
  (from: 05/15/2012 until: 05/14/2012)
Roman Mikulec - člen
73
Hul 941 44
From: 03/05/2010 Until: 03/05/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Roman Mikulec - člen
Hlavná 73/23
Hul 941 44
From: 03/06/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/12/2020)
Roman Mikulec - člen
Hlavná 73/23
Hul 941 44
From: 03/06/2015 Until: 03/06/2020
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Vladimír Mikulec - člen
73
Hul
  (from: 07/20/2000 until: 06/06/2005)
Vladimír Mikulec - člen
73
Hul
Until: 03/02/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Vladimír Mikulec - člen
73
Hul 941 44
From: 03/03/2005
  (from: 06/07/2005 until: 04/15/2009)
Vladimír Mikulec - člen
73
Hul 941 44
From: 03/03/2005 Until: 03/31/2009
  (from: 04/16/2009 until: 04/15/2009)
Vladimír Mikulec - člen
73
Hul 941 44
From: 03/05/2010
  (from: 03/13/2010 until: 08/17/2012)
Vladimír Mikulec - člen
73
Hul 941 44
From: 03/05/2010 Until: 04/27/2012
  (from: 08/18/2012 until: 08/17/2012)
Anna Mruková - člen
373
Radava 941 47
From: 03/06/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/12/2020)
Anna Mruková - člen
373
Radava 941 47
From: 03/06/2015 Until: 03/06/2020
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Anna Mruková - člen predstavenstva
373
Radava 941 47
From: 04/28/2012
  (from: 05/15/2012 until: 03/16/2015)
Anna Mruková - člen predstavenstva
373
Radava 941 47
From: 04/28/2012 Until: 03/05/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Ing. Miroslav Ňaršanský - podpredseda
75
Radava 941 47
From: 03/03/2005
  (from: 06/07/2005 until: 03/12/2010)
Ing. Miroslav Ňaršanský - podpredseda
75
Radava 941 47
From: 03/03/2005 Until: 03/04/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/12/2010)
Ing. Miroslav Ňaršanský - podpredseda
75
Radava 941 47
From: 03/05/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/16/2015)
Ing. Miroslav Ňaršanský - podpredseda
75
Radava 941 47
From: 03/05/2010 Until: 03/05/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Ing. Miroslav Ňaršanský - podpredseda
75
Radava 941 47
From: 03/06/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/12/2020)
Ing. Miroslav Ňaršanský - podpredseda
75
Radava 941 47
From: 03/06/2015 Until: 03/06/2020
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Jozef Pekarík
430
Hul 941 44
From: 11/01/2008
  (from: 12/10/2008 until: 03/12/2010)
Jozef Pekarík
430
Hul 941 44
From: 11/01/2008 Until: 03/04/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/12/2010)
Jozef Pekarík - člen
430
Hul
  (from: 07/20/2000 until: 06/06/2005)
Jozef Pekarík - člen
430
Hul
Until: 03/02/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Jozef Pekarík - člen
430
Hul 941 44
From: 03/05/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/16/2015)
Jozef Pekarík - člen
430
Hul 941 44
From: 03/05/2010 Until: 03/05/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Jozef Pekarík - člen
Za kaštielom 430/2
Hul 941 44
From: 03/06/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/12/2020)
Jozef Pekarík - člen
Za kaštielom 430/2
Hul 941 44
From: 03/06/2015 Until: 03/06/2020
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Ing. Vladimír Pistrák - predseda
Šoltésovej 23
Nové Zámky
  (from: 08/09/1999 until: 06/06/2005)
Ing. Vladimír Pistrák - predseda
Šoltésovej 23
Nové Zámky
Until: 03/02/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Ing. Vladimír Pistrák - predseda
Šoltésovej 23
Nové Zámky 940 01
From: 03/03/2005
  (from: 06/07/2005 until: 03/12/2010)
Ing. Vladimír Pistrák - predseda
Šoltésovej 23
Nové Zámky 940 01
From: 03/03/2005 Until: 03/04/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/12/2010)
Vladimír Tinák - člen
č. 126
Hul
  (from: 11/02/1993 until: 07/19/2000)
Stanislav Tomka - člen
342
Hul
  (from: 07/20/2000 until: 06/06/2005)
Stanislav Tomka - člen
342
Hul
Until: 03/02/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Peter Vojtek - člen
443
Hul
  (from: 07/20/2000 until: 06/06/2005)
Peter Vojtek - člen
443
Hul
Until: 03/02/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Ing. Peter Vojtek - predseda
443
Hul 941 44
From: 03/05/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/16/2015)
Ing. Peter Vojtek - predseda
443
Hul 941 44
From: 03/05/2010 Until: 03/05/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Ing. Peter Vojtek - predseda
Nová 443/78
Hul 941 44
From: 03/06/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/12/2020)
Ing. Peter Vojtek - predseda
Nová 443/78
Hul 941 44
From: 03/06/2015 Until: 03/06/2020
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Mária Vojteková - členka
č. 79
Vlkas
  (from: 11/02/1993 until: 07/19/2000)
Patrik Vojtek - podpredseda predstavenstva
Nová 443/78
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020 until: 05/20/2022)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 08/09/1999)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 11/02/1993 until: 08/08/1999)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 05/22/1991 until: 11/01/1993)
Supervisory board: 
Anna Zajíčková
Ž.Bosniakovej 973/14
Šurany 942 01
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Katarína Hozzová
Rad 178/59
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Zoltán Péter
Za kaštieľom 448/4
Hul 941 44
From: 03/07/2020
  (from: 03/13/2020)
Luboš Bórik
399
Hul 941 44
From: 03/03/2005
  (from: 06/07/2005 until: 03/12/2010)
Luboš Bórik
399
Hul 941 44
From: 03/03/2005 Until: 03/04/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/12/2010)
Luboš Bórik
399
Hul 941 44
From: 03/05/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/16/2015)
Luboš Bórik
399
Hul 941 44
From: 03/05/2010 Until: 03/05/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Gabriela Lahová
430
Hul 941 44
From: 03/03/2005
  (from: 06/07/2005 until: 03/12/2010)
Gabriela Lahová
430
Hul 941 44
From: 03/03/2005 Until: 03/04/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/12/2010)
Gabriela Lahová
430
Hul 941 44
From: 03/05/2010
  (from: 03/13/2010 until: 04/16/2014)
Gabriela Lahová
430
Hul 941 44
From: 03/05/2010 Until: 10/31/2013
  (from: 04/17/2014 until: 04/16/2014)
Marcel Mikulec
73
Hul 941 44
From: 03/03/2005
  (from: 06/07/2005 until: 03/12/2010)
Marcel Mikulec
73
Hul 941 44
From: 03/03/2005 Until: 03/04/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/12/2010)
Marcel Mikulec
73
Hul 941 44
From: 03/05/2010
  (from: 03/13/2010 until: 03/16/2015)
Marcel Mikulec
73
Hul 941 44
From: 03/05/2010 Until: 03/05/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Anna Zajíčková
Ž. Bosniakovej 973/14
Šurany 942 01
From: 03/07/2014
  (from: 04/17/2014 until: 03/16/2015)
Anna Zajíčková
Ž. Bosniakovej 973/14
Šurany 942 01
From: 03/07/2014 Until: 03/05/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/16/2015)
Anna Zajíčková
Ž.Bosniakovej 973/14
Šurany 942 01
From: 03/06/2015 Until: 03/06/2020
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Luboš Bórik
Nová 399/37
Hul 941 44
From: 03/06/2015 Until: 03/06/2020
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Marcel Mikulec
73
Hul 941 44
From: 03/06/2015 Until: 03/06/2020
  (from: 03/13/2020 until: 03/12/2020)
Anna Zajíčková
Ž.Bosniakovej 973/14
Šurany 942 01
From: 03/06/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/12/2020)
Luboš Bórik
Nová 399/37
Hul 941 44
From: 03/06/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/12/2020)
Marcel Mikulec
73
Hul 941 44
From: 03/06/2015
  (from: 03/17/2015 until: 03/12/2020)
Registered capital: 
208 164 EUR
  (from: 04/16/2009)
6 800 000 Sk
  (from: 04/13/2007 until: 04/15/2009)
29 942 000 Sk
  (from: 09/02/1996 until: 04/12/2007)
61 428 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 09/01/1996)
Basic member contribution: 
1 660 EUR u člena bez pracovnej účasti
  (from: 04/16/2009)
332 EUR u člena s pracovnou účasťou
  (from: 04/16/2009)
10 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 04/12/2007)
50 000 Sk u člena bez pracovnej účasti
  (from: 04/13/2007 until: 04/15/2009)
10 000 Sk u člena s pracovnou účasťou
  (from: 04/13/2007 until: 04/15/2009)
Other legal facts: 
Jednotné roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 9.4.1990 podľa zákona č.90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy družstva: Stanovy družstva boli prijaté na čl. schôdzi konanej dňa 21.3.1991 v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 441 V súlade s § 765 zákona č. 513/1991 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade so zákonom č. 42/1992 Zb. Stanovy v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. boli odsúhlasené na výročnej členskej schôdzi dňa 29.1.1993. Stary spis: Dr 441
  (from: 11/02/1993)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 29.02.2000.
  (from: 07/20/2000)
Zápisnicou z výročnej členskej schôdze konanej dňa 10.03.2011 bola schválená zmena stanov družstva článok 14 bod 6 písm. a,b,c.
  (from: 04/01/2011)
Člen družstva zodpovedá za prípadné straty. Členovia družstva ručia za prípadné straty družstva výškou maximálnych podielov na hospodárskych výsledkoch. Jednotné roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 9.4.1990 podľa zákona č.90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy družstva: Stanovy družstva boli prijaté na čl. schôdzi konanej dňa 21.3.1991 v zmysle zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 441
  (from: 05/22/1991 until: 11/01/1993)
Date of updating data in databases:  01/26/2023
Date of extract :  01/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person