Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15822/B

Business name: 
Jape, s.r.o.
  (from: 10/23/1997 until: 12/10/2009)
Registered seat: 
Zámocká 22
Bratislava 811 01
  (from: 10/24/2009 until: 12/10/2009)
Identification number (IČO): 
35 730 706
  (from: 10/23/1997)
Date of entry: 
10/23/1997
  (from: 10/23/1997)
Date of deletion: 
12/11/2009
  (from: 12/11/2009)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/11/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/1997)
Capital: 
33 193,9188 EUR Paid up: 33 193,9188 EUR
  (from: 10/24/2009 until: 12/10/2009)
Other legal facts: 
Uznesenie mimoriadneho valného zo dňa 04.12.2009 o zrušení Jape, s.r.o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 35 730 706, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vo vložke č. 15822/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou LuxSana international s.r.o., so sídlom dona Sandtnera 7, 902 01 Pezinok, IČO: 36 801 500, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 46820/B, ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2009, Nz 46795/2009, NCRls 47580/2009 notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou dňa 04.12.2009, stáva právnym nástupcom spoločnosti Jape, s.r.o. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/11/2009)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/11/2009)
Legal successor: 
LuxSana international s.r.o.
dona Sandtnera 7
Pezinok 902 01
  (from: 12/11/2009)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person